PL EN


2015 | 4 | 2 | 104-109
Article title

Zakres podmiotowy pojęcia osoby zarządzającej w znowelizowanej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
The personal scope of the term “managing person” in the amended Competition and Consumer Protection Act
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia pojęcie „osoby zarządzającej”, wprowadzone do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nowelizacją z 10 czerwca 2014 r. Przedstawia definicję ustawową oraz krytykę jej objaśnienia przez autorów uzasadnienia projektu nowelizacji. Dokonuje próby wykładni językowej i systemowej definicji oraz składających się na nią pojęć. Ostatecznie formułuje wniosek co do zakresu podmiotowego definicji osoby zarządzającej.
EN
The paper discusses the term “managing person”, introduced into the Polish Competition and Consumer Protection Act by its Amendment of 10 June 2014. It presents the new statutory definition and criticises its explanation provided in the justification to the draft act. The paper aims also to provide a linguistic interpretation and systemic arguments regarding the definition and other terms included therein. The paper draws conclusions as to the personal scope of the definition of “managing person”.
Year
Volume
4
Issue
2
Pages
104-109
Physical description
Dates
online
2015-06-30
printed
2015-06-30
References
 • Bańko M. (red.), Inny słownik języka polskiego PWN, A-Ó, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
 • Kohutek K., [w:] Kohutek K., Sieradzka M., Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer, LEX, Warszawa 2008
 • Madała A., [w:] Bolecki A., Drozd S., Famirska S., Kozak M., Kulesza M., Madała A., Wardyński T., Prawo konkurencji, LexisNexis Polska, Warszawa 2011
 • Molski R., [w:] T. Skoczny (red.), Ustawa o ochronie konkurencji. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2009
 • Piątek S., Prawo telekomunikacyjne. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2013
 • Piszcz A., [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Piszcz A., „Osoba zarządzająca” w rządowym projekcie ustawy zmieniającej ustawę o ochronie konkurencji, iKAR 2013, nr 7(2)
 • Skoczny T., Podlasin W., [w:] Skoczny T. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2014
 • Sołtysiński S., Kanton K., Kryteria zgłaszania zamiaru koncentracji do Prezesa UOKiK – uwagi de lege lata i de lege ferenda, [w:] M. Krasnodębska-Tomkiel (red.), Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich dwóch dekad, UOKiK, Warszawa 2010
 • Stawicki A., [w:] Stawicki E., Stawicki A. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
 • Syp S., O odpowiedzialności osób fizycznych w polskim prawie ochrony konkurencji – de lege lata i de lege ferenda, iKAR 2012, nr 4(1)
 • Szymczak M., Szkiłądź H., Bik S., Krajewska M., Pakosz B., Sobol E., Szkiłądź C., Słownik języka polskiego PWN, A-K, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Szymczak M., Szkiłądź H.i in., Słownik języka polskiego PWN, R-Z, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 • Wierciński A., [w:] Stawicki E., Stawicki A. (red.), Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-5749
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-36fc2070-57d3-423e-90fa-48420e7285e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.