PL EN


2019 | 10 | 2 | 40-44
Article title

Postawy nauczyciela wobec uczniów – dzieci znanych mu osób

Authors
Title variants
EN
Teachers Attitudes Towards Students Being Children of People Known to Them
Conference
Edukacja-Technika-Informatyka
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Nauczyciel, rozpoczynając pracę w klasie, zazwyczaj dopiero poznaje znajdujących się w niej uczniów. Zdarza się jednak, iż uczy dzieci już znanych mu wcześniej rodziców. Znajomość ta może mieć bliski charakter, a nawet opierać się na różnych powiązaniach. Bywa też, że znajomość dotyczy samych uczniów albo nawet ścisłych związków, np. pokrewieństwa z nimi.
EN
Teachers usually meet children for the first time in school. Sometimes, however, they teach children of people already known to them. That relationship may be very close or be based on various connections. At times the teacher knows the students themselves or even is a member of their family.
Year
Volume
10
Issue
2
Pages
40-44
Physical description
Dates
published
2019
Contributors
  • ORCID: 0000-0002-1937-0816, doktor, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Katedra Pedagogiki i Psychologii, Polska
References
  • Bałażak, M. (2008). Wiedza i umiejętności nauczyciela we współczesnej szkole. Radom: Wyd. PR.
  • Bałażak, M. (2016). Współpraca z rodzicami uczniów przedmiotem zainteresowań nauczyciela. W: K. Nowak, K. Ziębakowska-Cecot (red.), Obraz rodziny w dobie zmian społecznych (s. 108-116). Radom: Wyd. UTH w Radomiu.
  • Banach, C. (1994). O kulturze pedagogicznej i etyce zawodu nauczyciela. Dyrektor Szkoły, 6/7, 41-44.
  • Bierowska, D. (2001). Społeczna świadomość roli wychowania a terapeutyczne oddziaływanie nauczyciela w pedagogizacji rodziców. W: W. Korzeniowska (red.), Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania (s. 419–423). Kraków: Impuls.
  • Horny, G., Hall, E., Hall, C. (2005). Nauczyciel wychowawca. Gdańsk: GWP.
  • Konarzewski, K. (red.) (1994). Sztuka nauczania. Szkoła. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
  • Kopczewski, M. (2009). Komunikacja interpersonalna w procesie dydaktycznym. W: K. Chałas (red.), Kreowanie tożsamości szkoły. T. 1. Konteksty teoretyczne, poglądy, wyniki badań (s. 391-399). Lublin: Wyd. KUL.
  • Lemper-Pychlan, M. (2007). Naturalny autorytet w wychowaniu. Poradnik dla rodziców i wychowawców. Kielce: Jedność.
  • Śniegulska, A. (2013). Refleksje nad współczesnym wychowaniem. Rzeszów: Wyd. UR.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37718982-c6a1-43cb-af4d-cfb45579339a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.