PL EN


2014 | 26 | 59-76
Article title

Miejsce teorii widzenia w filozofii George'a Berkeleya

Content
Title variants
EN
The Role of the Theory of Vision in George Berkeley’s Philosophy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to show the meaning of the central role and the place of the new theory of vision in Berkeley’s philosophy. Apart from its value in explaining the phenomenon of visual perception it is important in bringing God closer to the life of men, which was the aim of Berkeley’s thought. The visual language which is gradually revealed as a part of the new theory of vision influences human seeing and understanding of the world and their organization of moral life.
Year
Volume
26
Pages
59-76
Physical description
Contributors
References
 • Berkeley G., Próba stworzenia nowej teorii widzenia i inne eseje filozoficzne, tłumaczenie: Translatorium z filozofii angielskiej studium doktoranckiego Instytutu Filozofii UMK w Toruniu pod kierunkiem Adama Grzelińskiego, Toruń, 2011.
 • Berkeley G., Siris. Łańcuch filozoficznych refleksji i dociekań wraz z Dodatkami, przekł. i oprac. A. Grzeliński, M. Szymańska-Lewoszewska, Toruń 2013.
 • Berkeley G., Traktat o zasadach poznania ludzkiego, Trzy dialogi między Hylasem a Filonousem, przeł. J. Leszczyński, J. Sosnowska, Warszawa 1956.
 • Berkeley G., Trzy dialogi między Hylasem a Philonousem. Przeciw sceptykom i ateistom, przeł. M. Filipczuk, Kraków 2006.
 • Berman D., Alciphron in Focus, London, 1993.
 • Berman D., George Berkeley. Idealism and the Man, Oxford 1994.
 • Janeczek S., Racjonalizm kultury intelektualnej Johna Locke’a, [w:] „Roczniki Kulturoznawcze”, 2011, tom II, s. 51–70.
 • Kopania J., Semiotyka sensualizmu immanentnego. Idea, pojęcie i słowo w filozofii Berkeleya, [w:] „IDEA Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych”, nr III/1990, s. 45–67.
 • Locke J., Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, t. I–II, przeł. B. Gawecki, Warszawa 1995.
 • Losee J., Wprowadzenie do filozofii nauki, przeł. T. Bigaj, Warszawa 2001.
 • Luce A. A., Berkeley’s Immaterialism, London 1945.
 • Molyneux W., Dioptrica Nova, a treatise of Dioptrics in two parts, wherein the various effect and appearances of spherick glasses both convex and concave, single and combined, in telescopes and microscopes, together with their usefulness in many concerns of humane life, are explained. MS. Notes&additions, London 1692. Wersja dostępna na mikrofilmie wykonanym przez The British Library, 1971.
 • Platon, Timajos i Kritias, przeł., wstępem oraz objaśnieniami opatrzył W. Witwicki, Warszawa 1999.
 • Scholz O. R., Schumacher R., Idealismus als Theorie der Repr¨asentation?, Mentis Verlag GmbH, 2001.
 • Simms J. G., William Molyneux of Dublin (1656–1698), (ed.) P.H. Kelly, Dublin 1982.
 • Spryszak P., Filozofia percepcji George’a Berkeleya, Kraków 2004.
 • Stack G. J., Berkeley’s Analysis of Perception, The Hague 1972.
 • The Cambridge Companion to Berkeley, ed. K. Winkler, New York 2005.
 • Turbayne C. M., Commentary, [w:] Works on Vision by George Berkeley, Indianapolis 1963.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-372c9943-0b7d-4962-b387-c0470116067a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.