PL EN


2015 | 4 | 61-84
Article title

Wsparcie rodzin weteranów wojskowych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych– analiza porównawcza

Authors
Content
Title variants
EN
Support for veterans’ families in Poland and the United States – comparative analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Issue
4
Pages
61-84
Physical description
Dates
published
2015-11-18
Contributors
 • Vistra Corporate
References
 • Ustawa z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, opracowano na podstawie: t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 648; nr 113, poz. 745, z 2011 r.; nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 118.
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, Dz.U. z 2011 r. nr 205, poz. 1203.
 • Baranowska A., Proces kształtowania się tożsamości w instytucji totalnej na przykładzie żołnierzy – mieszkańców obozu Babilon w Iraku, Socjologia XLV, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2010, s. 20–30.
 • Bowman S., Kosovo and Macedonia: U.S. and Allied Military Operations, Congressional Research Service, Waszyngton 2003.
 • Cohn D., Funk C., Mokrzycki M., Morin R., Parker K., Patten E., Taylor P., Wang W., The Military-Civilian Gap. War and Sacrifice in the Post-9/11 Era, Pew Research Center, Waszyngton 2011, s. 1–86.
 • Crocq L., Zrujnowane losy, przekreślone szanse. Psychologiczne i społeczne konsekwencje wojen, [w:] Bojarska J., Kowalczyk M. (red.), Stres wojenny: skutki i ich łagodzenie, Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, Warszawa 2002, s. 23–37.
 • Dekel R., Solomon Z., Traumatyzacja wtórna u żon weteranów wojennych cierpiących na PTSD, [w:] C. R. Figley, W. P. Nash (red.), Stres bojowy. Teorie, badania, profilaktyka i terapia, PWN, Warszawa 2010, s. 160–183.
 • Dębski S., Ernhardt A., Kulesa Ł., Pietras E., Nowa strategia Stanów Zjednoczonych wobec Iraku, Biuletyn PISM, nr 3 (417), Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2007.
 • Diagnostic criteria for 309.81 Posttraumatic Stress Disorder, [w:] Diagnostic And Statistical Manual of Mental Disorders: Fourth Edition, American Psychiatric Association, Waszyngton 1994, s. 427–429.
 • Dzięgielewski P., Korzeniewski K., Skórczewski K., Udział żołnierzy Wojska Polskiego w operacjach poza granicami państwa, „Lekarz Wojskowy” nr 87 (3), Wojskowy Instytut Medyczny, Gdynia 2009, s. 151–159.
 • Fiedler R., Oblicza asymetryczności w Iraku [w:] Fiedler R., Wojciechowski S., Zagrożenia asymetryczne współczesnego świata, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2009, s. 169–178.
 • Gałązka A., Kalendarium III sektora [w:] Gałązka A. (red.), Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005, s. 123–132.
 • Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych [w:] Derczyński W., Jasińska-Kania A., Szacki J. (red.), Elementy teorii socjologicznych. Materiały do dziejów współczesnej socjologii zachodniej, PWN, Warszawa 1975.
 • Hogancamp V. E., Figley C. R., War: Bringing the battle home [w:] C. R. Figley, H. I. McCubbin (red.), Stress and the family: Coping with catastrophe, t. 2, Brunner/Mazel, Nowy Jork 1983, s. 148–165.
 • Hudyma P., Udział wojsk polskich w misjach zagranicznych o charakterze pokojowym i stabilizacyjnym, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011, s. 52–169.
 • Jensen P. S., Mental health in military children: Military risk factors, mental health, and outcomes [w:] P. McClure (red.), Pathways to the future: A review of military family research, Military Faily Institute of Marywood University, Scranton 1999, s. 155–162.
 • Kępa Z., Ochrona więzi rodzinnych żołnierzy i funkcjonariuszy związana z koniecznością rozłąki z najbliższymi. Zarys problematyki w aspekcie historyczno-etycznym [w:] Kępa Z., Szerauc A., Wiśniewski R. (red.), Rodzina – Mundur – Służba, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica – Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2012, s. 121–134.
 • Kiciński K., Blaski i cienie uzawodowienia polskiej armii z perspektywy socjologa [w:] Baran-Wojtachnio M., Dziedzic J., Kloczkowski M., Maciejewski J., Nowsielski W., Społeczne aspekty zawodu wojskowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010, s. 99–115.
 • Kirenko B., Byra S., Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 9–12.
 • Korzeniewski K., Współczesne operacje wojskowe. Zagadnienia zdrowotne w odmiennych warunkach klimatycznych i sanitarnych, Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2009, s. 118–131.
 • Kozerawski D., Zmiany charakteru działań kontyngentów wojska polskiego w międzynarodowych operacjach stabilizacyjnych w Afganistanie w latach 2002–2009, Socjologia XLIX, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2008, s. 445–453.
