PL EN


2008 | 11 | 46-52
Article title

Problematyka badawcza przemysłu w geografii na tle nauk ekonomicznych

Content
Title variants
EN
The problems of industry research in geographic and economic sciences
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Currently, there are many premises which invite a debate on the role and position of the geography of industry among geographic sciences, and – possibly above all – among the sciences researching the economic processes, especially those focusing on economic structures. It should be emphasized that, owing to the research subject, the scale of the research itself and the methodological framework, there is strong resemblance between geography of industry and economy of industry. There is, however, serious divergence of perception of both sciences by the society and the scientists themselves. Meanwhile, geography of science, if widely underrated, can offer a range of research possibilities very similar to that of economy of science. What it lacks is a certain fresh perspective and its own – not adopted – research methods. Thus, the future of the geography of science seems uncertain, because maintaining the status quo means the state of temporariness, and in a larger perspective – its scientific non-existence. There is a possibility, however, that consolidation of geographic sub-branches might occur under the name of economic geography. As a consequence, economic geography will be accepted as a legitimate science in the area of economic research.
Keywords
Contributors
 • Akademia Pomorska, Słupsk
References
 • Bywalec Cz. 1996, Mezoekonomia i megaekonomia – nowe wymiary, [w:] Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, red. K. Górka, AE, Kraków
 • Czyż T. 2004, Główne problemy badawcze polskiej geografii społeczno-ekonomicznej i ich ewolucja, [w:] Geografia wobec problemów teraźniejszości i przyszłości, red. Z. Chojnicki, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 • Domański B. 1997, Geografia przedsiębiorstw – niedoceniany nurt badań w polskiej geografii ekonomicznej, [w:] Geografia–Człowiek–Gospodarka. Profesorowi Bronisławowi Kortusowi w 70. rocznicę urodzin, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 101–112
 • Domański R. 1996, Zasady geografii społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa
 • Górka K. 1996, Ekonomika przemysłu oraz ekonomika ochrony środowiska jako dyscypliny mezoekonomiczne, [w:]Rola mezoekonomii w rynkowym systemie zarządzania gospodarką, red. K. Górka, AE, Kraków
 • Horgan J. 1999, Koniec nauki, Prószyński i S-ka, Warszawa
 • Jakóbczyk-Gryszkiewicz J., Lisowski A., Pawelska-Skrzypek G., Rudnicki R. 1999, Funkcje geografii w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej oraz kariery geografów na nowym rynku pracy,[w:] Geografia polska u progu trzeciego tysiąclecia, red. B. Domański, W. Widacki, Instytut Geografii UJ, Kraków
 • Janasz W. (red.), 1997, Podstawy ekonomiki przemysłu, Difin, Warszawa
 • Janasz W. (red.), 2006, Zarys strategii rozwoju przemysłu, Difin, Warszawa
 • Krugman P. 1991, Increasing returns and economic geography, „Journal of Political Economy”, vol. 99, no 3, s. 483–499
 • Liszewski S., Suliborski A. 2006, Jedność geografii a problem kształcenia akademickiego, „Czasopismo Geograficzne”, 77 (1–2), s. 3–22
 • Łoboda J. 2004, Stan i perspektywy polskiej geografii w opinii geografów, „Przegląd Geograficzny”, 76 (4), s. 389–414
 • Misztal S., Zioło Z. (red.), 1998, Dorobek polskiej geografii przemysłu w badaniach ośrodków akademickich, Warszawa–Kraków
 • Wieloński A. 2005, Geografia przemysłu, Wydawnictwa UW, Warszawa
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-372bd771-7ffd-40ba-8ba5-6bbe7a9063e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.