PL EN


2016 | 63 | 1: Praca socjalna - English Version | 21-38
Article title

The role of guidance in the increasing of human and social capital

Authors
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The consequence of the dynamically ongoing changes is a growing area of uncertainty and social risks. Inability to cope with the permanently occurring uncertainty on the one hand leads to several negative consequences, such as a sense of alienation, meaninglessness, or helplessness, and on the other – increases the need for development of powers to plan one’s own career path or to cope with new challenges. The demand for counseling is not only in individuals who want to quickly and effectively develop their own careers, but also in individuals that fall out of the mainstream, and are not able to function in the realities of today’s labour markets or to fulfil their professional and family roles. The paper presents an analysis of the role of guidance, resulting from the implementation of modern paradigms of social policy (anticipatory, investment, activating), and biographical and emancipation counselling models in increasing human and social capital.
Contributors
author
 • Department of Social Sciences Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom, majka.gag@wp.pl
References
 • Bańka, Augustyn. Psychologiczne doradztwo karier. Poznań: Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, 2006.
 • Bauman, Zygmunt. Płynne czasy. Życie w epoce niepewności. Warszawa: Wydawnictwo Sic! 2007.
 • Beck, Ulrich. Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2002.
 • Bednarczyk, Henryk, Janusz Figurski, Mirosław Żurek (ed.). Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe. Warszawa–Radom: Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie, Instytut Technologii i Eksploatacji w Radomiu, 2004.
 • Bokszański, Zbigniew. Indywidualizm a zmiana społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Elliot, Anthony. Współczesna teoria społeczna. Warszawa: PWN, 2011.
 • Esmund, Kazimierz, Boguslaw Pietrulewicz. “Poradnictwo zawodowe dla dorosłych. Doradca zawodowy.” In Całożyciowa edukacja zawodowa. Problemy teorii i praktyki, edited by Boguslaw Pietrulewicz. Zielona Góra: WSP TK, 1997.
 • Gableta, Malgorzata. Człowiek i praca w zmieniającym się społeczeństwie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, 2003.
 • Gagacka Maria. “Wsparcie społeczne. Wartość czy instrument w lokalnej polityce społecznej.” In Wokół polityki społecznej, edited by Katarzyna Głąbicka, Mirosław Grewiński. Warszawa: PTPS, WSP TWP, 2008.
 • Gagacka, Maria. “Aktywna polityka społeczna jako forma wsparcia osób wykluczonych. Cele i płaszczyzny rekonstrukcji.” In Wsparcie społeczne i współpraca jako instrumentu walki z wykluczeniem społecznym, edited by Anna Zamkowska. Radom: Wydawnictwo UTH, 2013.
 • Giddens, Anthony. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
 • Głąbicka, Katarzyna. “Współczesne wyzwania dla polskiej polityki społecznej do 2020 r.” In Polityka społeczna wobec wyzwań i zmian zachodzących we współczesnym świecie, edited by Michał Kubiak. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2014.
 • Grewiński, Mirosław. “Inwestycyjna polityka społeczna jako koncepcja odroczonego bezpieczeństwa socjalnego.” In Polityka społeczna dla bezpiecznego rozwoju, edited by Michał Leszczyński, Marek Kubiak. Gdańsk: Wydawnictwo UG, 2015.
 • Handy, Charles. Wiek paradoksu. W poszukiwaniu sensu przyszłości. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 1996.
 • Hausner, Jerzy. Zarządzanie publiczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2008.
 • Karwacki, Arkadiusz. Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo UMK, 2010.
 • Król, Henryk, Antoni Ludwiczyński. Zarządzanie zasobami ludzkimi, Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.
 • Kurzynowski, Adam (ed.). Polityka społeczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, 2006.
 • Murgatroyd, Stephen. Poradnictwo i pomoc. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, 2000.
 • Piątek, Krzysztof. “Aktywność i adaptacja w polityce i pracy socjalnej. Modele i realia.” In Kręgi integracji i rodzaje tożsamości. Polska Europa Świat, edited by Włodzimierz Wesołowski, Jan Włodarek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2005.
 • Piątek, Krzysztof. “Aktywność i aktywizacja w projekcie ustawy o zasadach prowadzenia polityki społecznej.” In Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, edited by Mirosław Grwinski, Marek Rymsza. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2011.
 • Przewłocka, Katarzyna. “Zjawisko wyuczonej bezradności u klientów instytucji pomocy społecznej – przyczyny, konsekwencje i możliwości przeciwdziałania.” In Pomoc – wsparcie – poradnictwo. Od teorii do praktyki, edited by Magdalena Piorunek. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014.
 • Ratajczak, Zofia. Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
 • Rifkin, Jeremy. Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001.
 • Rymsza, Marek. Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States? Warszawa: IFiS PAN, 2013.
 • Sędek, Grzegorz. “Jak ludzie radzą sobie z sytuacjami na które nie ma rady?” In Złudzenia, które pozwalają żyć, edited by Mirosław Kofta, Teresa Szustrowa. Warszawa: PWN, 2001.
 • Sęk, Helena. “Stres krytycznych wydarzeń życiowych.” In Zdrowie – stres – zasoby. O znaczeniu poczucia koherencji dla zdrowia, edited by Helena Sęk, Tomasz Pasikowski. Wrocław: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001.
 • Szarfenberg, Ryszard. “Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej.” In Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, edited by Grażyna Firlit-Fesnak i Malgorzata Szylko-Skoczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Szczepański Marek S., Krzysztof Bierwiaczonek, Tomasz Nawrocki (ed.). Kapitały ludzkie i społeczne a konkurencyjność regionów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2008.
 • Szumigraj, Marcin. Poradnictwo kariery. Systemy i sieci. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2011.
 • Szumigraj, Marcin. “Poradnictwo jako subtelny instrument sprawowania władzy.” In Z podstaw poradoznawstwa, vol. II, edited by Bożena Wojtasik. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1998.
 • Szumlicz, Tadeusz. Ubezpieczenie w polityce społecznej. Teksty i komentarze. Warszawa: Fundacja Instytut Zarządzania Ryzykiem Społecznym, 2015.
 • Trębińska-Szumigraj, Ewa. “Emancypacja w poradnictwie.” In Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu. Podręcznik akademicki, edited by Alicja Kargulowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
 • Wilsz, Jolanta. Teoria pracy. Implikacje dla pedagogiki pracy. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls, 2009.
 • Zielińska-Kostyło, Hanna. “Pedagogika emancypacyjna.” In Pedagogika. Podręcznik akademicki, edited by Zbigniew Kwieciński, Boguslaw Śliwerski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3746c19c-03b6-430a-93b5-6384001665a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.