PL EN


2015 | 10 | 58-71
Article title

O związkach turystyki z przestrzenią miejską – „stare miasto” jako symulacja

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem autora pracy jest wskazanie związków między przestrzenią miejską a masowym ruchem turystycznym. Autor prezentuje koncepcje francuskich naukowców – Marka Auge i Jeana Budrillarda i konfrontuje je z kształtem współczesnych stolic - Paryża, Warszawy i Tallina. Wskazuje również kluczowe momenty w historii miast, które zadecydowały o atrakcyjności turystycznej miejsc. Podsumowanie pracy stanowią dywagacje związane z możliwościami zachowania autentycznego charakteru przestrzeni miejskiej oraz próba wpisania wspomnianych stolic w koncepcję miast idealnych Mikołaja Madurowicza.
Year
Issue
10
Pages
58-71
Physical description
Dates
online
2015-10-01
Contributors
author
References
 • Auge M., 2011, Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Wyd. PWN Warszawa
 • Baudrillar J., 2005, Symulakry i symulacje. Wyd. SIC! Warszawa
 • Evenson N., 1981, Paris: A Century of Change, 1878-1978 [w:] Technology and Culture
 • Vol. 22, No. 1 (Jan., 1981), s. 183-185, Wyd. The Johns Hopkins University Press, Baltimore
 • Gołębski G., 2008, Kompendium wiedzy o turystyce, wyd. PWN, Warszawa
 • Gutowska M., Orzeszyna M., 2012, Paryż. Miasto sztuki i miłości w czasach belle epoque. Wyd. PWN, Warszawa
 • Jałowiecki B., Szczepański M., 2010, Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wyd. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa
 • Jędrusik, M., Makowski. J., Plit, F., 2010, Geografia turystyczna świata. Nowe trendy. Regiony turystyczne, Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
 • Jędrysiak, T., 2008, Turystyka kulturowa, Wyd. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kowalczyk, A., Darek, M., 2010, Zagospodarowanie turystyczne, Wyd. PWN, Warszawa
 • Liszewski, S., 2012, Geografia urbanistyczna, Wyda PWN, Warszawa
 • Madurowicz, M., 2008, Kto jest turystą w przestrzeni miasta? Poszukiwania Badawcze. [w:] Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Wyd. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, s.59-85
 • Naripea E., 2009 Spojrzenie turysty jako strategiczne narzędzie przedstawienia architektonicznego: starówka tallińska a sowiecki marketing turystyczny w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku. „Panoptikum: Film, Media, Sztuka” , nr 8, s.108 -116
 • Orbasli A., 2002, Tourists in historic towns, E&FN Spon, Londyn – Nowy Jork
 • Podemski K., 2005, Socjologia podróży, Wyd. UAM, Poznań
 • Tuan Y., 1987, Przestrzeń i miejsce, Wyd. PIW, Warszawa
 • Urry J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. PWN, Warszawa
 • Wallis A., 1971, Socjologia i kształtowanie przestrzeni, Wyd. PIW, Warszawa
 • Zachwatowicz J., 1982, Trudności i sukcesy odbudowy Starego Miasta. [w:] E. Borecka (red.) Warszawskie Stare Miasto. Z dziejów odbudowy, Wyd. PWN Warszawa s.43-57
 • Ziętek A., 2013, Jean Baudrillard wobec współczesności. Polityka, media, społeczeństwo, Wyd. UNIVERSITAS Kraków 2013
 • http://historiaimedia.org/2011/10/15/rekonstrukcja-odbudowa-zamku-w-berlinie/ [8.08.2015]
 • http://next.paris.fr/english/presentation-of-the-city/the-history-of-paris/rub_8125_stand_32751_port_18748 [ 28.09.2015]
 • http://press.parisinfo.com/key-figures/key-figures/tourism-in-paris-key-figures-2011 - edycje do 2014 roku, [1.08.2015]
 • http://stat.gov.pl/bdl/ [1.05.2015]
 • http://visittallinn.ee/eng/visitor/discover/history [28.09.2015
 • http://www.eesti.pl/cos-o-tallinie-11744.html [28.09.2015]
 • www.bryla.pl/bryla/1,85298,14122550,Berlin__ruszyla_wielka_odbudowa_zamku.html [8.08.2015]
 • www.museumofthecity.org/haussmann-and-revival-of-paris/ [06.08.2015]
 • www.nytimes.com/1997/05/08/world/manuel-elizalde-60-dies-defender-of-primitive-tribe.html?src=pm [1.05.1015]
 • www.rajkowska.com/pl/unrealized/272 [1.09.2015]
 • www.tourism.tallinn.ee/eng/travel_trade_media/statistics_research/tourism_statistics/annual_reports [28.08.2015]
 • www.um.warszawa.pl/sites/default/files/attach/o-warszawie/szacunek_wielkosci_ruchu_turystycznego_2014.pdf [4.08.2015]
 • www.visitestonia.com/en/additional-navigation/press-room/eas-views-on-tourism/estonian-tourism-statistics [1.05.2015]
 • www.warszawadzisiaj.pl [4.08.2015]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3767f0b2-340b-4f0b-be3b-ba14946b3e08
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.