PL EN


2016 | 14 | 161-195
Article title

Rola administracji w propagowaniu legendy Józefa Piłsudskiego w powiecie radzyńskim w latach 1918-1939

Content
Title variants
EN
The role of government in promoting the legend of Jozef Pilsudski in Radzyn Podlaski in the years 1918-1939
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Promocja legendy Józefa Piłsudskiego dzięki zaangażowaniu administracji państwowej i samorządowej osiągnęła apogeum w latach trzydziestych II Rzeczpospolitej. Szczególną okazją były obchody rocznic 6 VIII 1914,11 XI 1918 i 15 VIII 1920 oraz imienin Piłsudskiego. Znaczny zakres uroczystości był możliwy przy współpracy z wojskiem, szkolnictwem oraz organizacjami społecznymi, przede wszystkim Związkiem Strzeleckim i organizacjami kombatanckimi. Także kultura i prasa skutecznie propagowały legendę Piłsudskiego w powiecie radzyńskim. Proces kształtowania się legendy J. Piłsudskiego w regionie rozpoczął się podczas I wojny światowej i trwał przez cały okres międzywojenny. Proces ten miał kilka etapów: I -1918-1926, II - 1926-1935 i III - 1935-1939. Legenda Marszałka na Południowym Podlasiu tylko po części kształtował się samorzutnie i spontanicznie. O jego zasięgu decydowały przede wszystkim przemyślane zabiegi propagandowe podejmowane przez otoczenie Piłsudskiego i obóz belwederski. Powiat radzyński wyróżniał się w regionie ilością i różnorodnością imprez i uroczystości promujących legendę Marszałka Józefa Piłsudskiego.
EN
Legend of Jozef Pilsudski during his lifetime become an important part of his biography. Legend has survived and exerted an important influence on the attitudes of successive generations of Poles. Pilsudski had not only followers, but also many enemies, who exsposed his errors and vices. Promoting legend Marshal reached its apogee in the 1930s. A special occasion was the celebration of anniversaries of 6th August 1914, 11th November 1918 and 15th August 1920 and the name-day of Pilsudski. A wide range of events was made possible thanks to the efforts of state and local government officials. The formation of the legendary Commander in the region began during the First World War and continued throughout the interwar period. Legend of Marshal in Southern Podlasie only partially developed spontaneously. Its range was determined propaganda operations undertaken by the circle of Pilsudski's and Sanation.
Year
Volume
14
Pages
161-195
Physical description
Dates
published
2016-11-08
Contributors
 • AWF J. Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej
References
 • F. Ziejka, Złota legenda chłopów polskich, Warszawa 1984.
 • W. Wójcik, Legenda Piłsudskiego w polskiej literaturze międzywojennej, Katowice 1986.
 • Sz. Kalinowski, Udział partii i organizacji politycznych Południowego Podlasia w tworzeniu „białej” i „czarnej” legendy J. Piłsudskiego w okresie II Rzeczpospolitej, „Rocznik Międzyrzecki”, t. XXXVIII-XXXIX z 2008 r., s. 165-196;
 • I. Pannenkowa, Legenda Piłsudskiego, Poznań 1923.
 • P. Hauser, Mit Józefa Piłsudskiego. Narodziny i trwanie legendy, [w:] Dzieje polityczne, kultura, biografistyka. Studia z historii XIX i XX wieku ofiarowane prof. Zbigniewowi Dworeckiemu, red. L. Trzeciakowski
 • i P. Matusik, Poznań 2002.
 • J. Pajewski, Postać dziejowa Józefa Piłsudskiego, w: Józef Piłsudski i jego legenda, red. A. Czubiński, Warszawa 1988.
 • P. Cichoracki, Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku Marszałka J. Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, Kraków 2005.
 • Kalinowski Sz., Szlakiem Legionów po Podlasiu, Biała Podlaska 2002.
 • Sz. Kalinowski, Marszałek Józef Piłsudski w życiu społecznym Międzyrzeca Podlaskiego w okresie II Rzeczpospolitej, „Rocznik Międzyrzecki”, t. XLI z 2011, s. 119-146;
 • Sz. Kalinowski, Marszałek Józef Piłsudski w życiu społecznym Białej Podlaskiej w latach 1918-1939, „ Rocznik Bialskopodlaski”, t. XXII z 2014, s. 59-102.
 • P. Cichoracki, „Z nami jest On”. Kult Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wojsku Polskim w latach 1926-39, Wrocław 2001.
 • W. Sulima-Borkowski, Na imieninach Piłsudskiego, [w:] A. Basta, Na stos rzucili. Relacje legionistów, powstańców, ochotników 1920 roku, Warszawa 2000, s. 33-38.
 • J. Kaden-Bandrowski, Piłsudczycy, Białystok 1990.
 • M. Pałaszewska, Imieniny Marszałka, „Niepodległość i Pamięć”, nr 3 z 1997.
 • W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, t. 2 1916-1920, Kraków-Łomianki, 2006.
 • D. i T. Nałęcz, Józef Piłsudski – legendy i fakty, Warszawa 1986.
 • O. Terlecki, Z dziejów II Rzeczpospolitej, Kraków 1985.
 • A. Dobroński, Obchody Święta Niepodległości w II Rzeczpospolitej, [w:] Święto Niepodległości
 • – Tradycja a współczesność, red. A. Stawarz, Warszawa 2003.
 • W. Kwiatkowski, M. Wójtowicz, 11 listopada w odczytach i przemówieniach, Lwów 1932.
 • W. Jędrzejewicz, J. Cisek, Kalendarium życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935, Kraków-Łomianki 2006, t. II, s. 448.
 • B. Wachowska, Od 11 listopada do 11 listopada, czyli spory o symboliczne święto Niepodległości Polski, [w:] Z dziejów Drugiej Rzeczpospolitej, red. P. Samuś, Łódź 1995.
 • J. Geresz, Międzyrzec Podlaski. Dzieje miasta i okolic. Międzyrzec Podlaski 2001.
 • R. Mironowicz, Edward Rydz-Śmigły. Działalność wojskowa i polityczna. Warszawa 1991.
 • A. Czubiński, Spory o II Rzeczpospolitą, Poznań 1983.
 • Sz. Kalinowski, Stosunek mniejszości narodowych do marszałka Józefa Piłsudskiego na Południowym Podlasiu w okresie II Rzeczpospolitej, [w:] Dzieje Ziemi Łosickiej. Z historii mniejszości narodowych, kulturowych i religijnych, pod red. A. Indraszczyka, Warszawa-Łosice, 2010.
 • P. Cichoracki, Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 1935-1939, „Dzieje Najnowsze”, nr 4 z 2002.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37024bb3-c6bf-42c7-9ca6-d20afadeb011
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.