PL EN


2014 | 3 | 9-28
Article title

Polityka zagraniczna Ukrainy po 1991 roku w programach wyborczych ukraińskich partii politycznych

Content
Title variants
EN
The Post -1991 Ukrainian Foreign Policy as Presented in the Election Programsof Ukrainian Political Parties
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W 1991 roku Ukraina ogłosiła swoją niepodległość i stała się pełnoprawnym podmiotem na arenie międzynarodowej. Państwo ukraińskie musiało na nowo zdefiniować cele polityki zagranicznej, poprzez określenie priorytetowych kierunków realizacji. Ukraina z jednej strony chciała nawiązać stosunki z państwami zachodnimi, z drugiej strony podjęła się budowy partnerstwa strategicznego z Rosją. Artykuł stanowi analizę programów ukraińskich ugrupowań, w kontekście założeń polityki zagranicznej Ukrainy. Zadaniem autorek było zbadanie w jakim stopniu zapisy w programach wyborczych ukraińskich partii (dotyczące polityki zagranicznej Ukrainy), które weszły do Rady Najwyższej po 1991 r. odzwierciedlają rzeczywisty wymiar ukraińskiej polityki zagranicznej po uzyskaniu niepodległości
EN
In 1991 Ukraine declared its independence and entered the field of international politics as an equal partner. The Ukrainian state had to redefine the objectives of its foreign policy by assessing the priorities of their methods of implementation. On the one hand Ukraine wanted to establish good contacts with Western countries, on the other hand it seemed worthwhile to engage in a strategic alliance with Russia. This paper assesses the party platforms of Ukrainian political groups focusing on the respective setting of priorities where Ukraine’s foreign policy is concerned. The main issue of this research was to determine in how far the clauses concerning Ukraine’s foreign policy as presented in the election programs of these Ukrainian political parties who were elected into the parliament of Ukraine ("Verkhovna Rada") gives an actual picture of the Ukrainian foreign policy as pursued after the obtaining of the country’s independence .
Year
Issue
3
Pages
9-28
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Opolski
References
 • Bruski J., Chojnowski A., Ukraina, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006.
 • Ennis D., Wajz O., Oglad ta analiz projektu Zakonu „Pro wybory narodnyh deputatiw Ukrajiny, IFES 2011.
 • Hurska-Kowalczyk L., Opozycja polityczna na Ukrainie (1991-2006), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.
 • Jędraszczyk K., Strategiczne partnerstwo ukraińsko-polskie, Polska w polityce niepodległej Ukrainy, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010.
 • Kolodij А., Bagatopartijnist i demokratyzacja w Ukrajini: wyshidni i nyshidni trendy w roky nezależnosti, [w:] Partijna systema suchasnoji Ukrajiny, [red.] J. Leweneckyj, IPiEND, Kyiv 2012.
 • Michalak B., Badanie zależności pomiędzy systemem wyborczym a systemem partyjnym przy wykorzystaniu metody indeksowej. Przypadek mieszanych systemów wyborczych w Rosji i na Ukrainie oraz proporcjonalnej reprezentacji w Polsce, „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, z. 36.
 • Miżnarodna fundacja wyborchyh system – Raport IFES.
 • Moroko W., Osnowni tendencji rozwytku partijnoji systemy Ukrajiny (1990-2000-ni roky), [w:] Partijna systema suchasnoji ukrajiny: ewolucja, tendenciji ta perspektywy rozwytku,,[ red.] W. Grajeć, O. Onyshchenko, IPiEND, Kyivw 2012.
 • Oficjalna strona Bloku Lytwyna (Ludowej Partii) www.narodna.org.ua.
 • Oficjalna strona Komunistycznej Partii Ukrainy www.kpu.net.ua.
 • Oficjalna strona Komunistycznej Partii Ukrainy www.kpu.net.ua.
 • Oficjalna strona Ogólnoukraińskiego Zjednoczenie „Swoboda” www.svoboda.org.ua.
 • Oficjalna strona partii „Nasza Ukraina” www.razom.org.ua.
 • Oficjalna strona Partii Regionów www.partyofregions.org.ua/ua.
 • Oficjalna strona Połączonej Opozycja Bat”kivshchyna (Ojczyzna) www.byut.com.ua.
 • Oficjalna strona Rady Najwyższej Ukrainy www.zakon.rada.gov.ua.
 • Oficjalna strona Socjalistycznej Partii Ukrainy www.spu.in.ua.
 • Oficjalna strona Ukraińskiego Demokratycznego Aliansu na rzecz Reform Witalija Kliczki (UDAR) www.klichko.org.
 • Oficjalna strona ukraińskiej Centralnej Komisji Wyborczej www.cvk.gov.ua.
 • Olszański T. A., Trud niepodległości. Ukraina na przełomie tysiącleci, Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 2003.
 • Programa Komunistychnoji Partii Ukrajiny, „Komunisty Ukrajiny” 2011, nr 1.
 • Prokop M., Galewska I., The Amendment of the Ukrainian Electoral Law and the Principle of Alternation in Power (Parliamentary Election in 2012), „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2013, z. 40.
 • Shmelova M., Wielowektorowość w polityce zagranicznej Ukrainy; próba bilansu, „Sprawy Międzynarodowe” 2008, nr 2.
 • Sokół W., Zmiany systemów wyborczych na Ukrainie jako element demokratyzacji, [w:] Geneza i ewolucja systemów wyborczych w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, [red.] W. Sokół, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.
 • Szeptycki A., Stosunki Polski z Ukrainą, „Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej” 2006.
 • Ukrajinskyj nezależnyj centr politychnyh doslidzen, S. Kononchuk, O. Jarosh, Partijna systema Ukrajiny: ideologichnyj wymir, Kyiv 2010.
 • Ustrój, organy władzy, partie polityczne, [red.] M. Barański, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005.
 • Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-1140
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36f3d127-e05c-4990-8b6c-1bc6c9ae642b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.