PL EN


1999 | 2 | 69-77
Article title

Sprzedaż bezpośrednia jako kanał dystrybucji gospodarstw rolnych

Content
Title variants
EN
Direct sales as farms' distribution channel
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł dotyczy problematyki sprzedaży bezpośredniej jako kanału dystrybucji produktów rolniczych. Sprzedaż bezpośrednia stwarza warunki do "przywiązania" odbiorcy do rolnika i jego gospodarstwa. Z punktu widzenia rolnika jej wartość polega przede wszystkim na eliminacji ogniwa pośredniego na drodze zbytu, prowadząc do obniżki kosztów i zwiększenia atrakcyjności oferty cenowej oraz do wzbogacenia sieci sprzedaży o nowe formy. W praktyce istnieje kilka podstawowych form sprzedaży bezpośredniej stosowanych przez rolników: sprzedaż "przy drzwiach" (sklep lub stragan gospodarski), "zbierz sam" lub "zbieraj swoją własność", sklepy prowadzone przez rolników oraz centra ogrodnicze, sprzedaż obwoźna i sprzedaż na zamówienie, sprzedaż na targowiskach. Każda z form sprzedaży ma swoje wady oraz zalety i jest bardziej lub mniej przydatna dla określonego gospodarstwa, miejsca, czasu czy produktu. Mając powyższe na względzie, autor analizuje każdą z nich.
EN
The paper touches the problems connected with the direct sales, which is the channel of distribution for farms. A very important role of distribution as an element of marketing mix is emphasised. The paper covers as well the analysis of direct means of the farming products sales by their producers and accompanying advantages and disadvantages. The author notes considerable benefits like liquidation of the intermediate links concerning the sales what increases the economic efficiency of production. Various advantages and disadvantages of different product sales forms were presented. These forms depend on what is suitable for a specific farm, location time or product. Summing up his discussion the author stresses that the direct sales make the conditions enabling a creation of "attachment" of a farmer and his farm. This feature is a basic issue regarding the direct distribution of farming products.
Year
Issue
2
Pages
69-77
Physical description
Dates
published
1999
Contributors
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
References
 • Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1997.
 • Baker J., Marketing rolniczy, Akademia Rolnicza, Poznań 1993.
 • Czubała A., Dystrybucja produktów, PWE, Warszawa 1998.
 • Czubała A., Wy znaczniki typu kanału dystrybucji, "Handel Wewnętrzny" 1998, nr 5-6.
 • Głowacki R., Przedsiębiorstwo na rynku, PWE, Warszawa 1987.
 • Kolanowski T., Możliwości zastosowania marketingu-mix w gospodarstwie rolnym, ZN AE, Kraków 1994, nr 425.
 • Kos C., Szwacka-Salomonowicz J., Marketing produktów żywnościowych, PWRiL, Warszawa 1997.
 • Kolbusz F., Podstawy marketingu rolnego, Akademia Ekonomiczna, Kraków 1994.
 • Makarski S., Funkcjonowanie rynku rolno-spożywczego, UMCS, Lublin 1998.
 • Makarski S., Grzybek M., Marketing w gospodarce żywnościowej, Akademia Rolnicza, Kraków 1997.
 • Marketing w agrobiznesie, FAPA, Warszawa 1996.
 • Sprzedaż bezpośrednia — najkrótszy kanał dystrybucji, "Doradca. Regionalny Magazyn Rolniczy" 1997, nr 29—31.
 • Sznajder M., Trębacz A., Adamczyk G., Rynek rolny, Poznań 1997.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-375e0a4d-11ae-4815-b58b-fa02036b0876
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.