PL EN


2015 | 50 | 10-15
Article title

Przeszłość sportowa a obecna sprawność fizyczna mężczyzn po 50. roku życia

Content
Title variants
EN
Past sports participation and current physical fitness in men over 50 years
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Background. The literature on the determinants of health in older adults and the elderly shows a paucity of current research on the long-term effects (positive and negative) of participation in professional sports in youth. The aim of the study was to determine the relationship between early involvement in professional sports and late-age physical fitness. Material and methods. A sample of 48 men over 50 years was recruited, of which 23 were former professional athletes and 25 formed a control group with no history of involvement in sports in youth. Anthropometric and physical fitness measures were collected and basic descriptive statistics were calculated. Data were analyzed with Statistica 9.1 software using Student’s t test for independent samples. Results. Intergroup differences were observed in body fat distribution. In addition, the former athletes exhibited lower waist and hip girths. Conclusions. The lack of statistically significant differences in fitness levels demonstrates that past participation in sports does not guarantee improved health in later life. Additional research is needed involving larger sample sizes and controlling for lifestyle behaviors and quality of life markers.
Year
Volume
50
Pages
10-15
Physical description
Dates
published
2015-09-30
Contributors
 • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
References
 • Assmann G., Carmena R., Cullen P., Fruchart J.C., Jossa F., Lewis B. i wsp. (1999) Coronary heart disease: reducing the risk. A world-wide view. International Task Force for the Prevention of Coronary Heart Disease, Circulation, 100 (18), 1930–1938.
 • Bielicki T., Welon Z., Żukowski W. (1988) Problem nierówności biologicznej warstw społecznych, Materiały i Prace Antropologiczne, 109, 123–140.
 • Bień B., Synak B. (2001) Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi starszych w Polsce w roku 2000, [w:] Charzewski J. (red.), Problemy starzenia, AWF, Warszawa, 21–36.
 • Boussuge P., Rance M., Bedu M., Duche P., Praagh EV. (2006) Peak leg muscle power, peak VO(2) and its correlates with physical activity in 57 to 70-year-old women, Eur J Appl Physiol, 96 (1), 10–26.
 • Bronkowska M., Martynowisz H., Żmich K., Szuba A., Biernat J. (2009) Wybrane elementy stylu życia oraz wiedza żywieniowa otyłych osób z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym, Nadciśn tętn, 13(4), 266–274.
 • Bruunsgaard H., Pedersen BK. (2003) Age-related inflammatory cytokines and disease, Immunol Allergy Clin North Am, 23 (1), 15–39.
 • Buchman AS., Boyle PA., Wilson RS., Liping Su., Bienias JL., Bennett D.A. (2008) Pulmonary function, muscle strength and morality in old age, Mech Ageing Dev, 129, 625–631.
 • Department of Economic and Social Affairs (DESA). World Population Prospects: The 2006 Revision. Fact Sheet, Series A, 7 march 2007.
 • Doherty T.J. (2003) Invited review: Aging and sarcopenia, J Appl Physiol, 95, 1717–1727.
 • Drabik J. (1996) Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych, Część II, AWF, Gdańsk.
 • Drygas W., Kwaśniewska M., Szcześniewska D., Kozakiewicz K., Głuszek J., Wiercińska E., Wyrzykowski B., Kurjata P. (2005) Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki Programu WOBASZ, Kardiol Pol, 63, 6 (4), 636–640.
 • Harris A. (1992) Health Checks for people over 75, BMJ, 305, 599–600.
 • Holviala J.H., Salline J.M., Kraemer W.J., Alen M.J., Hakkinen K.K. (2006) Effects of strength training on muscle strength characteristics, functional capabilities and balance in middle-aged and older women, J Strength Cond Res, 20, 336–344.
 • Hruda KV., Hicks AL., McCartney N. (2003) Training for muscle power in older adults: Effects on functional abilities, Can J App Physiol, 28, 178–189.
 • Ignasiak Z., Rożek K., Skrzek A., Sławińska T., Domaradzki J., Fugiel J., Posłuszny P. (2012) Ocena zmian inwolucyjnych wybranych aspektów kondycji biologicznej osób starszych, Studia i Monografie AWF we Wrocławiu, 109.