 • Kurkiewicz W., 25 lat Polski Ludowej. Chronologiczny przegląd ważniejszych wydarzeń, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1971, s. 94.
 • Orthner D. K., Bowen G. L., Fathers in the military [w:] Hansons S. M. H., Bozett E. W. (red.), Dimensions of fatherhood, SAGE Publications, Beverly Hills 1985, s. 307–326.
 • Paszkowski M., Oficerowie grup dyspozycyjnych w aspekcie bezpieczeństwa narodowego (kadra zawodowa w misjach pokojowych), Socjologia XLIV, Acta Universitatis Wratislaviensis, Wrocław 2008, s. 113–121.
 • Patoka J., Gradys K., Ilnicki S., Filarowska M., Zbyszewski M. Wsparcie i pomoc udzielana rodzinom poległych żołnierzy oraz poszkodowanym w misjach poza granicami państwa. Wybrane działania prowadzone w wojskach lądowych [w:] Kępa Z., Szerauc A., Wiśniewski R. (red.), Rodzina – Mundur – Służba, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica – Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2012, s. 107–119.
 • Pawłowski K., Misje pokojowe i operacje stabilizacyjne sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na początku XXI wieku: przesłanki i głosy krytyczne, Teka Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych, t. 5., Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin 2010, s. 94–108.
 • Pawłuszko T., Afganistan w polityce Stanów Zjednoczonych, [w:] Smalec Ł. (red.), Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001-2011, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, s. 31–38.
 • Philips R. C., Operation Joint Guardian: The U.S. Army in Kosovo, US Army Center of Military History, Waszyngton 2007.
 • Smalec Ł., Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec Iraku, [w:] Smalec Ł. (red.), Stracona dekada? Polityka bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych wobec „globalnych obszarów niestabilności” (Iraku, Iranu, KRL-D oraz Afganistanu) w latach 2001–2011, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Warszawa 2012, s. 49–56.
 • Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2003, s. 219–223.
 • Szulc B., Rodzina jako ostoja, filar stabilności i wychowania [w:] Kępa Z., Szerauc A., Wiśniewski R. (red.), Rodzina – Mundur – Służba, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły im. Pawła Włodkowica, Wydawnictwo Naukowe NOVUM, Płock 2012, s. 27–40.
 • VA history in brief, Department of Veterans Affairs, Waszyngton, 2014.
 • Weterani 1863 r. i tradycja powstania styczniowego w II Rzeczpospolitej, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014.
 • Wojna, która zmieniła Polskę, Fundacja na rzecz Studiów Europejskich, materiały z konferencji prasowej, Warszawa 2011.
 • Wojnowski J. (red.), Wielka Encyklopedia PWN, t. 30, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2005, s. 456.
 • Wygnański J., Terminologia [w:] Gałązka A. (red.), Elementarz III sektora, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Warszawa 2005, s. 11–14.
 • Zagórski Z., Społeczeństwo transformacyjne. Klasy i warstwy Polski postkomunistycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997, s. 23–27.
 • Black W., Military inducted family separation: a stress reduction intervention, „Social Work”, nr 38, NASW Press, Cary 1993, s. 273–280.
 • Cozza S. J., Feerick M. M., The Impact of Parental Combat Injury on Young Military Children, „Clinical Work with Traumatized Young Children”, Guilford Press, Nowy Jork 2011, s. 139–154.
 • Cozza S. J., Lerner R. M., Military Children and Families: introducing the issue, „The Future of Children”, vol. 23 nr 2: Military Children and Families, Princeton-Brookings, Princeton 2013, s. 3–12.
 • Drummet A. R., Coleman M., Cable S., Military Families Under Stress: Implications for Family Life Education, „Family Relations”, t. 52, nr 3, National Council On Family Relations, Minneapolis 2003, s. 279–286.
 • Easterbrooks M. A., Ginsburg K., Lerner R., Resilience Among Military Youth, „The Future of Children”, vol. 23 nr 2: Military Children and Families, Princeton-Brookings, Princeton 2013, s. 99–120.
 • Finkel L. B., Kelley M. L., Ashby J., Geographical Mobility, Family and Maternal Variables as Related to the Psychosocial Adjustment of Military Children, „Military Medicine” nr 168, AMSUS, Bethesda 2003, s. 1019–1025.
 • Gaj K., Zuziak J., Wojsko polskie w międzynarodowych misjach pokojowych (1953–2011), „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, nr 5, Ministerstwo Obrony Narodowej i Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2011, s. 21–90.
