PL EN


2014 | 61 | 4 | 453-458
Article title

Profesor Czesław Domański – twórca łódzkiej szkoły statystyki nieparametrycznej

Content
Title variants
EN
Professor Czesław Domański – the Founder of the Lodz School of Nonparametric Statistics
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
61
Issue
4
Pages
453-458
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Metod Statystycznych, ul. P.O.W. 3/5, 90-255 Łódź
References
  • Domański Cz., (1979), Statystyczne testy nieparametryczne, PWE, Warszawa.
  • Domański Cz., (2000), Testy statystyczne, Warszawa.
  • Domański Cz., Pruska K., (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, PWE, Warszawa.
  • Domański, Cz., Parys D., (2007), Statystyczne metody wnioskowania wielokrotnego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  • Domański Cz., Pekasiewicz D., Baszczyńska A., Witaszczyk A. (2014), Testy statystyczne w procesie podejmowania decyzji, Wydawnictwo UŁ, Łódź.
  • Jędrzejczak A., Kowaleski J. T., (2013), Profesor Czesław Domański- życiorys naukowy, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, 280, 5-33.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3713a8be-a846-4c08-90e0-afb03e1205d3
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.