PL EN


2015 | 7 (786) | 48-62
Article title

Emisja hałasu w pojazdach z napędem elektrycznym

Title variants
EN
Emmission of Noise in Electronic Vehicles
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Hałas ma bezpośrednie przełożenie na samopoczucie oraz zachowanie się ludzi. Według ekspertów, hałas to drugi po zanieczyszczeniu powietrza najważniejszy problem środowiskowy. Około 60% ludności w Polsce stanowią mieszkańcy miast, na których w znacznym stopniu oddziałuje hałas powodując liczne zaburzenia i schorzenia. Wraz ze wzrostem poziomu hałasu oraz czasem ekspozycji organizmu na ten czynnik, wzrasta poziom zmęczenia, pojawiają się zaburzenia układu krążenia, problemy ze snem i koncentracją oraz ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia narządu słuchu. Uważa się także, że zagrożenia powodowane przez hałas należą do najczęściej niezauważanych i pomijanych problemów cywilizacyjnych. Niniejszy artykuł stanowi propozycję zastosowania pojazdów z napędem elektrycznym, jako sposobu na obniżenie poziomu hałasu, szczególnie w dużych miastach. W pracy zamieszczono wyniki badań z użyciem pojazdów z napędem elektrycznym i porównano je z wynikami osiąganymi przez auta spalinowe. Przedstawiono także szacunkowe koszty związane z wymianą pojazdu spalinowego na elektryczny.
EN
Noise has direct impact on people behavior and well-being. According to experts, noise pollution is second most important environmental problem, right after air pollution. About 60% of Poland’s population is living in urban areas where noise is significant and it causes numerous disorders and diseases. With rising levels of noise and longer noise exposure, one’s fatigue increases, cardiovascular disorders appear along with sleep and focus problems with added risk of irreversible damage to hearing. It is also believed that dangers of noise pollution are one of the most overlooked and unnoticed problems of civilization. The presented article is a proposal for application of electric vehicles as a mean for lowering the overall noise level, especially in large cities. The article contains findings from noise tests of electric vehicles compared to levels generated by conventional, ICE propelled, vehicles. Estimated costs of car replacement from ICE to electric vehicle are also presented within the article.
Contributors
  • dr inż. Andrzej Łebkowski, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Elektryczny
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3711e9c2-140d-408c-a75d-2e4dd1d6ea44
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.