PL EN


2014 | 6 Innowacje w kształceniu geograficznym i przyrodniczym | 133-162
Article title

Potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości w zakresie kształtowania postaw prospołecznych uczniów

Content
Title variants
EN
The need for educational and social upbringing in developing pupils’ awareness and shaping their pro-social attitudes
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zasygnalizowane zostały potrzeby wychowawcze, socjalne i edukacyjne w rozwijaniu świadomości i kształtowaniu postaw prospołecznych oraz wskazane aspekty oddziaływania na wychowanie, rodzinę i rówieśników. Dopełnieniem artykułu są autorskie opracowania innowacyjnych propozycji rozwiązań wdrażanych projektów badawczo-edukacyjnych na temat: dobroczynności, instytucji charytatywnych, wolontariatu w świadomości młodych ludzi – dzieci i młodzieży, oraz problemów społecznych XXI wieku.
EN
In the article the upbringing, social, and educational needs were discussed as part of developing the pupil’s awareness, as well as shaping the pro-social attitudes. The influence of such needs on education, family and peers was also mentioned. Additionally, also included are the author’s innovative proposals of the solutions introduced in the educational research projects dealing with the awareness of young people of problems like charity, charity institutions, voluntary work, as well as the basic social problems of the 21st century.
Contributors
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Instytut Biologii, Zakład Zoologii i Dydaktyki Biologii
References
  • Aronson, E. (2004). Człowiek istota społeczna. Warszawa: PWN.
  • Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka.
  • Bocheński, J.M. (1992). 100 zabobonów. Kraków: Wydawnictwo Margines.
  • Dawkins, R. (2003). Samolubny gen. Warszawa: Prószyński i S-ka.
  • Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. I (A-F). (2003). Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.
  • Karyłowski, J. (1982). O dwóch typach altruizmu. Badania nad endo- i egzocentrycznymi źródłami podejmowania bezinteresownych działań na rzecz innych ludzi. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
  • Łobocki, M. (1998). Altruizm a wychowanie. Lublin: Wydawnictwo UMCS.
  • Wilson, E.O. (1988). O naturze ludzkiej. Warszawa: PIW.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-5456
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-376032f6-8fc9-4639-8eb1-3db82fe9a642
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.