PL EN


2016 | 10(958) | 21-32
Article title

Dywidenda emocjonalna z inwestycji alternatywnych na przykładzie win francuskich

Title variants
EN
Emotional Dividends from Alternative Investments: The Case of French Wines
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Inwestycje w aktywa emocjonalne dostarczają inwestorom korzyści zarówno finansowych, jak i niefinansowych. Są one pochodną relacji emocjonalnej inwestora do przedmiotu inwestycji i odzwierciedlają pieniężny ekwiwalent korzyści płynących z faktu jego posiadania. W artykule podjęto próbę kwantyfikacji korzyści niepieniężnych w drodze estymacji czterech rodzajów psychicznych stóp zwrotu z inwestycji w szlachetne wina z rejonu Bordeaux, Burgundii i Szampanii. Uzyskane wyniki pozwalają na pozytywną weryfikację hipotezy o niższym poziomie psychicznych stóp zwrotu z inwestycji w wina wchodzące w skład indeksu Liv-ex 50, a więc cieszące się dużym zainteresowaniem inwestorów spekulantów, w porównaniu z winami objętymi indeksem Bordeaux Legends 50, o większych walorach dla inwestorów kolekcjonerów. Niemniej w odniesieniu do pozostałych analizowanych indeksów win weryfikacja tego typu hipotezy jest negatywna. Dalsze badania wymagają opracowania nowych narzędzi obliczeniowych oraz operowania na danych zdezagregowanych.
EN
Investing in emotional assets delivers both pecuniary and non-pecuniary benefits to investors. The non-financial component is driven by investor emotions and reflects the cash equivalent of satisfaction from asset ownership. In the paper we examine the non-pecuniary benefits for investors active in the fine wine market by estimating four types of psychic returns. The results reveal lower levels of psychic returns in the case of actively traded fine wines (included in Liv-ex 50) in comparison to older wines with greater significance for investor-collectors (included in Bordeaux Legends 50). In the case of other Liv-ex indices, such regularity cannot be confirmed with available measures, which simultaneously indicates the need to develop new analytical tools and to use desegregated data to quantify emotional dividends.
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rynków Finansowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, czuprynm@uek.krakow.pl
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Rynków Finansowych, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, oleksyp@uek.krakow.pl
References
 • Baumol W. [1986], Unnatural Value: Or Art Investment as Floating Crap Game, „American Economic Review”, vol. 76, nr 2.
 • Burton B., Jacobsen J. [1999], Measuring Returns on Investments in Collectibles, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 13, nr 4, https://doi.org/10.1257/jep.13.4.193.
 • Candela G., Castellani M., Pattitoni P. [2013], Reconsidering Psychic Return in Art Investments, „Economics Letters”, vol. 118, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.econlet.2012.11.010.
 • Czupryna M., Oleksy P. [2015], Rational Speculative Bubbles in Fine Wine Investment Market, Kwartalnik Kolegium Społeczno-Ekonomicznego SGH „Studia i Prace”, nr 3(23).
 • Dimson E., Rousseau P.L., Spaenjers Ch. [2015], The Price of Wine, „Journal of Financial Economics”, vol. 118, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2015.08.005.
 • Dimson E., Spaenjers Ch. [2011], Ex Post: The Investment Performance of Collectible Stamps, „Journal of Financial Economics”, vol. 100, nr 2, https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2010.12.005.
 • Dimson E., Spaenjers Ch. [2014], Investing in Emotional Assets, „Financial Analysts Journal”, vol. 70, nr 2, https://doi.org/10.2469/faj.v70.n2.8.
 • Faye B., Le Fur E., Prat S. [2015], Dynamics of Fine Wine and Asset Prices: Evidence from Short- and Long-run Co-movements, „Applied Economics”, vol. 47, nr 29, https://doi.org/10.1080/00036846.2015.1011321.
 • Frey B., Eichenberger R. [1995], On the Rate of Return in the Art Market: Survey and Evaluation, „European Economic Review”, vol. 39, nr 3–4, https://doi.org/10.1016/0014-2921(94)00059-9.
 • Goetzmann W.N., Renneboog L., Spaenjers Ch. [2011], Art and Money, „American Economic Review”, vol. 101, nr 3, https://doi.org/10.1257/aer.101.3.222.
 • Goetzmann W.N., Spiegel M. [1995], Private Value Components, and the Winner’s Curse in an Art Index, „European Economic Review”, vol. 39, nr 3–4, https://doi.org/10.1016/0014-2921(94)00061-4.
 • Kazakina K. [2016], Billionaire Griffin Pays $500 Million for Two Paintings, www.bloomberg.com (data dostępu: 27.04.2016).
 • Kompa K., Witkowska D. [2013], Indeks rynku sztuki. Badania pilotażowe dla wybranych malarzy polskich, „Journal of Management and Finance”, nr 3(2).
 • Kourtis A., Markellos A.R.N., Psychoyios D. [2012], Wine Price Risk Management: International Diversification and Derivative Instruments, „International Review of Financial Analysis”, vol. 22, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2012.02.001.
 • Lovo S., Spaenjers Ch. [2014], Unique Durable Assets, Working Paper, http://www.darden.virginia.edu/uploadedFiles/Darden_Web/Content/Faculty_Research/Seminars_and_Conferences/Lovo%20and%20Spaenjers%20-%20Unique%20Durable%20Assets.pdf (data dostępu: 30.09.2016)
 • Mandel B.R. [2009], Art as an Investment and Conspicuous Consumption Good, „American Economic Review”, vol. 99, nr 4, https://doi.org/10.1257/aer.99.4.1653.
 • McIntosh W.D., Schmeichel B. [2004], Collectors and Collecting: A Social Psychological Perspective, „Leisure Sciences”, vol. 26, nr 1, https://doi.org/10.1080/01490400490272639.
 • Mei J., Moses M. [2002], Art as an Investment and the Underperformance of Masterpieces, „American Economic Review”, vol. 92, nr 5, https://doi.org/10.1257/000282802762024719.
 • Muensterberger W. [1994], Collecting: An Unruly Passion: Psychological Perspectives, Harcourt, Brace and Company, New York.
 • Pownall R., Koedijk K., Roon F. de [2009], Emotional Assets and Investment Behavior, „Social Science Research Network”, https://doi.org/10.2139/ssrn.1341875.
 • Satchell S., Srivastava N. [2014], Microeconomics of Art: Art, Luxury Goods and Risk [w:] Risk and Uncertainty in the Art World, ed. A.M Dempster, Bloomsbury Publishing, London.
 • Spaenjers Ch., Goetzmann W.N., Mamonova E. [2015], The Economics of Aesthetics and Record Prices for Art since 1701, „Explorations in Economic History”, vol 57, https://doi.org/10.1016/j.eeh.2015.03.003.
 • World Wealth Report 2015 [2015], Capgemini and BRC Wealth Management, www.worldwealthreport.com (data dostępu: 30.08.2016).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3716ebe5-c1f2-4129-b884-01cf6d5c98de
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.