PL EN


2019 | 1 (95) | 5-19
Article title

Potencjał produkcyjny rolnictwa w krajach Unii Europejskiej

Content
Title variants
EN
PRODUCTION POTENTIAL OF AGRICULTURE IN THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem artykułu jest wskazanie zróżnicowania potencjału produkcyjnego w poszczególnych krajach europejskich oraz zmian zachodzących w latach 2008-2016. W badaniach wykorzystano dane FADN określające potencjał produkcyjny rolnictwa, natomiast analizę przeprowadzono za pomocą miernika syntetycznego, który skonstruowano przy pomocy metody TOPSIS. Analiza obejmuje lata 2008 oraz 2016.
EN
The aim of the paper is to indicate the diversification of the production potential in European countries and the changes taking place in 2008 - 2016. The studies used FADN data to determine the production level of agriculture in selected countries, while analysis was carried out with a synthetic meter, which was constructed using the TOPSIS method. On the basis of the results obtained, four typological groups were extracted, on the basis of which the level of agriculture in the selected countries was determined.
Year
Issue
Pages
5-19
Physical description
Dates
received
2019-02-08
accepted
2019-02-28
Contributors
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
References
 • Borkowski B. (2002): Metody gradacyjne i analizy skupień w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa. (w): Rolnicza Polska wobec wyzwań współczesności, Hunek T. (red.) Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 180-187.
 • Chaplin H. (2000): Agricultural diversification: a review of methodological approaches and empirical evidence. Idara Working Paper 2/2”, Wye, November, 49-51.
 • Kisielińska J. (2009): Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa Problemy rolnictwa Światowego., t. 8 (XXIII), Warszawa, 104-115.
 • Krzyżanowski J. (2015): Wspólna Polityka Unii Europejskiej w Polsce. SGGW, Warszawa, 7-8.
 • Poczta W., Sadowski A., Średzińska J. (2008): Rola gospodarstw wielkotowarowych w rolnictwie Unii Europejskiej. Rocznik Nauk Rolniczych, seria G,T.95, Z.1, 42-55.
 • Purgał P. (2011): Determinanty reformy Wspólnej Polityki Rolnej w perspektywie 2020 roku. (w): Projekty inwestycyjne w agrobiznesie a zasady Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku. Red. A. Czyżewski i W. Poczta. Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań: 15-35.
 • Sadowski A (2012): Przyczyny i geneza interwencjonizmu rolnego. (w): Czubak W., Kiryluk-Dryjska E., Poczta W., Sadowski A. Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 30-41.
 • Słodowa-Hełpa M. (1998): Wieś i rolnictwo w regionalnych i lokalnych strategiach rozwoju, (w): Wieś i rolnictwo w procesie integracji z Unii Europejskiej, Wydawnictwo AR Poznań, Poznań,. 359-379.
 • Woś A. (2001): Konkurencyjność wewnętrzna rolnictwa. Wyd. IERiG-PIB, Warszawa, 30-34.
 • Wysocki F. (2010): Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 156-157.
 • Zawalińska K. (2009): Instrumenty i efekty wsparcia Unii Europejskiej dla regionalnego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. IRWiR PAN, Warszawa, 13-17.
 • www.fadn.pl
 • http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36f700b2-055e-41a5-a6a9-ee21c275b67d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.