PL EN


Journal
2017 | 5(2017) | 115–128
Article title

Assessment of instrumental music performance: definitions, criteria, measurement

Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The concept of music performance achievement or musical achievement is variably understood and operationalised in different ways in research. Assessing the level of instrumental music performance is a complex task, requiring the assessment of many aspects of music performance. The aim of this article is to analyse (a) the ways achievement in music performance is understood, (b) factors affecting the assessment of instrumental music performance, and (c) tools used to measure such achievements. We describe the distinctions made in terms of the level of music expertise attained and the quality of the performance. We also present factors considered when assessing performance achievement: types of musical performance tasks, choice of repertoire, assessment criteria, such as the overall impression of the performance, technical ability, expressive components, and the basic parameters of the quality of the performance. Finally, we discuss available assessment tools, indicating their limitations.
Journal
Year
Issue
Pages
115–128
Physical description
Contributors
author
 • Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin
 • Institute of Psychology, The John Paul II Catholic University of Lublin
References
 • Bergee, M. J. (2007). Performer, rater, occasion, and sequence as sources of variability in music performance assessment. Journal of Research in Music Education, 55(4), 344–358. DOI: 10.1177/002242940831751
 • Bonneville-Roussy, A., Lavigne, G. L. and Vallerand, R. J. (2011). When passion leads to excellence: the case of musicians. Psychology of Music, 39(1), 123–138. DOI: 10.1177/0305735609352441
 • Ciorba, C. R. and Smith, N. Y. (2009). Measurement of instrumental and vocal undergraduate performance juries using a multidimensional assessment rubric. Journal of Research in Music Education, 57(1), 5–15. DOI: 10.1177/0022429409333405
 • Cooper, B. S. and Gargan, A. (2009). Rubrics in education: old term, new meanings. The Phi Delta Kappan, 91(1), 54–55. DOI: 10.1177/003172170909100109
 • DeLuca, C. and Bolden, B. (2014). Music performance assessment exploring three approaches for quality rubric construction. Music Educators Journal, 101(1), 70–76. DOI: 10.1177/0027432114540336
 • Gabrielsson, A. (2003). Music performance research at the millennium. Psychology of Music, 31(3), 221–272. DOI: 10.1177/03057356030313002
 • Gillespie, R. (1997). Ratings of violin and viola vibrato performance in audio-only and audiovisual presentations. Journal of Research in Music Education, 45(2), 212–220. DOI: 10.2307/3345581
 • Hallam, S. (2013). What predicts level of expertise attained, quality of performance, and future musical aspirations in young instrumental players? Psychology of Music, 41(3), 267–291. DOI: 10.1177/0305735611425902
 • Hallam, S., Rinta, T., Varvarigou, M., Creech, A., Papageorgi, I., Gomes, T. and Lanipekun, J. (2012). The development of practising strategies in young people. Psychology of Music, 40(5), 652–680. DOI: 10.1177/0305735612443868
 • Jonsson, A. and Svingby, G. (2007). The use of scoring rubrics: reliability, validity and educational consequences. Educational Research Review, 2(2), 130–144. DOI: 10.1016/j.edurev.2007.05.002
 • Jordan-Szymańska, A. (2006). Psychologiczne uwarunkowania oceny wykonań muzycznych. In M. Chmurzyńska and B. Kamińska, Ocenianie wykonań muzycznych (pp. 45–75). Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 • Kaleńska, J. (2008). Efekt Pigmaliona w praktyce. Obraz ucznia zdolnego u nauczycieli szkół muzycznych a oczekiwania wobec jego funkcjonowania na scenie. In W. Limont, J. Cieślikowska and J. Dreszer (eds.), Zdolności. Twórczość. Talent
 • (vol. 2, pp. 13–28). Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kaleńska-Rodzaj, J. (2014a). Motywacja do nauki gry na instrumencie muzycznym w świetle modelu Jachuelynne S. Eccles. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica, 1, 8–23.
 • Kaleńska-Rodzaj, J. (2014b). Skala oceny występu muzycznego – w poszukiwaniu kryteriów oceny estetycznej wykonań muzycznych. In R. Lewandowski and J. Kaleńska-Rodzaj (eds.), Psychologia muzyki. Współczesne konteksty zastosowań (pp. 111–135). Gdańsk: Harmonia Universalis.
 • Latimer, M. E., Bergee, M. J. and Cohen, M. L. (2010). Reliability and perceived pedagogical utility of a weighted music performance assessment rubric. Journal of Research in Music Education, 58(2), 168–183. DOI: 10.1177/0022429410369836
 • Lehmann, A. C. and Ericsson, K. A. (1996). Performance without preparation: structure and acquisition of expert sight-reading and accompanying performance. Psychomusicology: A Journal of Research in Music Cognition, 15(1–2), 1–29. DOI: 10.1037/h0094082
 • Lehmann, A. C., Sloboda, J. A. and Woody, R. H. (2007). Psychology for musicians: understanding and acquiring the skills. New York: Oxford University Press.
