PL EN


2011 | 1(1) | 33-35
Article title

Recykling zalecana forma odzysku odpadów opakowaniowych

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
PL
Publisher
Year
Issue
Pages
33-35
Physical description
Dates
published
2011-10
Contributors
  • Zastępca Dyrektora ds. Naukowych Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Opakowań
References
  • 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
  • 2. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 282/2008 z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2023/2006.
  • 3. 7Up in recycled PET bottle, dane ze strony internetowej [http://www.ceepackaging.com/2011/07/18/7up-in-recycled-pet-bottle/].
  • 4. Żakowska H.: Znakowanie opakowań związane z wymaganiami ochrony środowiska, Opakowanie nr 6/2011, s.72-79.
  • 5. PN-EN ISO 14021:2002 Etykiety i deklaracje środowiskowe – Własne stwierdzenia środowiskowe (etykietowanie środowiskowe II typu).
  • 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie określania wzorów oznakowania opakowań (Dz. U. Nr 94/2004 poz. 927).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-6422
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3773012e-aac8-4bf1-82dd-a62c10e3e4df
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.