PL EN


2011 | 8 | 19-36 (9)
Article title

DZIAŁALNOŚĆ STANISŁAWA OSIECKIEGO W SEJMIE USTAWODAWCZYM (1919–1922)

Authors
Content
Title variants
EN
STANISŁAW OSIECKI’S AGENDA AT SEJM USTAWODAWCZY (1919–1922)
Languages of publication
PL EN
Abstracts
Keywords
Year
Issue
8
Pages
19-36 (9)
Physical description
Contributors
author
  • Katedra Politologii, Uniwersytet Rzeszowski
References
  • Cimek H., 2008, Walka ludowców o Polskę, jej granice i ustrój w latach 1914–1922, Rzeszów.Dąbrowski W. (collected by), 1923, Kwestia cieszyńska. Zbiór dokumentów z okresu walki o Śląsk Cieszyński 1918–1920, Katowice.Deruga A., 1969, Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy (1918–1919), Warszawa.Dmowski R., 1988, Polityka polska i odbudowanie państwa, vol. II, with a commentary by T. Wituch, Warszawa.Giza S., 1968, Stanisław Osiecki (1875–1967) [in:] Przywódcy ruchu ludowego, War-szawa.Grygajtis K., 2001, Polskie idee federacyjne i ich realizacja w XIX w. i XX w., Często-chowa.Molenda J., 1965, Polskie Stronnictwo Ludowe w Królestwie Polskim 1915–1918, Warszawa.Pobóg-Malinowski W., 1956, Najnowsza historia polityczna Polski 1864–1945, vol. II, p. I, Londyn.Rzepecki T., 1920, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919 roku, Poznań.Słownik biograficzny działaczy ruchu ludowego, 1989, Warszawa.Sprawozd. stenogr. z 2 pos. SU, 14 II 1919.Sprawozd. stenogr. z 17 pos. SU, 21 III 1919.Sprawozd. stenogr. z 24 pos. SU, 3 IV 1919.Sprawozd. stenogr. z 28 pos. SU, 8 IV 1919.Sprawozd. stenogr. z 89 pos. SU, 17 XI 1919.Sprawozd. stenogr. z 131 pos. SU, 18 III 1920.Sprawozd. stenogr. z 147 pos. SU, 14 V 1920.Sprawozd. stenogr. z 169 pos. SU, 5 X 1920.Sprawozd. stenogr. z 177 pos. SU, 22 X 1920.Sprawozd. stenogr. ze 185 pos. SU, 16 XI 1920.Sprawozd. stenogr. z 188 pos. SU, 23 XI 1920.Sprawozd. stenogr. z 206 pos. SU, 4 II 1921.Sprawozd. stenogr. z 207 pos. SU, 5 II 1921.Sprawy polskie na Konferencji Pokojowej w Paryżu w 1919 r. Dokumenty i materiały, vol. II, 1967, Warszawa.SU, druk nr 220.SU, druk nr 322.SU, druk nr 1792.SU, druk nr 1793.Szaflik J.R., 1979, Osiecki Stanisław pseud. Kowalski (1875–1967) [in:] Polski słownik biograficzny, vol. XXIV/1, Wrocław.Turowska-Bar J., 1963, Polskie czasopisma o wsi i dla wsi od XVIII w. do 1960 r., Warszawa.Twórcy ruchu ludowego w byłym Królestwie Polskim [b.m.r.].Władze naczelne stronnictw ludowych (1861–1965), 1965, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, no. 7.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1732-9639
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-371485c7-7e6b-46f8-a72d-253ebadc1e23
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.