PL EN


2015 | 16 | 35-46
Article title

Możliwości ukierunkowanego rozwoju emocjonalnego osób dorosłych

Authors
Content
Title variants
EN
Possibilities of directed emotional development of adults
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In the paper the author focuses on emotional development that is considered to be a directed and continuously improved process. Three possible directions of emotional development of adults are presented and investigated in different theoretical contexts. Each of them leads to distinct practical consequences for human life. The first one is linked to productive approach focusing on developing skills that are indispensible for successful social functioning. The two other approaches emphasize the developmental point of view. It means the aim of emotional improvement being associated with a revision of the way a human being experiences his or her own life. As a result, deep changes occur in human consciousness. Developmental approach as a part of cognitive psychology suggests the aim of emotional development is to rediscover the sense of inner unity that could clarify the direction of an individual’s actions and endeavors. Whereas developmental approach as a part of personalistic-existential psychology points to human ability to transcend the level of needs of being adapted to social expectations and to discover one’s essential values. Hence, it allows to be in control of one’s own life and further development. For that reason, the author considers the last approach to be the most valuable.
Year
Volume
16
Pages
35-46
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
author
 • Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu, Katedra Psychologii, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra, Polska, annroz@poczta.onet.pl
References
 • Davidson R, Begley S., The emotional life of your brain, London 2012.
 • Dąbrowski K., Multilevelness of emotional and instinctive functions, Lublin 1996.
 • Dąbrowski K., Trud istnienia, Warszawa 1986.
 • Dietel S., Wymiary emocji i ich znaczenie w edukacji dorosłych, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2013.
 • Gałdowa A., Rozwój i kryteria dojrzałości osobowej, [w:] Psychologiczne i egzystencjalne problemy człowieka dorosłego, red. A. Gałdowa, Kraków 2005.
 • Goleman D., Inteligencja emocjonalna w praktyce, Poznań 1999.
 • Grzegorek A., Narracja jako forma strukturyzująca doświadczenie, [w:] Doświadczenie indywidualne. Szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci , red. K. Krzyżewski, Kraków 2003.
 • Hermans H., Hermans-Jansen E., Autonarracje: tworzenie znaczeń w psychoterapii, Warszawa 2000.
 • Łukaszewski W., Doliński D., Mechanizmy leżące u podstaw motywacji, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, T.2. Psychologia ogólna, red. J. Strelau, Gdańsk 2003.
 • Maslow A., Motywacja i osobowość, Warszawa 1990.
 • McAdams D, The role of narrative in personality psychology today, “Narrative Inquiry” 2006.
 • McAdams D., The Stories We Live By: Personal Myths and the Making of the Self, New York and London 1993.
 • McAdams D., Diamond A., Mansfield E., de St. Aubin E., Stories of Commitment: the Psychosocial Construction of Generative Lives, “Journal of Personality and Social Psychology” 1997.
 • Olejarz M., Uczenie się biograficzne studentów z regionu przygranicznego, „Dyskursy Młodych Andragogów” 2011.
 • Straś-Romanowska M., Hermeneutyka w psychologicznych badaniach jakościowych, [w:] Hermeneutyka a psychologia, red. A. Gałdowa, Kraków 1997.
 • Straś-Romanowska M., Los człowieka jako problem psychologiczny, Wrocław 1992.
 • Strelau J., Psychologia różnic indywidualnych, Warszawa 2010.
 • Tokarska U., Narracja autobiograficzna w terapii i promocji zdrowia, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.
 • Trzebiński J., Autonarracje nadają kształt życiu człowieka, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk 2002.
 • Uchnast Z., Charakter. Jakość osobowego działania w podejściu teoretycznym i empirycznym, Lublin 2013.
 • Uchnast Z., Metodologiczne problemy w psychologii humanistycznej, [w:] Psychologia osobowości i antropologia filozoficzna, red. A. Gałdowa, Kraków 1993.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISBN
978-83-7842-189-4
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3710a0ed-aaee-453c-b71f-92eff25c8864
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.