PL EN


2013 | 2 | 7 | 92-103
Article title

Teckal – wyjątek, co stał się regułą

Content
Title variants
EN
Teckal doctrine – exception which becomes rule
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Usługi publiczne są postrzegane w praktyce gospodarczej jako towary „specjalnego przeznaczenia”, pomimo że stanowią one co do zasady taki sam przedmiot obrotu gospodarczego i podlegają takim samym prawidłom ekonomicznym, jak wszystkie inne towary. Dostawcy usług publicznych, tak jak każdy inny przedsiębiorca, ponoszą koszty wytworzenia tych usług i konkurują ze sobą „na rynku” lub też „o rynek”. Procesy konkurencyjne pozwalają na wypracowanie korzyści kierowanych do konsumentów. Usługi publiczne mają jednak tę specyfikę, że muszą odpowiadać ściśle zdefiniowanym warunkom jakościowym i ilościowym. Oznacza to, że w odniesieniu do usług publicznych można zidentyfikować istotną rolę, jaką odgrywają organy publiczne definiujące warunki brzegowe świadczenia danych usług publicznych. Organy publiczne są odpowiedzialne więc za zdefiniowanie rynku właściwego, na którym mogą prowadzić działalność dostawcy usług publicznych. W odniesieniu do rynku (rynków) usług publicznych można mówić o regulacji rynkowej. Koszty wypełnienia wymogów narzucanych przez regulatora powodują podniesienie ceny nabycia tych usług, co z kolei powodować będzie zmniejszenie powszechności dostępu do tych usług. Interwencja publiczna ma za zadanie zmitygować negatywne skutki trudności budżetowych, na jakie narażeni są konsumenci. Interwencja podejmowana przez organy publiczne powoduje często eliminację konkurencji poprzez stosowanie zamówienia bezpośredniego, pomijającego procedurę konkurencyjną przy wyborze dostawcy danych usług. Bezrefleksyjne stosowanie doktryny Teckal zdecydowanie utrudnia funkcjonowanie konkurencji na rynku usług publicznych i tym samym ogranicza dobrobyt konsumenta.
EN
Public services are often perceived as extraordinary goods despite the fact that they constitute a normal article of market economy and are subjected to economic mechanisms, like any other. Not unlike other entrepreneur, suppliers of public services bear costs and risks of their economic activity – they compete “on the market” or “for the market”. Free competition allows consumers to receive a fair share of efficiencies and welfare. Yet public services are specific in that they must meet certain (defined) criteria, both qualitative and quantitative. This leads to the conclusion that public authorities play a significant role in the definition of specific relevant markets for the delivery of public services – they are responsible for setting the boundaries of such markets. Public authorities play a regulatory role with respect to the relevant markets in question. Costs of the fulfilment of the publically imposed requirements push consumer price upwards, a fact that will make such service less common (universal). Public intervention focuses on mitigating these negative budgetary results for consumers. In a massive number of cases, public intervention eliminates competition from the market due to the common use of direct awards of public contract. The use of the Teckal doctrine erodes efficient competition, which in turn leads to the limitation of consumer welfare.
Year
Volume
2
Issue
7
Pages
92-103
Physical description
Dates
published
2013-11-30
Contributors
  • COMPER Fornalczyk i Wspólnicy sp.j.
References
  • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., Ekonomia, PWE, Warszawa 1993
  • Fornalczyk A., Biznes a ochrona konkurencji, Wolters Kluwer, Warszawa 2012
  • Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
  • Nojszewska E., Podstawy ekonomii, WSiP, Warszawa 1995
  • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
  • Varian H.R., Mikroekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-373d8824-9994-4587-bb28-f2b0a6a68c1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.