PL EN


2013 | 1 | 2(251) |
Article title

Elektroniczny dowoód osobisty jako element informatyzacji służby zdrowia

Content
Title variants
EN
Electronic ID as element of informatisation of healtk care
Languages of publication
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia możliwość wykorzystania elektronicznych dowodów osobistych w służbie zdrowia. Zastąpienie obecnych dowodów osobistych wersją elektroniczną stwarza podstawy do rozwoju informatycznego nie tylko w administracji, ale także w innych dziedzinach, na przykład w medycynie. Zaprezentowano koncepcję powiązania dowodu elektronicznego z elektroniczną kartą pacjenta, odnosząc się do rozwiązań już stosowanych na świecie, oraz dokonano analizy wymagań. Przeprowadzono także analizę pozwalająca na ocenę proponowanego rozwiązania.
EN
The article presents a potential of use of the electronic ID in e-Health systems. Replacement of the existing personal ID cards with electronic version creates opportunities not only for e-Government but also for other fields, such as medicine. The article details the usage of electronic ID cards in Belgium and Italy, and summarizes the activities carried out in Poland. The solutions used in medical healthcare in European countries and the current state of information systems used in the Polish healthcare are also discussed and the concept of computerization of the Polish health care using electronic patient record is presented. The summary of this article clarifies the requirements of e-Health systems that use electronic ID cards and specifies the benefits and drawbacks of such a solution.
Year
Volume
1
Issue
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
References
 • CIE Włochy, 2012,Carta d’identità elettronica – Cie, http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/temi/servizi_demografici/scheda_006.html [dostęp: 12.04.2012].
 • CPI, 2011a, pl.ID, Centrum Projektów Informatycznych, http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/38/195/plID.html [dostęp: 30.03.2012].
 • CPI, 2011b, pl.ID, Centrum Projektów Informatycznych, http://cpi.mswia.gov.pl/portal/cpi/38/195/?poz=4&update=1 [dostęp: 12.04.2012]. Decreto Ministeriale, Rap. tech. 229.
 • Dudek, M.A., 2010, Płatności kartami: 36 tys. fraudów w 2009 r., Gazeta Bankowa, 20 czerwca, http://www.finanse.egospodarka.pl/54114,Platnosci-kartami-36-tys-fraudow-w-2009r,1,48,1.html [dostęp: 12.04.2012].
 • eID Belgia, 2012a, The eID, http://eid.belgium.be/en/find_out_more_about_the_eid/the_electronic_identity_documents/the_eid/ [dostęp: 11.04.2012].
 • eID Belgia, 2012b, The Electronic Identity Documents, http://eid.belgium.be/en/find_out_more_about_the_eid/the_electronic_identity_documents/ [dostęp: 11.04.2012].
 • eID Belgia, 2012c,The Kids-ID, http://eid.belgium.be/en/find_out_more_about_the_eid/the_electronic_identity_documents/the_kids_id/ [dostęp: 11.04.2012].
 • eID Belgia, 2012d,The Foreigners Card, http://eid.belgium.be/en/find_out_more_about_the_eid/the_electronic_identity_documents/the_foreigners_card/ [dostęp: 11.04.2012].
 • Gawliczek, K., 2010, Cele i zadania systemu START, http://www.gawliczek.net/?p=p_7&sName=Cele-i-zadania-Systemu-START [dostęp: 18.07.2011].
 • GPII, 2009, FVUHID System, http://gpii.info/system.php [dostęp: 11.04.2012].
 • InstytutMedycynyWsi,1999, Podstawowe informacje na temat Rejestru Usług Medycznych –dane archiwalne, http://www.ankieta.imw.lublin.pl/rum.html [dostęp: 4.04.2012].
 • Jadczak, A., 2012, Nowych dowodów na razie nie będzie, Computerworld, nr 9, http://www.computerworld.pl/artykuly/381562/Nowych.dowodow.na.razie.nie.bedzie.html.
 • Każdy pacjent dostanie elektroniczną kartę, 2007, Gazeta Prawna, nr 200.
 • Latko, T., 2007, Elektroniczna Kartoteka Pacjenta w kontekście zarządzania wiedzą o zdrowiu, w: Gołuchowski, J., Frączkiewicz-Wronka, A. (red.), Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • MAiC 2012, Państwo 2.0 – Nowy start dla e-administracji, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa, kwiecień 2012.
 • NFZ, 2012,eWUŚ, http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=9 [dostęp: 13.12.2012].
 • Nowoczesnaklinika, Plan informatyzacji polskiej ochrony zdrowia ,http://www.nowoczesna-klinika.pl/pl/artykuly/15/Zarzadzanie/1/139/Plan_informatyzacji_polskiej_ochrony_zdrowia.
 • OSOZ, 2010a, http://osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/pacjent [dostęp: 10.09.2011].
 • OSOZ, 2010b, http://osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/lekarz [dostęp: 10.09.2011].
 • OSOZ, 2010c, http://osoz.pl/osoz/web/osoz-cms/jestem-farmaceuta [dostęp: 10.09.2011].
 • Pająk, A., 2010, Nowy dowód, CHIP, http://www.chip.pl/artykuly/trendy/2010/07/nowy-dowod [dostęp: 10.04.2012].
 • PESEL2, 2011, PESEL2. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności – projekt zrealizowany w latach 2005–2008, http://www.cpi.gov.pl/pesel2,64.html [dostęp: 30.03.2012].
 • Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2011–2015, 2011, http://bip.msw.gov.pl/portal/bip/218/19948/Projekt_rozporzadzenia_Rady_Ministrow_z_dnia__2011_r_w_sprawie_Planu_Informatyza.html.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-376e0e36-d8cd-44f3-b685-394e9323aee0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.