 • Manasterska, T. (1980). Problemy konstrukcji Skali osiągnięć pianistycznych jako metody obiektywizacji oceny wyników nauczania w procesie kształcenia pianisty. [Unpublished doctoral thesis.] Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 • Manturzewska, M. (1966). Zgodność ocen wykonawstwa pianistycznego wydawanych przez ekspertów muzycznych. Biuletyn Psychometryczny, 1, 111–115.
 • Manturzewska, M. (1968). Z badań nad ocenami wykonawstwa muzycznego wydawanymi przez ekspertów muzycznych. Zeszyty Naukowe PWSM w Warszawie, 3, 113–116.
 • Manturzewska, M. (1990a). A biographical study of the life-span development of professional musicians. Psychology of Music, 18(2), 112–139. DOI: 10.1177/0305735690182002
 • Manturzewska, M. (1990b). Badania ocen osiągnięć muzycznych wydawanych przez nauczycieli szkół muzycznych. In M. Manturzewska and H. Kotarska (eds.), Wybrane zagadnienia z psychologii muzyki (pp. 295–304). Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 • Manturzewska, M. (2006). O trudnej sztuce oceniania wykonań muzycznych. In M. Chmurzyńska and B. Kamińska (eds.), Ocenianie wykonań muzycznych (pp. 9–44). Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 • Manturzewska, M. (2014). Psychologiczne wyznaczniki powodzenia w studiach muzycznych (2nd ed.). Warszawa: Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina.
 • McPherson, G. E. and Renwick, J. M. (2011). Self-regulation and mastery of musical skills. In B. Zimmerman and D. H. Schunk (eds.), Handbook of self-regulation of learning and performance (pp. 234–248). New York: Routledge.
 • McPherson, G. E. and Thompson, W. F. (1998). Assessing music performance: issues and influences. Research Studies in Music Education, 10(1), 12–24. DOI: 10.1177/1321103X9801000102
 • Miksza, P. (2005). The effect of mental practice on the performance achievement of high school trombonists. Contributions to Music Education, 32(1), 75–93.
 • Miksza, P. (2007). Effective practice: an investigation of observed practice behaviors, self-reported practice habits, and the performance achievement of high school wind players. Journal of Research in Music Education, 55(4), 359–375. DOI: 10.1177/0022429408317513
 • Miklaszewski, K. (2006). Koncepcja kryteriów oceny wykonawstwa muzycznego. In M. Chmurzyńska and B. Kamińska (eds.), Ocenianie wykonań muzycznych (pp. 77–93). Warszawa: Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina.
 • Parncutt, R. and McPherson, G. (2002). The science and psychology of music performance: creative strategies for teaching and learning. Oxford: Oxford University Press.
 • Radocy, R. E. (1989). Evaluating student achievement. Music Educators Journal, 76(4), 30–33. DOI: 10.2307/3401012
 • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U z 2004 r. nr 214, poz. 2179 z późn. zm.).
 • Saunders, T. C. and Holahan, J. M. (1997). Criteria-specific rating scales in the evaluation of high school instrumental performance. Journal of Research in Music Education, 45(2), 259–272. DOI: 10.2307/3345585
 • Schellenberg, E. G. (2004). Music lessons enhance IQ. Psychological Science, 15(8), 511–514. DOI: 10.1111/j.0956-7976.2004.00711.x
 • Schellenberg, E. G. (2005). Music and cognitive abilities. Current Directions in Psychological Science, 14(6), 317–320. DOI: 10.1111/j.0963-7214.2005.00389.x
 • Simon, S. H. (2014). Using longitudinal scales assessment for instrumental music students. Music Educators Journal, 101(1), 86–92. DOI: 10.1177/0027432114539704
 • Sloboda, J. A. (2000). Individual differences in music performance. Trends in Cognitive Sciences, 10(4), 397–403. DOI: 10.1016/S1364-6613(00)01531-X
 • Stambaugh, L. A. and Demorest, S. M. (2010). Effects of practice schedule on wind instrument performance: a preliminary application of a motor learning principle. Update: Applications of Research in Music Education, 28(2), 20–28. DOI: 10.1177/8755123310361768
 • Twarowska, M. E. (2012). Uczeń w systemie – od rekrutacji do okresu poszkolnego. W: W. Jankowski (red.), Raport o stanie szkolnictwa muzycznego I stopnia. Diagnozy, problemy, wnioski modelowe (s.107–134). Warszawa: Instytut Muzyki i Tańca.
 • Wapnick, J. and Darrow, A. A. (2013). Sectional versus intact evaluations of four versions of a Chopin etude. Journal of Research in Music Education, 60(4), 462–474. DOI: 10.1177/0022429412465318
 • Watson, K. E. (2010). The effects of aural versus notated instructional materials on achievement and self-efficacy in jazz improvisation. Journal of Research in Music Education, 58(3), 240–259. DOI: 10.1177/0022429410377115.
 • Zdzinski, S. F. (1991). Measurement of solo instrumental music performance: a review of literature. Bulletin of the Council for Research in Music Education, 109, 47–58.
 • Zdzinski, S. F. (1996). Parental involvement, selected student attributes, and learning outcomes in instrumental music. Journal of Research in Music Education, 44(1), 34–48. DOI: 10.2307/3345412
 • Zdzinski, S. F. and Barnes, G. V. (2002). Development and validation of a string performance rating scale. Journal of Research in Music Education, 50(3), 245–255. DOI: 10.2307/3345801
Notes
http://www.edukacja.ibe.edu.pl/images/numery/2017/5-8-mazur-laguna-assessment-of-instrumental-music-performance.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37725803-b0f8-420e-b82f-770cf6e5dddb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.