PL EN


2009 | 5 | 193-219
Article title

Uźródeł leninowskiej koncepcji państwa oraz teorii partii bolszewickiej

Authors
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
5
Pages
193-219
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
author
References
 • Andrew Ch., Gordijewski O., KGB, Warszawa 1997.
 • Bakunin M., Główne podstawy ustroju społecznego w przyszłości, „Słowo Ludu”, Marks K., Engels F., Dzieła, t. 18, warszawa 1960.
 • Bazylow L., Działalność narodnictwa rosyjskiego w latach 1878-1881, Wrocław 1960.
 • Berlin I., Karol Marks. Jego życie i środowisko, Warszawa 1999.
 • Berlin I., Rosyjscy myśliciele, Warszawa 2003.
 • Bierdajew N., Źródła i sens rosyjskiego komunizmu, Kęty 2005.
 • Bocheński J.M., Marksizm-leninizm. Nauka czy wiara?, Komorów 1999.
 • Carr E., The Bolshevic Revolution 1917-1923, t. 1, New York 1951.
 • Caxotte P., rewolucja rosyjska, [w:] Między reformą a rewolucją Rosyjską myśl filozoficzna, polityczna i społeczna na przełomie XIX i XX wieku, Rydzewski W., Ochotnicka W. (red.), Kraków 2004.
 • Conquest R., Lenin. Prawda o wodzu rewolucji, Warszawa-Chicago 1972.
 • Geifman A., Thou Shalt Kill. Revolutionary Terrorism in Russia, 1894-1917, Princeton-New Jersey 1993.
 • Goćkowski J., Bolszewiz i Rosja: zmiana i ciągłość, [w:] Bohun M., Goćkowski J., (red.), Zagadnienia rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, Kraków 2000.
 • Heller M., Historia imperium rosyjskiego, Warszawa 2000.
 • Hunt R.N., The Political Ideas of Marx and Engels, t. 1, Pittsburg 1984.
 • Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, t. 2, Warszawa 1989.
 • Krupska N.W., Wspomnienia o Leninie, Warszawa 1958.
 • Kucharzewski J., Od białęgo caratu do czerwonego, t. 3: Lata przełomu. Romanow, Pugaczow czy Pestel, Warszawa 1998.
 • Kulczycki L., W poszukiwaniu nowego ustroju społecznego, Warszawa 1933.
 • Kuplowski M., Ideologia narodnictwa a literatura rosyjska w latach 1870-1890, Kraków 1986.
 • Lenin W.I., Co robić? [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 1983.
 • Lenin W.I., Dwie utopie, [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 22, Warszawa 1983.
 • Lenin W.I., Listy z daleka. List o milicji proletariackiej, [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 31, Warszawa 1983.
 • Lenin W.I., Listy z daleka. List o zadaniach rewolucyjnego proletariackiego ustroju państwowego, [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 31, Warszawa 1983.
 • Lenin W.I., Nasze najbliższe zadania, [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 3,warszawa 1983.
 • Lenin W.I., Palące zadania naszego ruchu, [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 5, Warszawa 1983.
 • Lenin W.I., Państwo a rewolucja [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 33, Warszawa 1983.
 • Lenin W.I., Rewolucja proletariacka a renegat Kautsky, [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 37, Warszawa 1983.
 • Lenin W.I., Zadania proletariatu w nowej rewolucji [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 31, Warszawa 1983.
 • Lenin W.I., Zadania socjaldemokratów rosyjskich, [w:] Lenin W.I., Dzieła wszystkie, t. 2, Warszawa 1983.
 • Nieczajew S., Bakunin M., Katechizm rewolucjonisty, [online], Genewa 1869
 • Pipes R., Struve, Liberal on the LEFT, Cambridge-Massachussets-Harvard 1970.
 • Pipes R., The Unknown Lenin: From the Secret Archive, New Haven 1996.
 • Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. 2, Warszawa 1993.
 • Rydzewski W., Filozofia polityczna rosyjskiego narodnictwa, Kraków 1988.
 • Schapiro L., The Origin of the Communist Autocracy. Political Opposition In the Soviet State, Cambridge Massachusetts 1956.
 • Shlapentokh V., The French Revolution & the Russian Anti-Democratic Tradition. A Case of False Conunsciousness, New Brunswick.
 • Smaga J., Włodzimierz Lenin – przygoda populistyczna, [w:] Zagadnienia rosyjskie. Myślenie o Rosji: oglądy i obrazy spraw rosyjskich, Bohun M., Goćkowski J. (red.), Kraków 2000.
 • Świderski E.M., „Sociomorphs”, Soviet Social Theory and Philosophy: on Essay on Intelectual Practices, [w:] Words, Deeds, and Values. The Inteligentsias In Russia and Poland Turing the Nineteenths and Twentieth Centuries, Lund 2005.
 • Thun A., Historia ruchu rewolucyjnego w Rosji, Londyn 1893.
 • Venturi F., Roots of Revolution. A History of the Populist and Socialist Movements In Nineteenth Century Russia, New York 1966.
 • Walicki A., Marksizm i skok do królestwa wolności, Warszawa 1996.
 • Walicki A., Polska, Rosja, marksizm. Studia z dziejów marksizmu i jego recepcji, Warszawa 1983.
 • Walicki A., Wstęp, [w:] Filozofia społeczna narodnictwa rosyjskiego, Walicki A. (red.), t. 1, Warszawa 1966.
 • Wat A., Mój wiek. Pamiętnik mówiony, t. 1, Warszawa 1990.
 • Wolfe B.D., Three Who Made a Revolution, London 1956.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-4087
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37454198-7f01-4820-91f0-f14203d4fa1f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.