PL EN


2015 | XCVII | 107-144
Article title

Kontraktualizm versus federalizm. Argument konstytucyjnoprawny Johna Caldwella Calhouna w okresie kryzysu nullifikacyjnego

Authors
Content
Title variants
EN
Contractarianism versus federalism.John C. Calhoun’s constitutional arguments during Nullification Crisis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor przedstawia główne argumenty konstytucyjne na rzecz uprawnień stanowych formułowane przez Johna Caldwella Calhouna – amerykańskiego polityka i teoretyka polityki – podczas kryzysu nullifikacyjnego, który wzmógł antagonizmy pomiędzy Karoliną Południową i rządem federalnym. Kryzys miał miejsce po tym, jak Karolina Południowa zadeklarowała, że taryfy celne z lat 1828 i 1832 (tzw. taryfa odrazy) były niekonstytucyjne i dlatego zostały unieważnione przez suwerenny stan. Według autora J.C. Calhoun, odrzucający filozofię centralizacji prezentowaną przez Sąd Najwyższy i administrację prezydencką, zaproponował teorię nullifikacji, która opierała się na argumentach Thomasa Jeffersona i Jamesa Madisona, zawartych w Rezolucjach Kentucky i Wirginii z 1798 roku. Autor dowodzi, że filozofia prawa i polityki J.C. Calhouna zalicza się do tradycji południowoatlantyckiego agrarnego republikanizmu, opartego na zdecentralizowanym porządku moralnym i religijnym wywodzonym z idei subsydiarności i Stanów Zjednoczonych jako unii suwerennych stanów.
EN
TThe Author presents main constitutional arguments for states’ rights formulated by John Caldwell Calhoun – American politician and political theorist – during the Nullification Crisis, which involved a confrontation between South Carolina and the federal government. The crisis ensued after South Carolina declared that the federal Tariffs of 1828 and 1832 (Tariff of Abominations) were unconstitutional and therefore null and void within the sovereign boundaries of the state. For the Author J.C. Calhoun rejecting the centralization philosophy of Supreme Court and presidential administration proposed the theory of nullification based on Jefferson’s and Madison’s arguments included in the Kentucky and Virginia Resolutions of 1798. The Author argues, that J.C. Calhoun’s political and law philosophy represents of the South Atlantic tradition of agrarian republicanism relied on a decentralized moral and religious order based on the idea of subsidiarity and Unites States as the Union of sovereign and free states.
Year
Volume
Pages
107-144
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Katedra Doktryn Polityczno-Prawnych Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, ttulejski@tlen.pl
References
 • Akty prawne:
 • A Century of Lawmaking for a New Nation. U.S. Congressional Documents and Debates,
 • 1774–1875, Library of Congress, Washington 1998.
 • Opracowania:
 • Ames Herman Vandenburg (red.), State Documents on Federal Relations: The States and the United States, Longmans, Green & Co., Philadelphia 1906.
 • Barnett R., The Original Meaning of The Judicial Power, Boston University Working Paper 03–18, s. 1–22.
 • Bell August C., History of Andrew Jackson, Charles Scribner’s Sons, New York 1904.
 • Bolt William K., James Madison, John C. Calhoun, and the Use of Precedents, American Nineteenth Century History 2004/5/3, s. 1–27.
 • Brogdon Matthew S., Defending the Union: Andrew Jackson’s Nullification Proclamation and American Federalism, The Review of Politics 2011/73, s. 1–29.
 • Calhoun John C., The Essential Calhoun: Selections from Writings, Speeches, and Letters, Transaction Publishers, New Brunswick 1999.
 • Calhoun John C., Union and Liberty. The Political Philosophy of John C. Calhoun, Liberty Found, Indianapolis 1992.
 • Calhoun John C., The Federalist, Hackett Publishing Company, Inc, Cambridge 2005.
 • Capers Gerald M., Reconsideration of John C. Calhoun’s Transition from Nationalism to Nullification, The Journal of Southern History 1948/14/1, s. 34–48.
 • Cardozo Benjamin N., The Nature of the Judicial Process, Yale University Press, New Haven 1921.
