PL EN


1999 | 1 | 91-103
Article title

Problem stabilizacji długu publicznego w Polsce

Content
Title variants
EN
Stabilisation problem of a public debt in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem opracowania jest analiza tendencji w zarządzaniu długiem publicznym w Polsce w latach 1990-1996. Autorka podejmuje także ocenę perspektyw rozwiązania problemu narastania długu w przyszłości w celu ograniczenia jego niekorzystnych skutków dla gospodarki oraz dostosowania Polski do wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie.
EN
This paper entitled "Stabilisation problem of a public debt in Poland" analysis tendencies in managing the public loan in Poland, with particular respect to the period of 1990-1996. Since 1990 there has been a gradual restriction of NBP position as it comes to financing the budget deficit, until a complete prohibition of the deficit direct financing by the central bank became an entry in the Constitution of the Republic of Poland in 1997. Extension of time limits necessary for issuing treasury securities and increasing the flexibility of their turnover on the secondary market since the dematerialization of treasury bonds in 1995 is significant. This paper also analyses the factors, which in 1990-1996 affected the level of debt in an absolute depiction and in relation to GDP, as well as it shows some changes in the term structure of a public debt and tendencies of domestic and foreign debt participation in the total amount of public debt, as well as in relation to GDP. Participation of public debt service costs included in annual budget expenses and in GDP, has also been shown, the same as factors which let Poland fulfill the Maastricht Treaty Requirements in 1995-1996 – the level of public debt in relation to GDP did not generally exceeded 60% and the budget deficit in relation to GDP was 3% lower. The summary of the paper includes some recommendations on economy policy (especially fiscal one), which should contribute to solving a problem of future public debt growing, in order to limit its disadvantageous influence on economy and to conform Poland to the requirements established in this field by the European Union
Year
Issue
1
Pages
91-103
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
References
 • Błaszczak A. , Jak sprzedać więcej obligacji?, "Rzeczpospolita" 1997, nr 225.
 • Ciak J., Deficyt budżetowy – wybór czy konieczność?, "Bank i Kredyt" 1997, nr 4.
 • Dziewulski P., Pieniędzy trzeba dobrze pilnować, „Rzeczpospolita” 1997, nr 67.
 • Dziewulski P., Wskazana powściągliwość, "Gazeta Bankowa" 1996, nr 6.
 • Dziewulski P., Radzewicz B., Dług publiczny – kierunki zmian w 1995 roku i oczekiwania na przyszłość, "Bank i Kredyt" 1996, nr 5.
 • Gospodarka 1989—1996, "Nowe Życie Gospodarcze" 1997, nr 6.
 • Kosterna U., Deficyt budżetu państwa i jego skutki ekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Liczymy na banki, "Rzeczpospolita" 1996, nr 256.
 • Niebezpieczne pływanie, "Gazeta Bankowa" 1997, nr 35.
 • Nominalnie rósł, realnie malał, "Rzeczpospolita" 1996, nr 297.
 • Owsiak S., Problem równowagi budżetowej w okresie transformacji gospodarki polskiej, "Bank i Kredyt" 1994, nr 1—2.
 • Owsiak S., System finansów publicznych w procesie transformacji gospodarki polskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Raporty o gospodarce, "Życie Gospodarcze" 1997, nr 9.
 • Skarbowe Papiery Wartościowe — Raport roczny 1997, Ministerstwo Finansów 1997.
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa, "Gazeta Bankowa" 1997, nr 30.
 • Wykres tygodnia, "Gazeta Bankowa" 1997, nr 6.
 • Załącznik do znowelizowanej ustawy budżetowej na 1997 rok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-372bc9a6-73da-4a63-a39e-b631fc2f8cb5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.