PL EN


Journal
2013 | 10 | 103-111
Article title

Wyścigi konne jako element systemu miejskiego – wybrane elementy

Title variants
EN
Horse racing as part of the urban system – selected elements
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Wyścigi konne stanowią jeden z podstawowych elementów biznesu końskiego. Ich realizacja wymaga stworzenia odpowiedniej infrastruktury (toru wyścigowego) najczęściej w  obrębie miasta. Aby wyścigi konne mogły realizować swoje zadania gospodarcze i zootechniczne, konieczne jest współdziałanie ich zarządców z władzami lokalnymi, zwłaszcza w obszarze systemu komunikacyjnego miasta i odpowiedniej lokalizacji hipodromu. Współpraca tych podmiotów może przynieść obopólne korzyści w postaci rozwoju tego typu działalności i działalności pokrewnych oraz przychodów realizowanych dzięki zakładom zawieranym na wyścigach konnych.
EN
Horse racing is one of the basic elements of the horse industry. Their implementation requires the development of appropriate infrastructure (race track) mostly within the city. For horse racing to reach their objectives of economic and zootechnical need their managers interact with the local authorities, especially in the transport system of the city and a suitable hippodrome’s location. cooperation of these entities can bring mutual benefits, in the form of the development of this type of activity and related activities and revenues generated by the betting to be concluded at the races. The purpose of this article is to present the concept of horse racing and the basic infrastructure elements forming them, as well as betting which are an integral part of this type of activity. This article is based on empirical research and literature conducted by the author in 2006, in the horse business.
Journal
Year
Issue
10
Pages
103-111
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
  • Chmielewska M., Eysmontt D., Eysmontt R., 2007, 100 lat Toru Wyścigów Konnych Wrocław Partynice, 1907–2007, Semata, Wrocław.
  • Fedorski J., 2006, Wyścigi konne w Anglii i ich historia, „Koński Targ” nr 10, s. 26–28.
  • Pruski W., Grabowski J., Schuch S., 2006, Hodowla koni, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i  Leśne, Warszawa.
  • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 września 2011 r. w sprawie warunków technicznych dla torów wyścigów konnych w galopie i kłusie, Dz.U. z 2011 r., nr 210, poz. 1254.
  • Ustawa o grach hazardowych, Dz.U. z 2009 r., nr 201, poz. 1540.
  • Wagering. Betting statistics, IFHA, 2007–2011.
  • Wincewicz-Bosy M., Sieci podmiotów gospodarczych w biznesie końskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
  • www.unesco.pl/edukacja/dekada-edukacji-nt-zrownowazonego-rozwoju/unesco-a-zrownowazony-rozwoj/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36faaa07-4b14-43e0-b195-7268830d4016
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.