PL EN


2014 | 4 | 81-88
Article title

Analiza antropologiczna potocznego wizerunku bioterapeuty w Polsce. Historia, tradycja, współczesność

Authors
Content
Title variants
EN
Anthropological reflection on the popular image of the biofield energy healer in Poland. History, tradition and the present-day
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W swoim artykule autorka analizuje wizerunek bioenergoterapeuty, opierając się na badaniach własnych z obszaru Łodzi oraz zgromadzonych materiałach zastanych, dotyczących całej Polski. W dobie rozkwitu biomedycyny, zastanawia fakt niezwykłej popularności bioenergoterapeutów i tzw. medycyny alternatywnej. Popularność ta nie jest wyłącznie rezultatem kryzysu służby zdrowia, lecz posiada uzasadnienie historyczno-kulturowe. Wizerunek bioenergoterapeuty kształtuje również nadzieja chorych na odzyskanie zdrowia, ich pragnienie bycia świadkiem interwencji sacrum w ludzki porządek świata, lub wynika ze świeckiej potrzeby widowiska, show, które wprowadzi jednostkę w świat głębszych doznań.
EN
In this paper the author analyzes the popular image of the Polish healer. The analysis is based on her own research conducted in the city of Lodz, as well as on the results of other studies carried out in Poland. In the era of spectacular achievements of academic medicine, the popularity of healers seems worth considering. It may be caused by social, cultural and demographic factors. According to the author, the image of the contemporary healer is a product of centuries-old traditions, as well as the therapists’ ability to adapt their image to patients’ needs and expectations.
Year
Issue
4
Pages
81-88
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
author
 • Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, anna_pietrzyk@op.pl
References
 • Bibliografia
 • Teksty źródłowe:
 • Interviews (author’s research conducted in the city of Lodz)
 • [1] Interview No. 1/2010 with bio-field energy healer Mieczysław Matejczyk, Lodz.
 • [2] Interview No. 16/2005 with bio-field energy healer Leszek Ozga, Lodz.
 • [3] Interview No. 17/2010 with bio-field energy healer Joanna Cygan, Lodz.
 • Książki/czasopisma:
 • [4] Abramowski S., Dotknięcie. Droga do biomasażu. Warszawa 1990.
 • [5] Budzyński S., Bioenergoterapia. Tajemnice uzdrawiającej energii. Warszawa 1991.
 • [6] Dreger J. (red.), Klasyfikacja zawodów i specjalności, T. V., Słownik zawodów i specjalności, zeszyt 5 „Grupa wielka 5” – Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, Warszawa 1995.
 • [7] Fellmann F., Uzdrowiciel, Poznań 1992.
 • [8] Frazer J. G., Złota gałąź, Warszawa 1962.
 • [9] Libera Z., Medycyna ludowa. Chłopski rozsadek czy gminna fantazja?, Wrocław 1995.
 • [10] Maćkowiak T., Uzdrawiacze, „Newsweek Polska” 2004, nr 17.
 • [11] Nardelli S., W kręgu biopola. Katowice 1986.
 • [12] Piątkowski W., Lecznictwo niemedyczne w Polsce w XX wieku, Kraków 1988.
 • [13] Piątkowski W., Spotkania z inną medycyną, Lublin 1990.
 • [14] Pomorski M., Tajemnice uzdrawiania. Uzdrawianie bez tajemnic, Tarnów 1996.
 • [15] Rejdąk Z., Bioterapia i akupunktura otwierają nowe możliwości rozumienia choroby, [w:] Czarnecka M., Materiały na 1 Sympozjum Stowarzyszenia Radiestetów w Warszawie: Bioenergoterapia i radiestezyjne metody diagnostyczne, Warszawa 1981.
 • [16] Rejmer J., Przedmowa do wydania polskiego, [w:] Allgeier K., Cudowni uzdrowiciele. Uzdrawianie mocą ducha i wiary, Warszawa 1993.
 • [17] Robertson R., Globalisation or Glocalisation?, “Journal of International Communication” 1(1) 1994 s. 33-52.
 • [18] Robertson R., Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity, [w:] M. Featherstone, S. Lash, R. Roberston (red.) Global Modernities, London: Sage 1995, s. 25-44.
 • [19] Sokołowska M, Granice medycyny, Warszawa 1980.
 • [20] Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej XIX w, Warszawa 1986.
 • [21] Szymańska I., Słucham głosu swych rąk, [w:] Karmański J. (red.), Znachorzy, uzdrowiciele, bioenergoterapeuci, Warszawa 1991.
 • [22] Ulman R. R., Bioenergoterapia Praktyczna. Warszawa 1991.
 • [23] Wypych E., Uzdrowiciel, [w:] Karmański J. (red.), Znachorzy, uzdrowiciele, bioenergoterapeuci, Warszawa 1991.
 • Netografia:
 • [24] Fellmann F., PROGRAM X FESTIWALU „NIE Z TEJ ZIEMI” Kraków 24th – 26th May 2002, http://www.ezofest.most.org.pl/ost_wers_prog.htm, 24.05.2002.
 • [25] Jóźwiak K., Jan Karol Jóźwiak – oficjalna strona domowa, http://www.karol.alpha.pl/, 23.10.2004.
 • [26] Nowak Z., Serwis Internetowy Zbigniewa Nowaka, http://www.bioenergoterapeuta.pl/, 24.10.2004.
 • [27] Nowak Z., Zbyszek Nowak – oficjalny Serwis, http://www.nowak.pl/, 24.10.2004.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2299-2014
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3730da03-0d6b-44fa-9dd9-9b5b65ae9462
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.