PL EN


Journal
2017 | 1 | 277-296
Article title

Religia w państwie demokratycznym

Authors
Content
Title variants
EN
Religion in the democratic state
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W zamiarze autora niniejszy artykuł stanowi przyczynek w toczącej się debacie dotyczącej miejsca i roli religii w życiu społecznym i politycznym. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej autor prezentuje główne modele relacji między państwem i religią (supremacji religii nad państwem, supremacji państwa nad religią, separacji państwa i religii, współpracy między nimi) oraz omawia warunki dobrej koegzystencji (wierność własnym celom, ograniczenia władzy państwowej i religijnej, troska o człowieka). W drugiej części autor wskazuje trzy istotne funkcje religii (formację ludzkich sumień, kształtowanie moralności obywateli, konstytuowanie sfery publicznej).
EN
The article discusses the place and role of religion in social and political life. The first part presents different models of coexistence between religion and state, with one domineering the other, or both going their separate ways, and conditions under which each of the players stays true to its principles, acknowledges its limitations and genuinely cares for the common good. The second part underlines three essential functions of religion: formation of conscience, betterment of the morals and creation of the public life.
Journal
Year
Issue
1
Pages
277-296
Physical description
Dates
published
2017-06-01
Contributors
References
 • A. Zwoliński, Państwo a Europa, Warszawa 2001
 • B. Cywiński, Rodowody niepokornych, Warszawa 1971
 • C. Calhoun, Afterword: Religion’s Many Powers, w: J. Butler i in., The Power of Religion in the Public Sphere, New York 2011
 • D. Gawin, Granice demokracji liberalnej. Szkice z filozofii politycznej i historii idei, Kraków 2007
 • E.W. Böckenförde, Wolność-państwo-Kościół, tłum. P. Kaczorowski, Kraków 1994
 • H. Fries, Wiara zakwestionowana, tłum. A. Paygert, J. Zarański, Warszawa 1975
 • J. Bartyzel, W gąszczu liberalizmów. Próba periodyzacji i klasyfikacji, Lublin 2004
 • J. Gray, Liberalizm, tłum. R. Dziubecka, Kraków 1994
 • J. Maritain, Człowiek i państwo, tłum. A. Grobler, Kraków 1993
 • J.M. Garrigues, Kościół, państwo liberalne i wolne społeczeństwo, „Znak”, nr 10, 1993
 • K. Szocik, Państwo bez Boga. Dlaczego religia szkodzi państwu?, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki społeczne”, nr 1, 2012
 • M. Dzielski, Bóg, wolność, własność, Kraków 2007
 • M. Król, Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, Kraków-Warszawa 1996
 • M. Łuczak, Od pluralizmu politycznego do pluralizmu etycznego, w: M. Chrząstowska (red.), Rok 1989 – konsekwencje – demokracja – pluralizm – uczestnictwo, Poznań 2012
 • M. Novak, Liberalizm – sprzymierzeniec czy wróg Kościoła. Nauczanie społeczne Kościoła a instytucje liberalne, tłum. W. Büchner, Poznań 1993
 • M. Novak, Wolne osoby i dobro wspólne, tłum. G. Łuczkiewicz, Kraków 1998
 • M.W. Shea, „A Vote of Thanks to Voltaire”, w: J.L. Heft (red.), A Catholic Modernity? Charles Taylor’s Marianist Award Lecture, New York-Oxford 1999
 • O. Chadwick, Demokracja a religia, tłum. A. Pawelec, w: K. Michalski (red.), Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo, Kraków-Warszawa 1994
 • R. Buttiglione, Chrześcijanie a demokracja, tłum. zbior., Lublin 1993
 • R.J. Neuhaus, Biznes i Ewangelia. Wyzwanie dla chrześcijanina-kapitalisty, tłum. B. Szlachta, Poznań 1993
 • S. Kowalczyk, Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Lublin 1994
 • S. Sowiński, Kościół w sferze publicznej. Pewna strategia i jej ograniczenia, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka. Zeszyty Społecznej Nauki Kościoła”, nr 1/2, 2013/2104
 • T. Ślipko, Zarys etyki szczegółowej. Etyka społeczna, t. 2, Kraków 2005
 • V.M. Perez-Diaz, Powrót społeczeństwa obywatelskiego w Hiszpanii, tłum. D. Lachowska, Kraków 1996
 • W. Zuziak, Społeczne perspektywy etyki, Kraków 2006
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-374c6b15-45e0-4b01-ac7b-e6669fbbeb4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.