PL EN


2017 | 7(967) | 5-17
Article title

Ethical Packaging – a Preliminary Study

Title variants
PL
Etyczne opakowanie – analiza wstępna
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper is a preliminary study of the concept of ethical packaging. Its main aim is to define the term “ethical packaging” and systemise a magnitude of the ethical issues surrounding packaging. A review of the literature on ethics and packaging enable the definition of such terms as business ethics, corporate ethics, Corporate Social Responsibility, Triple Bottom Line, ethical consumption, ethical eating, and sustainable packaging and provide the background for the discussion. To broaden the understanding of ethical packaging, a survey among 71 students from Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland, was conducted in 2016. The results of the survey contribute to the analysis of consumers’ perception of ethical packaging.
PL
Artykuł jest wynikiem wstępnych badań dotyczących zagadnienia etycznego opakowania. Jego celem jest zdefiniowanie pojęcia etycznego opakowania i uporządkowanie pojęć związanych z etycznym postępowaniem uczestników rynku. Przegląd literatury z zakresu etyki i opakowalnictwa umożliwił zestawienie definicji takich pojęć, jak: etyka biznesu, etyka korporacyjna, społeczna odpowiedzialność biznesu, potrójna linia przewodnia, etyczna konsumpcja, etyczne jedzenie i zrównoważone opakowanie, oraz stanowił podstawę dalszych analiz i dyskusji. Aby sprawdzić, jak rozumiana jest koncepcja etycznego opakowania, w 2016 r. przeprowadzono badania wśród 71 studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyniki badań stanowią głos w dyskusji na temat postrzegania etycznego opakowania przez konsumentów.
Contributors
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Katedra Zarządzania Jakością i Wiedzą, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, Poland, aleksandra.kowalska@umcs.lublin.pl
References
 • Barnett C., Cloke P., Clarke N., Malpass A. (2005), Consuming Ethics: Articulating the Subjects and Spaces of Ethical Consumption. Antipode, “A Radical Journal of Geography”, vol. 37, no 1, https://doi.org/10.1111/j.0066-4812.2005.00472.x.
 • Bilska A., Kowalski R. (2014), Food Quality and Safety Management, “LogForum”, no 10(3).
 • Bone P. F., Corey R. J. (2000), Packaging Ethics: Perceptual Differences among Packaging Professionals, Brand Managers and Ethically-interested Consumers, “Journal of Business Ethics”, vol. 24, no 3, https://doi.org/10.1023/A:1006257523743.
 • Brzustewicz P. (2016), The Application of Eco-compass Method in Sustainable Product Development, “Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, no 15(1).
 • Cambra-Fierro J., Hart S., Polo-Redondo Y. (2008), Environmental Respect: Ethics or Simply Business? A Study in The Small and Medium Enterprise (SME) Context, “Journal of Business Ethics”, vol. 82, no 3, https://doi.org/10.1007/s10551-007-9583-1.
 • Chwistecka-Dudek H. (2014), Koncepcja etyki w procesach zarządzania przedsiębiorstwem, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 • Consumers Willing to Pay More for Environmentally Friendly Packaging (2013), Tetrapak, http://www.summer-foundation.org/en/News/Archive/Consumers-willing-to-pay-more-for-environmentally-friendly-packaging (accessed: 5.05.2017).
 • Dobrucka R., Cierpiszewski R., Korzeniowski A. (2015), Intelligent Food Packaging – Research and Development, “LogForum”, no 11(1), https://doi.org/10.17270/ J.LOG.2015.1.1.
 • Dziechciarz-Duda M., Przybysz K. (2013), Odpowiedzialny biznes jako nowy kierunek w marketingu przedsiębiorstw, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, nr 909.
 • Elkington J. (1997), Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of Twenty-First Century Business, Capstone Publishing Ltd, Oxford.
 • Ethical Eating. Food and Environmental Justice 2008–2012 (2010), Unitarian Universalist Association, http://www.uua.org/sites/live-new.uua.org/files/documents/washingtonoffice/ethicaleating/studyguide.pdf (accessed: 1.03.2016).
