PL EN


Journal
2019 | 9 | 171–191
Article title

The Images of Dance in Polish and Ukrainian Illustrated Books for Children – Manners of Depiction and Functions

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article presents images of dance in Polish and Ukrainian picturebooks for children. The authors consider that motif of dance serves not only to present the culture and customs of a given society, but it is also a starting point to more profound, existential, and universal deliberations. Texts which are analyzed in the article show in a broader, psychological perspective of consideration, that dancing also represents experiences of a person and their emotions and have a special place in children’s subculture: it is a kind of play, gamble but above all it’s a ritualization of children’s behaviors, which is expressed in combination with music (a pattern of gestures and movement). The article illustrates a dance described in the literary text, to create visual images of a dance/dances, emphasizes rhythmicity of a poetic text, shows characters in motion, to enhance dynamism in the illustrations, presents shared happiness, unity or a happy ending and popularizes national culture. In conclusion article shows different functions of dance in literary texts and the pictures: 1). entertaining/ludic (includes comedy, humor, caricature portrayal of characters, strange poses of dancers); 2). emotive/ expressive (depictions of dance represent various emotions); 3). aesthetic – educational; 4). informative/cognitive.
Journal
Year
Issue
9
Pages
171–191
Physical description
Contributors
author
 • Publishing and Printing Academy, Lviv
 • Univeristy of Wrocław
 • Univeristy of Wrocław
References
 • Brzechwa, J. 1983. Tańcowała igła z nitką. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Butenko, B. 2008. Krulewna Śnieżka: miły zbiorek 4 (słownie: czterech) nowych-nienowych, niezbyt umoralniających bajeczek: myśliwskiej, obuwniczej, wędrownickiej i domyślnej--niedomyślnej!. Warszawa.
 • Caillois, R. 1997. Gry i ludzie, trans. A. Tatarkiewicz, M. Żurowska. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Chwalba, A. ed. 2005. Obyczaje w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Drożdż, T. 2012. Człowiek i taniec. Systemy choreograficzne jako profile badania kultury. – https://sbc.org.pl/Content/93252/doktorat3272.pdf [access date: 15.12. 2018]
 • Eco U., 1972. Pejzaż semiotyczny. trans. A. Weinsberg. Warszawa: PIW.
 • Guiraud, P. 1974. Semiologia. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Grimm, W., Grimm J. 2004. Baśnie, trans. E. Bielicka, M. Tarnowski. Zielona Góra: Wydawnictwo Elżbieta Jarmołkiewicz.
 • Januszewska, H. 1981. Walc Panny Ludwiki, il. W. Majchrzak. Warszawa: Nasza Księgarnia.
 • Januszewska, H. 1947. Jawor, jawor. Warszawa: SW Czytelnik.
 • Januszewska, H. 1947. O stodole hulającej. – H. Januszewska. Jawor, jawor. Warszawa: SW Czytelnik.
 • Kowalska, J. 1978. Taniec jako forma przekazu treści kulturowych. Uwagi wstępne. – Etnografia Polska, 22, 1.
 • Kuryłło, E. 1930. Taniec ludowy, dworski i towarzyski. – M. Gliński, ed., Taniec. Warszawa: nakładem miesięcznika „Muzyka”.
 • Lange, R. 1988. O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Kraków: PWM.
 • Langer, S. 1976. Nowy sens filozofii. Warszawa: PIW.
 • Oklejak, M. 2015. Cuda wianki. Polski folklor dla młodszych i starszych. Warszawa: Egmont Polska.
 • Prieto L. J., 1970. Przekazy i sygnały. J. Lalewicz, tłum. Warszawa: PWN.
 • Rey, J. 1958. Taniec, jego rozwój i formy. I. Truska, tłum. Warszawa: PIW.
 • Schaff, A. 1960. Wstęp do semantyki. Warszawa: PWN.
 • Szelburg-Zarembina, E. 1986. Wesołe historie. J. Srokowski, il. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Szelburg-Zarembina, E. 1988. Bardzo dziwne opowieści. J. M. Szancer, il. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 • Szuman, S. 1951. Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Zagadnienia estetyczne i wychowawcze. Kraków: Wiedza–Zawód–Kultura.
 • Turska, I. 1962. Krótki zarys historii tańca i baletu. Kraków: PWM.
 • Turska, I. 1965. W kręgu tańca. Warszawa: Iskry.
 • Tuwim, J. 2012. Taniec. M. Molenda, il. Warszawa: Wydawnictwo Liwona.
 • Ungeheuer-Gołąb, A. 2009. Wzorce ruchowe utworów dla dzieci. O literaturze dziecięcej jako wędrówce, walce, tajemnicy, bezpiecznym miejscu i zabawie. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 • Wallis, M. 1968. Dzieje sztuki jako struktur semantycznych. Warszawa: PWN.
 • Wieczysty, M. 1974. Tańczyć może każdy. Kraków: PWM.
 • Wieczysty, M. 1959. Taniec towarzyski. Warszawa: Iskry.
 • Wincencjusz–Patyna, A. 2008. Stacja ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950–1980 – artystyczne kreacje i realizacje. Wrocław: ASP / IHSz UWr.
 • Wojnar, I. 1990. Podstawowe problemy wychowania estetycznego. – I. Wojnar, W. Pielasińska, ed., Wychowanie estetyczne młodego pokolenia. Polska koncepcja i doświadczenie. Warszawa: WSiP.
 • Wojnar, I. 1967. Integracja wychowania przez sztukę. – Nowa Szkoła, 9.
 • Żelewska, A. 2012. Krakowiaczek jeden. bmw: Muchmor.
 • Глібов, Л. 1957. Квіткове весілля. Київ: Дитвидав.
 • Жак Жаб’є, 2015. Баранцеві сниться лука. Львів: Апріорі.
 • Лущевська, O. 2016. Паперова царівна. Харків: Vivat.
 • Малкович, I. 2012. Золотий павучок. Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА.
 • Українка, Л. 2000. Лісова пісня. Львів: Каменяр.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-370a5234-5670-4d10-81ee-a27f67ada9e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.