PL EN


2010 | 87 | 131-141
Article title

Proces wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według normy ISO 22000 w zakładzie przetwórstwa mięsnego

Title variants
EN
The Process of Implementation and Operation of the Food Safety Management System according to ISO 22000 in a Meat Processing Plant
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest przedstawienie procesu wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności według wymagań normy ISO 22000 w zakładzie przetwórstwa mięsnego. Artykuł stanowi studium przypadku wdrażania i analizę funkcjonowania systemu HACCP w przedsiębiorstwie. Pomimo faktu, że ISO 22000 jest stosunkowo nowym standardem, a europejskie prawo nie wymaga certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zyskuje on coraz większą popularność. Do końca 2008 r. wdrożono 4761 certyfikatów w 45 krajach, zaś ilość przedsiębiorstw certyfikowanych w Europie stanowi 58,76% ogólnej liczby certyfikatów na świecie. Popularność we wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnie z ISO 22000 wynika z faktu, iż wiele firm uznaje normy za odpowiednie narzędzie zarządzania.
EN
The paper presents the process of implementation and operation of the food safety management system according to the ISO 22000 standard in the meat processing plant. Despite the fact that ISO 22000 is a relatively new standard, and European law does not require certification of food safety management systems, it is gaining increasing popularity worldwide. By the end of 2008, 4 761 certificates have been implemented in 45 countries in Europe, that makes 76% of the total number of certificates in the world. The popularity of ISO 22000 shows that many companies recognize the standards as an appropriate tool for food safety management.
Contributors
References
  • 1. Berdowski J.B., Zagroba A. (2010): Nobilitacja normy ISO 22000:2005, Problemy Jakości rok: 2010, R. 42, nr 8.
  • 2. Błaszkiewicz A.; Kołodziej B. (2005): Nowe ujęcie zarządzania bezpieczeństwem żywności wg ISO/FDIS 22000, Przemysł Spożywczy, T. 59, nr 6.
  • 3. ISO (2009), The ISO Survey of Certifications, International Organization for Standardization.
  • 4. Petro-Turza M. (2003): Food safety management systems a new International Standard under development will help improve food safety, ISO bulletin 1.
  • 5. PN-EN ISO 22000:2006 Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności - Wymagania dla każdej organizacji w łańcuchu producentów żywności. Surak J.G. (2006) HACCP and ISO development of a food safety management standard, elsmar.com.
  • 6. Surak John G.A., Recipe for Safe Food: ISO 22000 and HACCP, Qualty Progress, 10/2007.
  • 7. Wysokińska-Senkus A., ISO i HACCP w praktyce polskich przedsiębiorstw, Wyd. UP, Poznań 2009.
  • 8. Wysokińska-Senkus A. (2009): System zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności [w]: Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie.
  • 9. Wybrane problemy, red. Toruński J., Wyd. AP, Siedlce 2009.
Notes
PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3727d510-2775-4040-8fa2-34408be816b5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.