 • Global Standard for Packaging and Packaging Materials. Issue 5 (2015), BRC/IOP, http://www.brcglobalstandards.com/Manufacturers/Packaging/Packaging-Issue5.aspx#.VuKJ4dCKSod (accessed: 11.03.2016).
 • Kawecka A. (2014), BRC/IoP Standard Importance in Packaging Quality Assurance, “Production Engineering Archives”, vol. 4, no 3.
 • Kowalska A. (2017), Analysis of Consumers’ Expectations towards Packaging for Fast-moving Consumer Goods, “Polish Journal of Commodity Science”, no 1(50).
 • Lewis T. (2011), The Ethical Turn in Commodity Culture: Consumption, Care and the Other, “A Journal of Literature, Culture and Literary Translation”, no 2(1), https://doi.org/10.15291/sic/2.1.lc.12.
 • Lindh H., Olsson A., Williams H. (2016), Consumer Perceptions of Food Packaging: Contributing to or Counteracting Environmentally Sustainable Development, “Packaging Technology and Science”, vol. 29, no 1, https://doi.org/10.1002/pts.2184.
 • Lindh H., Williams H., Olsson A., Wikström F. (2016), Elucidating the Indirect Contributions of Packaging to Sustainable Development: A Terminology of Packaging Functions and Features, “Packaging Technology and Science”, vol. 29, no 4–5, https://doi.org/10.1002/pts.2197.
 • Lisińska-Kuśnierz M., Kawecka A. (2013), The Role of Packaging Supply Chain in Food Packaging Safety Assurance, “Logistics and Transport”, vol. 19, no 3.
 • Medeiros de J. F., Ribeiro J. L. D., Cortimiglia M. N. (2014), Success Factors for Environmentally Sustainable Product Innovation: A Systematic Literature Review, “Journal of Cleaner Production”, vol. 65, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2013.08.035.
 • Mroziewski M. (2014), Etyka w zarządzaniu. Wybrane problemy w aspekcie inteligencji moralnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn.
 • Ojha A., Sharma A., Sihag M., Ojha S. (2015), Food Packaging – Materials and Sustainability – A Review, “Agricultural Reviews”, vol. 36(3), https://doi.org/10.5958/0976-0741.2015.00028.8.
 • PAS 96:2014 Guide to Protecting and Defending Food and Drink from Deliberate Attack (2014), The British Standards Institution, http://www.food.gov.uk/sites/default/files/pas96-2014-food-drink-protection-guide.pdf (accessed: 10.02.2016).
 • Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility. Green Paper (2001), European Commission, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg.
 • Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs, Official Journal of the European Union L 139, 30.4.2004, as amended.
 • Rokka J., Uusitalo L. (2008), Preference for Green Packaging in Consumer Product Choices – Do Consumer Care?, “International Journal of Consumer Studies”, vol. 32, no 5, https://doi.org /10.1111/j.1470-6431.2008.00710.x.
 • Scott L., Vigar-Ellis D. (2014), Consumer Understanding, Perceptions and Behaviours with Regard to Environmentally Friendly Packaging in a Developing Nation, “International Journal of Consumer Studies”, vol. 38, no 6, https://doi.org/10.1111/ijcs.12136.
 • Soroka A., Mazurek-Kusiak A. (2014), The Importance of Corporate Social Responsibility of Enterprises in Business, “Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia”, no 13(2).
 • Sperber W. H. (2005), HACCP Does not Work from Farm to Table, “Food Control”, vol. 16, no 6, https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2003.10.013.
 • Steinmann H., Scherer A. G. (2000), Corporate Ethics and Management Theory [in:] Contemporary Economic Ethics and Business Ethics, ed. P. Koslowski, Springer, Berlin, Heidelberg.
 • Thogersen J. (1999), The Ethical Consumer. Moral Norms and Packaging Choice, “Journal of Consumer Policy”, vol. 22, no 4, https://doi.org/10.1023/A:1006225711603.
 • Young S. (2008a), Packaging and the Eenvironment: A Cross-cultural Perspective, “Design Management Review”, vol. 19, no 4, https://doi.org/10.1111/j.1948-7169.2008.tb00140.x.
 • Young S. (2008b), Packaging and the Environment: the Shoppers’ Perspective, “Brand Packaging”, vol. 12(1).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3737c267-cc55-480e-a095-b9f4d26baf7d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.