 • Kaczmarczyk M., Trafiałek E. (2007) Aktywizacja osób w starszym wieku jako szansa na pomyślne starzenie, Gerontol Pol, 15 (4), 116–118.
 • Kałka D., Sobieszczańska M., Marciniak W. (2007) Physical activity as component of cardiovascular disease prevention in elderly people, Pol Merkuriusz Lek, 22 (127), 48–53.
 • Kanning M., Schlicht W. (2008) A bio-psycho-social model of successful aging as shown through the variable “physical activity”, Eur Rev Aging Physical A, 5 (2), 79–87.
 • Kołodziej H. (1998) The impact of social and ecological factors on biological fitness of adults, Cent Eur J Public Health, 6, 103–107.
 • Kuciarska-Ciesielska M. (1998) Statystyczne badania niektórych uwarunkowań zdrowia, Zdr Publ, 5, 189–192.
 • Laaksonen M., Mcalister A., Laatikainen T., Drygas W., Morava E., Nussel., Oganov R., Par­dell H., Uhanov M., Puska P. (2001) Do health behaviour and psychosocial risk factors explain the European East-West gap and health status? Eur J Public Health, 11, 65–73.
 • Lubczyńska W. (2002) Problemy zdrowotne ludzi w wieku podeszłym, [w:] Wnuk W. (red.), Ludzie starsi w trzecim tysiącleciu. Szanse-nadzieje-potrzeby. Atla 2, Wrocław, 17–22.
 • Malina R.M. (2002) Aktywność fizyczna a rokowanie długowieczności, Med Sport, 6 (1), 9–16.
 • Marchetti G.F., Whitney S.L. (2005) Older adults and balance dysfunction, Neurol Clin, 23 (3), 785–805.
 • Maszczak T. (2002) O strategii edukacyjnej w szkole, Wychow Fiz Zdre, 10, 2–3.
 • Mc Auley E., Doerksen S.E., Morris K.S., Motl R.W., Hu L., Wójcicki T.R., White S.M., Rosengren K.R. (2008) Pathways from physical activity to quality of life in older women, Ann Behav Med, 38 (1), 13–20.
 • Mędraś M., Słowińska-Lisowska M., Jóźków P. (2005) Impact of recreational physical activity on bone mineral density in middle-aged men, The Aging Male, 8 (3/4), 162–165.
 • Michel JP., Rolland Y., Schneider SM., Topinkova E., Vandewoude M., Zamboni M. (2010) Working Group on Sarcopenia in Older People Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European, Age Ageing, 39 (4), 412–423.
 • Mleczko E. (1991) Przebieg i uwarunkowania rozwoju funkcjonalnego dzieci krakowskich między 7 a 14 rokiem życia, Monografie AWF w Krakowie, 44.
 • Osiński W. (1990) Uwagi na tle definicji klasyfikacji podstawowych pojęć charakteryzujących motoryczność człowieka, Antropomotoryka, 3, 3–8.
 • Osiński W. (2002) Aktywność fizyczna podejmowana przez osoby w starszym wieku, Antropomotoryka, 24, 3–23.
 • Osiński W. (2006) Impact of aging on physical activity, fitness and health, AWF, Poznań, 136.
 • Pośpiech J. (2004) Europejskie wychowanie fizyczne. Wychowanie fizyczne w nowoczesnych systemach informacyjnych. Ekspertyza na zlecenie Instytutu Sportu w Warszawie przygotowana pod kierunkiem Tomasza Frołowicza.
 • Rikli R., Jones C.J. (2001) Senior Fitness Test Manual, Human Kinetics, Champaign.
 • Sierakowska M., Sierakowski S., Wróblewska M., Krajewska-Kułak E. (2010) Problemy zdrowotne pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów i ich wpływ na jakość życia uwarunkowaną stanem zdrowia, Reumatologia, 48 (60), 372–379.
 • Skrzek A., Ignasiak Z., Domaradzki J. (2011) Zmiany inwolucyjne narządu ruchu a ryzyko złamań, Inż Biomed, 17 (3), 179–183.
 • Thornby MA. (1995) Balance and Falls in the frail older peron: a review of the literature, Top Gariatr Rehabil, 11 (2), 35–43.
 • Wang G., Pratt M., Macera CA., Zheng ZJ., Heath G. (2004) Physical activity, cardiovascular disease, and medical expenditures in U.S. adults, Ann Behav Med, 28, 88–94.
 • Waszkiewicz L., Einhorn J., Połtyn-Zaradna K., Gaweł-Dąbrowska D., Grabowska B., Zatońska K. (2012) Ocena jakości życia Polaków w wieku podeszłym, [w:] Mossakowska M., Wiącek A., Błędowski P. (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce. POLSENIOR, Termedia Wydawnictwo Medyczne, Poznań, 549–560.
 • Weinkauf A., Kajcińska M. (2006) Diagnoza demograficzno-epidemiologiczna dotycząca osób starszych w Polsce i na Mazowszu w latach 2004–2005, Mazowieckie Centrum Zdrowia Publicznego, Warszawa.
 • Wrzosek K., Mamcarz A., Braksator W. (2005) Wybrane problemy kardiologii sportowej, Chor Ser Nacz, 2 (4), 179–186.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-373f10bb-f303-4537-801e-f567783b53e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.