PL EN


2004 | 1/2004 (3) | 62-81
Article title

Innowacje w sposobach finansowania uniwersytetów. Analiza na przykładzie wybranych krajów OECD

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W ciągu ostatniego ćwierćwiecza nastąpił szereg innowacji w zakresie form i mechanizmów finansowania szkół wyższych w krajach Europy. W artykule przedstawiono kierunek, zakres i głębokość zmian. Po przeprowadzeniu charakterystyki form i mechanizmów finansowania ze względu na kilka wybranych kryteriów, przedstawiono formy finansowania instytucjonalnego występujące w praktyce, uwzględniając ich oddziaływanie na funkcjonowanie uczelni. Następnie omówione zostały formy i mechanizmy finansowania badań. Kolejna część opracowania poświęcona została problemom wpływu, jaki wywarły innowacje w systemie finansowania badań uniwersyteckich, wprowadzane w analizowanym okresie, na stosunki między kształceniem a badaniami. W końcowej części artykułu omówiona została część wyników międzynarodowych badań porównawczych przeprowadzonych w pierwszym roku nowego stulecia, które pozwalają spojrzeć na zaprezentowane wcześniej trendy zmian z nieco innej perspektywy.
Keywords
Year
Issue
Pages
62-81
Physical description
Dates
published
2004-03-15
Contributors
  • Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego UW
References
  • Beasley, K. Digerson, M. i O. Hensley. 1982: The Administration of Sponsored Programs, San Francisco. Washington London: Jossey bass.
  • Braun, D. 1993. Who Governs Intermediary Agencies, The Principal-Agents Relations in Research Policy Relations, Journal of Public Policy vol. 13 no 2.
  • [The] Future of University Research. 1981. OECD, Paris.
  • Kaiser, F., Vossensteyn, H. i J. Koelman. 2001. Public finding of Higher Education, Enschede: Center for Higher Education Policy Studies.
  • Jabłecka, J. 2002. Koordynacja badań akademickich, teorie, koncepcje, rzeczywistość. Centrum badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  • Robertson, N. 1980. Science Policy in the United States, w: Science Policy USA-USSR, National Science Foundation.
  • Shatock, M. 1989. Science Policy and the Research Councils, Minerva vol. XXVII.
  • Williams. G. 1995. The Marketization of Higher Education, Reforms and Potential Reforms, w: Dill, D. i B. Sporn. Emerging patterns of Social Demand and University Reform: Through a Glass Darkly. Oxford-New York-Tokyo: Elsevier Science Ltd., Pergamon Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-375de6af-50c2-442f-9fb4-94dda34b42f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.