 • Gruszczyński W., Florkowski A., Gruszczyński B., Wysokińska A., Klasyfikacja zaburzeń psychicznych u żołnierzy w czasie misji pokojowych i działań wojennych, „Polski Merkuriusz Lekarski”, t. 25, suplement 1, Medpress, Warszawa 2008.
 • Hendershott A. B., Residential mobility, social support, and adolescent self-concept, „Adolescence”, nr 24, Libra Publishers, Roslyn Heights 1989, s. 217–232.
 • Hutchinson J. W., Evaluating Risk-Taking Behaviors of Youth in Military Families, „Journal of Adolescent Health”, nr 39, Elsevier Inc., Filadelfia 2006, s. 16–25.
 • Kelley M. L., Hock E., Bonney J., Jarvis M., Smith K., Gaffney M., Navy mothers experiencing and not experiencing deployment: Reasons for staying in or leaving the military, „Military Psychology”, nr 13(1), American Psychological Association, Waszyngton 2001, s. 55–71.
 • Kiwerska J., Bilans operacji irackiej dla Ameryki, Biuletyn Instytutu Zachodniego, nr 75, Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego, Poznań 2012.
 • Kwaśnicki W., Gospodarka społeczna z perspektywy ekonomii liberalnej, „Trzeci sektor”, nr 2, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005, s. 10–35.
 • Leyk M., Książek J., Stangiewicz M., Rodzina jako źródło wsparcia dla osób z wyłonioną kolostomią, „Problemy Pielęgniarstwa” nr. 8(1), Via Medica, Gdańsk 2010, s. 41–46.
 • Marchant K. H., Medway F. J., Adjustment and achievement associated with mobility in military families, „Psychology in the Schools”, nr 24, WileyBlackwell, Hoboken 1987, s. 289–294.
 • Osofsky J. D., Chartrand M. M., Military Children from Birth to Five Years, „The Future of Children”, vol. 23 nr 2: Military Children and Families, Princeton-Brookings, Princeton 2013, s. 61–78.
 • Riggs, B., Routine-work-related-absence: The effects on families, „Marriage and Family Review”, nr 15, Londyn 1990, s. 147–160.
 • Rosen N. L., Teitelbaum J. L., Westhuis D. J., Children’s Reactions to the Desert Storm Deployment: Initial Findings from a Survey of Army Families, „Military Medicine” nr 158, AMSUS, Bethesda 1993, s. 465–469.
 • Ruscio A. M., Male War-Zone Veterans Perceived Relationships and Their Children: The Importance of Emotional Numbing, „Journal of Traumatic Stress” nr 15, Wiley Blackwell, Hoboken 2002, s. 351–357.
 • Segal M. W., The Military And The Family As Greedy Institutions, „Armed Forces & Society”, nr 13, SAGE Publications, Nowy Jork 1986, s. 9–38.
 • Szymańska J., Sienkiewicz E., Wsparcie społeczne, „Current Problems of Psychiatry” nr 12(4), Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Lublin 2011, s. 550–553.
 • Tworus R., Przyczyny i następstwa stresu wojennego. Sposoby radzenia sobie z nim [w:] Bojarska J., Kowalczyk M. (red.), Stres wojenny. Skutki i ich łagodzenie, Fundacja Moje Wojenne Dzieciństwo, Warszawa 2002, s. 39–58.
 • Vernberg E. M., Experiences with peers following relocation during early adolescence, „American Journal of Orthopsychiatry”, nr 60, American Psychological Association, Waszyngton 1990, s. 466–472.
 • Vormbrock J. K., Attachment theory applied to wartime and job-related marital separation, „Child development”, nr 114, Wiley-Blackwell, Hoboken 1993, s. 122–144.
 • Wood S., Scarville J., Gravino K. S., Waiting wives: Separation and reunion among army wives, „Armed Forces & Society”, nr 21, Nowy Jork 1995, s. 217–236.
 • 2011 Demographics Profile of Military Community, Department of Defense, Waszyngton 2011.
 • 2013/2014 Directory. Veterans And Military Service Organizations, Department of Veterans Affairs, Waszyngton 2013.
 • Dziedzic J., Wpływ udziału w misjach na sytuację społeczno-zawodową żołnierzy WP – wybrane aspekty [w:] Orzyłowska A., Społeczne aspekty zawodu wojskowego w badaniach empirycznych Wojskowego Biura Badań Społecznych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, s. 69–79.
 • Federal Benefits for Veterans, Dependents and Survivors. 2013 edition, Department of Veterans Affairs, Waszyngton 2012.
 • Iwanek M., Patologie społeczne w środowisku wojskowym [w:] Orzyłowska A., Społeczne aspekty zawodu wojskowego w badaniach empirycznych Wojskowego Biura Badań Społecznych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2010, s. 117–127.
 • Polacy o zaangażowaniu militarnym w Afganistanie, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2007, BS/116/2007.
