PL EN


Journal
2019 | 45 | 1 | 15-27
Article title

WIELOWYMIAROWOŚĆ KREATYWNOŚCI W EDUKACJI

Content
Title variants
EN
MULTIDIMENSIONALITY OF CREATIVITY IN EDUCATION
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper attempts to analyze the categories of creativity in relation to the tasks of modern education. Creativity is presented in the aspects of adaptation, mental health, intellect and cognitive structure development. Based on the presented content of the components of creativity, the author proposed her own definition of the concept, focusing on its major dimensions, and demonstrated the possibilities to enhance the individual’s creativity in the process of education.
PL
W artykule przestawiono próbę analizy kategorii kreatywności w odniesieniu do zadań współczesnej edukacji. Kreatywność przedstawiono w aspektach adaptacji, zdrowia psychicznego, inteligencji i rozwoju struktur poznawczych. Na podstawie zaprezentowanych treści kategorii kreatywności zaproponowano autorską definicję pojęcia ze wskazaniem na jej główne wymiary oraz pokazano możliwości wzmocnienia kreatywnego potencjału jednostki w procesie edukacji.
Journal
Year
Volume
45
Issue
1
Pages
15-27
Physical description
Contributors
References
 • Amabile T. (1996), Creativity in Context: Update to the Social Psychology of Creativity, Westview Press.
 • Barron F. (1969), Creative person and creative process, New York, Holt, Rinehart & Winston.
 • Bogojawlenskaja D. B. (1980), Diagnostika stanowlenia twoceskoj licnosti/Psichodiagnostika i skola, Tallin, TRGU, s. 129-141.
 • Bogojawlenskaja D. B. (2002), Psychologia tworceskich sposobnostej, Moskwa, Akademia.
 • Cattell R. B. (1971), Abilites: Their structure, growth and action, Boston: Houghton Miffin.
 • Cholodnaja M. A. (2002), Psychologia intellekta: Paradoksy issledowania, SPb, Piter.
 • Dąbrowski K. (1989), W poszukiwaniu zdrowia psychicznego, Warszawa.
 • Druzinin W. N. (2008), Psychologia obsich sposobnostej, SPb., Piter, 3 izd.
 • Fromm E. (1959), Der kreative Mensch, in: Erich-Fromm-Gesamtausgabe (GA) Band IX.
 • Fromm E. (1994), Niech się stanie człowiek, Warszawa.
 • Guilford J. P. (1978), Natura inteligencji człowieka, Warszawa.
 • Kelly G. A. (1955), The Psychology of Personal Constructs, N.Y., Norton.
 • Lubart T., Mouchiroud C., Tordjman S., F. Zenasni (2009), Psychologia kreatywnosti, „Kogito-Centr”, Moskwa.
 • Łukaszewski W. (2018), Mądrość i różne niemądrości, Sopot, Smak Słowa.
 • Mackinnon D. W. (1962), The nature and nurture of creative talent, „American Psychologist”, 17, s. 484-495.
 • Maslow A. H. (2009), Motywacja i osobowość, Warszawa, PWN.
 • Nakamura J., Csikszentmihalyi M. (2005), Motywacyjne źródła kreatywności z perspektywy psychologii pozytywnej, [w:] Psychologia pozytywna.
 • Nauka o sześciu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, PWN, Warszawa, s. 103-117.
 • Neisser U. (1981), Poznanie i realnost. Smysl i principy kognitiwnoj psychologii, Moskwa, Progress.
 • Nęcka E. (2001), Psychologia twórczości, Gdańsk, GWP.
 • Pawlow I. P. (1999), O russkom ume. Publicnaja lekcia, procitannaja 20 maja 1918 goda w Petrograde, „Rossyjski fiziologiceskij zurnal im. I. M. Secenowa”, t. 85, s. 9-10.
 • Piaget J. (1981), Równoważenie struktur poznawczych, Warszawa.
 • Planck M. (1966), Edinstwo fiziceskoj kartiny mira, Nauka, Moskwa.
 • Popek S. (2003), Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin, Wydawnictwo UMCS.
 • Sternberg R. J., Lubart T. I. (1995), Defying the crowd: Cultivating creativity in a culture of conformity, New York, Free Press.
 • Sternberg R. J. (1996), Successful Intelligence, London.
 • Sternberg R. J. (2001), Psychologia poznawcza, Warszawa, WSiP.
 • Sternberg R. J. (2006), The nature of Creativity, „Creativity Research Journal”, 18(1), s. 87-98.
 • Torrance E. P. (1981), Thinking creatively in action and movement, Bensenville (II.), Scholastic testing service.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37271df0-5f61-4798-aabf-d4bb7be89ae9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.