Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | Acta Iuris nr 9 |

Article title

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 18 lipca 2012 r., sygn. akt III CZP 40/12, OSNC 2013/2/18

Title variants

EN
Gloss to the resolution of the High Court of 18 July 2012, III CZP 40/12

Languages of publication

Abstracts

PL
Glosowana uchwała zawiera odpowiedź na pytanie prawne Sądu Okręgowego: „Czy sytuacja, w której osoba prawna ma tzw. zarząd kadłubowy, jest objęta hipotezą art. 42 § 1 k.c., a zatem sąd ustanawia dla niej kuratora?” Sąd Najwyższy odpowiedział na to pytanie twierdząco. W kontekście art. 42 k.c. uchwała Sądu Najwyższego jest trafna, natomiast w świetle stanu faktycznego, który był podstawą pytania sformułowanego przez Sąd Okręgowy, budzi pewne wątpliwości. W uzasadnieniu uchwały brak bowiem informacji na temat kompetencji organów fundacji. Nie ma więc możliwości ustalenia, czy fundacja może działać za pośrednictwem zarządu kadłubowego. W świetle art. 42 k.c. sąd powinien ustanowić dla fundacji kuratora tylko wtedy, gdy jej zarząd nie może skutecznie podejmować decyzji ze względu na brak odpowiedniej liczby członków, fundacja zaś nie ma organu uprawnionego do wykreowania nowego zarządu. Dalsze działanie fundacji w takich warunkach jest niemożliwe, ustanowiony przez sąd kurator powinien więc doprowadzić do jej likwidacji.
EN
The resolution of the High Court positively answers the question whether the guardian, mentioned in paragraph 42 of the Polish Civil Code, should also be appointed in a situation, when the management board has unfilled posts. Due to paragraph 42 the resolution is right but it gives no practical solution in the case which was decided by the Court. The guardian should be appointed only to liquidate the foundation, when the foundation’s organs cannot effectively make decisions.

Contributors

  • Uniwersytet Szczeciński

References

  • A. Szajkowski, M. Tarska, A. Szumański, w: Komentarz KSH, t.II,
  • S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Warszawa 2005,
  • Z. Kuniewicz, Reprezentacyjna funkcja zarządu spółki kapitałowej, Szczecin 2005,
  • Z. Kuniewicz, Glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 40/12.
  • M. Borkowski, Glosa do uchwały SN z dnia 18 lipca 2012 r., III CZP 40/12

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-378e4467-e264-46f8-8211-1b52c94a78e7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.