 • Catterall Ralph C.H., The Second Bank of the United States, University of Chicago Press, Chicago 1902.
 • Cheek H. Lee Jr., Calhoun and Popular Rule. The Political Theory of the Disquisition and Discourse, University of Missouri Press, Columbia 2001.
 • Christian G. Fritz, American Sovereigns. The People and America’s Constitutional Tradition Before the Civil War, Cambridge University Press, Cambridge 2007.
 • Clinton Robert Lowry, Marbury v. Madison and Judicial Review, University Press of Kansas, Lawrence 1989.
 • Correspondence of Andrew Jackson, Carnegie Institution of Washington, Washington 1926–1935.
 • Current Richard N., John C. Calhoun, Washington Square Press, New York 1963.
 • Currie David P., The Constitution in the Supreme Court: The Powers of the Federal The Courts, 1801–1835, The University of Chicago Law Review 1983/94, s. 646–724.
 • Dodd William E., Statesmen of the Old South, or from Radicalism to Conservative Revolt, Macmillan, New York 1911.
 • Ellis Richard E., Aggressive Nationalism. McCulloch v. Maryland and the Foundation of Federal Authority in the Young Republic, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Freehling William W., Prelude to Civil War. The Nullification Controversy in South Carolina, 1816–1836, Oxford University Press, Oxford 1992.
 • Ford Lacy K. Jr., Association Inventing the Concurrent Majority: Madison, Calhoun, and the Problem of Majoritarianism in American Political Thought, The Journal of Southern History 1994/60/1, s. 19–58.
 • Garlicki Lech, Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych Ameryki: konstytucja – polityka – prawa obywatelskie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1982.
 • Govan Thomas P., Banking and the Credit System in Georgia, 1810–1860, Journal of Southern History 1938/4, s. 164–184.
 • Graber Mark A., The passive-aggressive virtues: Cohens v. Virginia and the problematic establishment of judicial power, 12 Constitutional Commentary 1995/67, s. 67–92.
 • Gutzman K.R. Constantine, Paul to Jeremiah: Calhoun’s Abadonment of Nationalism, Journal of Libertarian Studies 2002/16/2, s. 3–34.
 • Haines Charles Grove, The Role of the Supreme Court in American Government and Politics, 1789–1835, University of California Press, Berkeley 1944.
 • Hall K.L. (red.), Federalism. A Nation of States. Major Historical Interpretations, Garland Pub., New York 1987.
 • Hall Kermit L., Patrick John J., The Pursuit of Justice. Supreme Court Decisions that Shaped America, Oxford University Press, Oxford 2006.
 • Howe Daniel Walker, What Hath God Wrought. The Transformation of America, 1815–1848, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Hunt Gaillard, South Carolina During the Nullification Struggle, Political Science Quarterly 1891/6/2, s. 232–247.
 • Freehling William W., The Road to Disunion, Volume I: Secessionists at Bay 1776–1854, Oxford University Press, New York 1990.
 • Kirk Russell, Conservative Mind. From Burke to Eliot, Ragnery Publ., Washington D.C. 2001.
 • Koch Adrienne, Ammon Harry, The Virginia and Kentucky Resolutions. An Episode in Jefferson’s and Madison’s Defense of Civil Liberties, The William and Mary Quarterly 1948/5/2, s. 145–176.
 • Latner Richard B., The Nullification Crisis and Republican Subversion, The Journal of Southern History 1977/43/1, s. 19–38.
 • Leonard Gerald, Fletcher v. Peck and Constitutional Development in the Early United States, U.C. Davis Law Review 2014/47, s. 1843–1857.
 • Letters and Other Writings of James Madison, vol. III, 1816–1828, J.B. Lippincott & Company, Philadelphia 1865.
 • Levy Leonard W., Original Intent and the Framers’ Constitution, Ivan R. Dee, Chicago 2000.
 • Longaker Richard P., Andrew Jackson and the Judiciary, Political Science Quarterly 1956/71/3, s. 341–364.
 • Loring Caleb William, Nullification, Secession, Webster’s Argument and the Kentucky and Virginia Resolutions. Considered in Reference to the Constitution and Historically, G.P. Putnam’s Sons, New York 1893.
