PL EN


2017 | 1(32) | 13-27
Article title

Idea spaceru edukacyjnego w profesjonalizacji praktyki zawodowej nauczycieli

Authors
Content
Title variants
EN
The idea of learning walk in the professionalization of the teachers’s practice
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The walk is an educational activity conducted by the cooperating teachers. It enables deep insight into the process of teaching and learning. It’s essence is the willingness of teachers to go beyond the traditional concepts of vocational training, which is based on the ability to application of theoretical knowledge in practice. The new idea implies the existence of patients improving to a specific type of reflection. Both if they occupy in the case, and after the end of a work step. This is “reflection in action” and “reflection on action”.
PL
Spacer edukacyjny jest działaniem prowadzonym przez współpracujących ze sobą nauczycieli. Umożliwia głęboki wgląd w proces nauczania i uczenia się. Jego istotą jest gotowość nauczycieli do wyjścia poza tradycyjną koncepcję doskonalenia zawodowego, którego podstawę stanowi umiejętność aplikacji wiedzy teoretycznej w praktyce. Nowa idea zakłada występowanie u osób doskonalących się szczególnego rodzaju refleksji. Zarówno gdy zajmują się one danym przypadkiem, jak i po zakończeniu pewnego etapu pracy. Jest to „refleksja w działaniu” i „refleksja nad działaniem”.
Year
Issue
Pages
13-27
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
  • Bartkowicz, Z., Kowaluk, M., Samujło, M. (2007). Nauczyciel kompetentny. Teraźniejszość, przyszłość, Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 9788322726341.
  • Bednarska, M., Musiał, E. (2012). O nauczycielu. Podręcznik do pedeutologii, Wrocław: Atut. ISBN 9788374328807.
  • Gołębiak, B.D. (2002). Uczenie sie metodą projektów, Warszawa: WSiP.
  • Grabowska, K., Kołodziej, W. (2000). Nadzór pedagogiczny dyrektora sprawowany poprzez wewnętrzne mierzenie jakości pracy, Białystok: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. ISBN 8391463907.
  • Konarska, T. (2003). Wesprzeć wspomagającego, „Głos Nauczycielski” Nr 9, s. 1–9. ISSN 0017-1263.
  • Kordziński, J. (2015). Dyrektor szkoły – moderator, facylitator, coach, Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326479649.
  • Kwiatkowska, H. (1997). Źródła inspiracji nowego myślenia o edukacji nauczycielskiej. W: H. Kwiatkowska, T. Lewowicki (red.), Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej, Warszawa: WSP ZNP. ISBN 8387301000.
  • Malinowska, J. (2014). Między edukacją akademicką a rynkiem pracy – rozpoznanie kompetencji przyszłych nauczycieli. W: W. Żłobicki, Transgresje w edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls. ISBN 9788378507536, 9788378507550.
  • Nowosad, I. (2003). Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych. ISBN 8387925667.
  • Śliwerski, B. (1997/1998). Potrzeby i bariery doskonalenia zawodowego nauczycieli, „Nowe w Szkole” Nr 5, s. 145. ISSN 1428-5436
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1734-2031
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36fb8271-2a03-473b-8798-11cdbfb73bd3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.