PL EN


2011 | 28 | 151-157
Article title

Sieroctwo duchowe dziecka

Content
Title variants
EN
Child as a spiritual orphan
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ten podejmuje problem sieroctwa duchowego, o którym w porównaniu z chorobą sierocą i tradycyjnym sieroctwem niewiele się mówi. Sieroctwo duchowe polega na rozerwaniu lub rozbiciu więzi uczuciowych, psychicznych i rodzinnych między dzieckiem a jego rodzicami. Powoduje ono poważne konsekwencje dla dalszego prawidłowego rozwoju dziecka oraz wpływa na kształt jego dorosłego życia. Rodzice wychowujący dziecko nie zdają sobie sprawy, jakie konsekwencje dla jego życia będzie miała ich postawa, w której skazują swe dziecko na sytuację sieroctwa duchowego. Co więcej, wielu nauczyciele, wychowawców, katechetów także nie jest świadomych tego, że ich uczeń wzrasta i dojrzewa w sieroctwie duchowym w swojej rodzinie.
EN
This article takes up the rare problem of spiritual orphan. There are not many scientific discussions on this question in comparison with discussion on traditional orphanage. Spiritual orphan lies in the fact that family, psychic and emotional bonds between a child and his parents are split up. That situation causes serious consequences in a future child development and also influence on his adult life. The parents, who bring up a spiritual child, have no idea what such serious consequences will their attitude cause. What is more, a lot of teachers and catechist do not know that their pupils are brought up as a spiritual orphan in their families.
Year
Issue
28
Pages
151-157
Physical description
Contributors
  • Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolicki Uniwersytet Lubelski Stalowa Wola
References
  • Becelowska D., O chorobie sierocej raz jeszcze, „Problemy Opiekuńczo‑Wychowawcze” 2007, nr 5, s. 19.
  • Jakubowski M., Podstawowe pojęcia, przedmiot zadania pedagogiki opiekuńczej, w: Pedagogika opiekuńcza. Materiały z krajowej konferencji komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, kom. red. Jerzy Wołczyk i in., Warszawa 1977, s. 21‒22.
  • Janus K., (oprac.), Pedagogika i psychologia. Zagadnienia, pojęcia, terminy, Warszawa 2006, s. 28, 161.
  • Kelm A., Węzłowe problemy pedagogiki opiekuńczej, Warszawa 2000.
  • Kupisiewicz Cz., Kupisiewicz M., Słownik pedagogiczny, Warszawa 2009.
  • Prokosz M., Choroba sieroca, Gdańsk 2010.
  • Smith H., Nieszczęśliwe dzieci. Dlaczego cierpią i jak im pomóc, Warszawa 2008.
  • Wolicki M., Otwartość osoby ludzkiej. Interpretacja filozoficzna, Wrocław 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3792123f-4f99-4cae-a40e-a407b8e64a64
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.