 • Magliocca Gerard N., Veto! The Jacksonian Revolution in Constitutional Law, Nebrasca Law Review 1999/78, s. 205–262.
 • Marshall John, Cotton Joseph Potter, The Constitutional Decisions of John Marshall, The Lawbook Exchange, Union 2000.
 • Meigs William M., The Life of John Caldwell Calhoun, The Neale Publishing Company, New York 1917.
 • Merriam C.E., The Political Theory of Calhoun, American Journal of Sociology 1902/7/5, s. 577–594.
 • Newmyer R.K., John Marshall and the Heroic Age of the Supreme Court, Louisiana State University Press, Baton Rouge 2001.
 • Newmyer R. Kent, John Marshall, McCulloch v. Maryland, and the Southern States’ Rights Tradition, The John Marshall Law Review 2000/3/4, s. 875–934.
 • Parrington V.L., Główne nurty myśli amerykańskiej. Romantyczna rewolucja w Ameryce 1800––1860, przeł. H. Katz, PIW, Warszawa 1970.
 • Parton James, Life of Andrew Jackson, Mason Brothers, New York 1860.
 • Rau Zbigniew, Tradycja Południa Stanów Zjednoczonych: drogi i bezdroża jednego z nurtów myśli konserwatywnej, w: Janusz Goćkowski, Przemysław Kisiel (red.), Oglądy i obrazy świata społecznego, UAM w Poznaniu, Poznań 1997, s. 127–151.
 • Rehnquist William, The Notion of a Living Constitution, Harvard Journal of Law & Public Policy 2006/29, s. 401–415.
 • Reinsch Richard M. II, Calhoun and the American Republic, Modern Age 2000/52/4, s. 330–354.
 • Smith Jean Edward, John Marshall. Definer of a Nation, Henry Holt and Company, New York 2014.
 • The Virginia and Kentucky Resolutions of 1798 and ’99. With Jefferson’s Original Draught Thereof. Also, Madison’s Report, Calhoun’s Address, Resolutions of the Several States in Relation to State Rights. With Other Documents in Support of the Jeffersonian Doctrines of ’98, Jonathan Elliot, Washington 1832, vol. 265.
 • The Works of John C. Calhoun. Speeches Delivered in the House of Representatives and in the Senate of the United States, D. Appleton and Co., New York 1864.
 • The Works of Thomas Jefferson, (Correspondence and Papers 1816–1826), G.P. Puntam’s Sons, New York 1905.
 • The Writings of James Madison, G.P. Puntam’s Sons, New York, 1900–1910.
 • Warren Charles, The Supreme Court in United States History. Volume Two: 1821–1855, Beard Books, Washington 1999.
 • Whittington Keith E., Judicial Review of Congress Before the Civil War, The Georgetown Law Journal 2009/97/5, s. 1254–1331.
 • Whittington Keith E., Political Foundations of Judicial Supremacy. The Presidency, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S. History. The Presidency, the Supreme Court, and Constitutional Leadership in U.S. History, Princeton University Press, Princeton 2009.
 • Wiltse Charles M., Calhoun’s Democracy, The Journal of Politics 1941/3/2, s. 210–223.
 • Wiltse Charles M., John C. Calhoun. Nullifier, 1829–1839, The Bobas-Merrill Co., Indianapolis 1949.
 • Wolfe Christopher, The Rise of Modern Judicial Review. From Constitutional Interpretation to Judge-made Law, Rowman & Littlefield, Lanham 1994.
 • Wood Gordon S., Empire of Liberty. A History of the Early Republic, 1789–1815, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Woods Thomas E. Jr., How to Resist Federal Tyranny in the 21st Century, Regnery Publishing, Washington 2010.
 • Zavodnyik Peter, The Age of Strict Construction. A History of the Growth of Federal Power, 1789–1861, The Catholic University of America Press, Washington 2007.
 • Ziegler Benjamin Munn, The International Law of John Marshall, The University of North Carolina Press, Chapel Hill 1939.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-376f3657-2acb-466b-a61e-c48f3ffe0df2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.