PL EN


2015 | 4 | 221-235
Article title

Dobra Ziemskie Narodowe Wiszniów i ich zarządcy

Authors
Content
Title variants
EN
National Good Earth of Wiszniów and their managers
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
National Good Earth or landed estates existing in the period of the Polish Kingdom, included the in sites of former crown lands. These numerous estates were owned by of the National Treasure. I discussed estate in Wiszniowie (Wiśniew in the present) located in the district Siedlce, is an example of national properities. Property in the Wiśniew is an example the nineteenth-century, a Polish village is located under Russian partition. Grange was their central location (house) inhabited mostly by the owner or lessee. Grange was center of administration and representative. The owners of these goods was the Treasury of the Kingdom but nevertheless they were repeatedly put a lease of or even included in the donation. This article is primarily a response to a question about which ones the village belonged in the nineteenth century to the property and who, when and to what extent o managed to land estates in Wiszniów. We also brings the people associated with these assets, and provides information about legal ways to acquire such assets owned lease or as a donation. The land reform of the countryside in the Polish Kingdom, the beginning of a long-term possession of the property by the Tsarist officers from the lineage of Maniukin. Their reign lasted time until the end of First World War.
Year
Issue
4
Pages
221-235
Physical description
Dates
published
2015
References
 • BEREZA A., OKNIŃSKI W. (2010), Sądownictwo Siedleckie. Tradycje i współczesność, Warszawa.
 • CABAJ J. (2012), Wydzielenie i organizacja dóbr donacyjnych Dąbie (Domanice, Gręzówka, Krynka), [w:] Dla dobra rządu chłopskich dusz… Wiciarz – ludowiec – nauczyciel – uczony. Księga poświęcona pamięci Profesora Józefa Ryszarda Szaflika, M. ADAMCZYK, J. GMITRUK, A. KOSESKI (red.), Warszawa/Kielce/Pułtusk, 275 - 294.
 • CABAJ J. (2013), Podanie Dworzańskie Starostwa Wiśniewskiego z 1777 roku, czyli jak Dymitr i Józefa Jabłonowscy dzierżawę królewszczyzny synowi przekazali, „Historia i Świat”, 2, 347 - 381.
 • GERESZ J. (2014), Zaskakująca opinia gen. Maniukina, „Echo Katolickie”, 42 (z dnia 16-22 października 2014 r.), 23.
 • GIERLACH B. (1986), Wiśniew 1819-1985, Siedlce.
 • GIERLACH B. (2003), Wiśniew – osiem wieków; jak ja to widzę?, Pruszków.
 • GRALEWSKI M. (1877), Kaukaz: Wspomnienia z dwunastoletniej niewoli: opisanie kraju – ludność - zwyczaje i obyczaje, Lwów.
 • IHNATOWICZ I., BIERNAT A. (2003), Vademecum do badan nad historią XIX i XX wieku, Warszawa.
 • Internetowy Polski Słownik Biograficzny – Antoni Sienkiewicz, http://ipsb.nina.gov.pl/index.php/a/antoni-sienkiewicz, [dostęp dnia 21.03.2015]
 • JASTRZĘBSKA K. (2003), Dzieje zaścianka szlacheckiego Jastrzębie. Między Domanicami a Wiśniewem, Siedlce.
 • Корф, Николай Иванович, http://ru.wikipedia.org/wiki/Корф,_Николай_Иванович [dostęp dnia 23.03.2015] .
 • KUKULSKI J. (2007), Generałowie carscy i ich majątki ziemskie w Królestwie Polskim (1835-1920), Warszawa.
 • NIEDZIÓŁKA K. (2005), Dzieje Domanic 1548-2002, Siedlce.
 • SENKOWSKA-GLȔCK M. (1968), Donacje Napoleońskie w Księstwie Warszawskim. Studium historyczno-prawne, Wrocław.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 2, red. F. SULIMIERSKI, B. CHLEBOWSKI, W. WALEWSKI, Warszawa 1881.
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 14, red. B. CHLEBOWSKI, J. KRZYWICKI, Warszawa 1895.
 • SZAREK J. (2013), Nie dość Moskwie mordów, http://niezalezna.pl/38603-nie-dosc-moskwie-mordow [dostęp dnia 24.03.2015]
 • ZDANOWICZ H. (2013), Kazimierz Kobyliński – najpiękniejsza postać Grodzieńskiego Powstania 1863 roku, http://pamiec.org.pl/844/ [dostęp dnia 21.03.2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3764840f-c6e0-4df8-82ad-4a2bdd26da49
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.