Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 10 | rb.ujw.pl/social

Article title

Functioning as a peer pupil among Grade 1–3 early education schoolchildren with special educational needs – comparative analysis

Content

Title variants

PL
Funkcjonowanie w roli kolegi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkoły podstawowej - analiza porównawcza badań polskich i czeskich

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Beside the family, school is the environment which affects a child for many years and has a significant impact on the process of his development, education, upbringing and socialization. At the moment of starting the educational process, a child must adapt to a new situation and face a new social role – as a pupil. Performing this role may be problematic for every child, but students with special educational needs may experience special difficulties in this area. One of the elements of the school situation is the emotional and social relations of students with their peers from the school class. The main aim of this article to is to present the results of the author` s research on functioning of pupils with special educational needs (SEN) from grades 1-3 of a primary school as a peer and comparison of the results with the findings of other Polish and Czech scholars.
PL
Szkoła, obok rodziny, jest środowiskiem, które przez wiele lat oddziałuje na dziecko wywierając znaczący wpływ na proces jego rozwoju, kształcenia, wychowania oraz socjalizacji. Z chwilą podjęcia nauki w szkole dziecko musi przystosować się do nowej sytuacji jaką jest sytuacja szkolna oraz zmierzyć się z nową rolą społeczną – rolą ucznia. Pełnienie tej roli może być problematyczne dla każdego dziecka, jednak szczególnych trudności w tym zakresie mogą doświadczać uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z elementów sytuacji szkolnej są relacje emocjonalno-społeczne uczniów z rówieśnikami z klasy szkolnej. Celem tego opracowania jest zaprezentowanie wyników badań własnych dotyczących funkcjonowania w roli kolegi uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkoły podstawowej oraz porównanie ich z diagnozami innych badaczy polskich i czeskich.

Year

Issue

10

Pages

rb.ujw.pl/social

Physical description

Contributors

  • Jan Wyzykowski University (Poland)
author
  • University of Hradec Kralove (Czech Republic)

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-373ca6c6-7873-4740-b0e5-cb449d1962e4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.