 • About Us, <http://nvf.org> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • About Us, <http://wesupportvets.org/> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • About Us, <http://www.vfw.org/> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • About, <http://www.amvets.org/about/> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • Bujniewicz N., W dowód wdzięczności, <www.niktniezostaje.pl> [dostęp: 12 lipca 2014].
 • Ciesek T., <http://domweterana.23wszur.pl/> [dostęp: 14 lipca 2014].
 • SRPMPGK (Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju) Co robimy jako Stowarzyszenie i  po co jesteśmy, <http://www.stowarzyszenierannych.pl/weterani/po-co-jestesmy.html> [dostęp: 11 lipca 2014].
 • Confidence in Institutions, <www.gallup.com> [dostęp: 27 sierpnia 2014].
 • Dębska M., Komu pomaga Fundacja „10 kwietnia”, <http://www.dorastajznami.org/dla-mediow.html> [dostęp: 16 lipca 2014].
 • Dębska M., Największe polskie firmy wspólnie dla Fundacji „10 kwietnia”. Świat biznesu łączy się dla Fundacji „10 kwietnia”, <http://www.dorastajznami.org/dla-mediow.html> [dostęp: 16 lipca 2014].
 • Dębska M., Nowa nazwa fundacji, <http://www.dorastajznami.org/dla-mediow.html> [dostęp: 16 lipca 2014].
 • Domurat I., Sierżant Jacek Żebryk dostał policyjną ochronę. Grożono mu śmiercią, <www.gk24.pl> [dostęp: 14 sierpnia 2014].
 • Dzień Weterana 2012; Dzień Weterana 2013; Dzień Weterana 2014, <http:// dzien-weterana.pl/> [dostęp: 11 lipca 2014].
 • Fisher House Facts, <http://www.fisherhouse.org> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • Historia Stowarzyszenia, <http://skmponz.pl> [dostęp: 13 lipca 2014].
 • Home, <http://wesupportvets.org/> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • Kapiszewski J., Misjonarze po misjach, „Przegląd” 8/2011, <www.tygodnik-przeglad.pl> [dostęp: 15 lipca 2014].
 • Kosovo Force. Facts and Figures, <www.aco.nato.int/kfor/library/facts-figures/archive-kfor-placemate.aspx> [dostęp: 1 września 2014].
 • Making a positive and lasting impact, <http://www.woundedwarriorproject. org> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • Matuszak J., W trosce o człowieka, <www.wojsko-polskie.pl> [dostęp: 15 lipca 2014].
 • Newman’s Own Awards, <http://www.fisherhouse.org> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • Operacje NATO, Operacje i misje UE, Operacje i misje pokojowe ONZ, <www.msz.gov.pl> [dostęp: 15 sierpnia 2014].
 • Our Mission, <http://www.callofdutyendowment.org> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • Our Programs, <http://www.callofdutyendowment.org> [dostęp: 17 lipca 2014].
 • PKW EUFOR/MTT, PKW KFOR, <www.do.wp.mil.pl> [dostęp: 16 sierpnia 2014].
 • Program i główne kierunki działania Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych OZN na lata 2007–2011, <http://skmponz.pl> [dostęp: 13 lipca 2014].
 • Public Esteem for Military Still High, <www.pewforum.org> [dostęp: 27 sierpnia 2014].
 • Rok ustawy o weteranach: możliwość służby dla poszkodowanych, kłopoty z refundacją, 2013, <http://wiadomosci.onet.pl> [dostęp: 15 lipca 2014].
 • Stowarzyszenia współpracujące z MON, <www.wojsko-polskie.pl> [dostęp: 14 lipca 2014].
 • Subik P., Dach nad głową weterana, <www.dziennikpolski24.pl> [dostęp: 14 lipca 2014].
 • Waliszewska A., Koniec misji pokojowej w Libanie, TV Silesia, <www.tvs.pl> [dostęp: 16 sierpnia 2014].
 • Zawadzki J., Co robimy; Kim jesteśmy; Nasza misja; Pierwsze urodziny Fundacji Szarik, <www.szarik.org> [dostęp: 11 lipca 2014].
 • Żemła E., Ostatnia zmiana w Afganistanie rozpoczyna służbę, <http:// www.polska-zbrojna.pl> [dostęp: 18 sierpnia 2014].
 • Żołnierze bezradni w potyczkach z internautami, „Newsweek Polska”, 2012, <polska.newsweek.pl> [dostęp: 14 sierpnia 2014].
 • Żytnicki P., Obrona żołnierzy za pieniądze firmy zbrojeniowej, <http://www. wyborcza.pl> [dostęp: 14 sierpnia 2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37481962-23d7-4a93-93b1-b79de3900e87
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.