PL EN


2018 | 2(22) | 103-123
Article title

ROLA WINA W PRACY SOMMELIERA W POLSKICH RESTAURACJACH

Content
Title variants
EN
THE ROLE OF WINE IN THE WORK OF A SOMMELIER IN POLISH RESTAURANTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu przedstawiono pracę sommeliera w restauracji i zasady podawania win, ze szczególnym uwzględnieniem skomponowania karty win i doboru win do potraw. Autorzy dokonali charakterystyki sylwetki sommeliera, a także sprzętu i narzędzi sommelierskich. Przeprowadzili charakterystykę, klasyfikację i podział win. Opisali temperaturę podawania win i dobór kieliszków. Ukazali przebieg obsługi gości w zakresie doradzania i podawania win w restauracji przez sommeliera. Zaprezentowali zasady układania karty win w restauracji. Zestawili ogólne zasady doboru win do potraw w pracy sommeliera. Do przygotowania opracowania wykorzystano metodę badawczą desk research. Dokonano analizy literatury przedmiotu i doniesień branżowych oraz przeglądu portali internetowych dotyczących poruszanego zagadnienia.
EN
The study presents the work of a sommelier in a restaurant and the rules of serving wines, with particular emphasis on the compilation of a wine list and the selection of wines for dishes. The authors have characterized the sommelier’s silhouette as well as sommelier equipment and tools. They carried out characteristics, classification and division of wines. They described the temperature of wine delivery and selection of glasses. They showed the course of guest service in the area of advising and serving wines in a restaurant by a sommelier. They presented the rules for arranging a wine list in a restaurant. They combined the general rules for the selection of wines for dishes at the work of a sommelier. The research method was used to prepare the study. The article’s literature and industry reports were reviewed as well as a review of internet portals regarding the issue under discussion.
Year
Volume
Pages
103-123
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
References
 • Bosak W., Winorośl i wino, Wyd. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Kraków 2006.
 • Cale K., Dobre wino na każdą okazję, Wyd. Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2013.
 • Cieślak J., Domowy wyrób win, Wyd. Watra, Warszawa 2013.
 • Domine A., Wino, Wyd. Olesiejuk, Ożarów Mazowiecki 2014.
 • Goldstein E., Wino i jedzenie, Wyd. MW, Warszawa 2011.
 • Jargoń R., Obsługa konsumenta, cz. 2, WSiP, Warszawa 2000.
 • Kielecki-Majewicz T., Stworzenie karty win to nie lada sztuka, „Nowości Gastronomiczne” 2010, 6.
 • Kieliszki – co lać w co?, „Piękne Szkło” 2008, 1.
 • Kitowski R., Klemm J., Wino. Jak zostać znawcą, Wyd. RM, Warszawa 2014.
 • Klimala W., Wino – praktyczny poradnik, Wyd. Septem, Gliwice 2009.
 • Kondras A., Wino dobrze sprzedane, „Restaurator” 2009, 11–12.
 • Ławniczak D., Szajna R., Obsługa kelnerska, cz. 1, Wyd. WSiP, Warszawa 2013.
 • Orłowski D., Woźniczko M., Turystyka winiarska jako nowa forma rozwoju turystyki w Polsce, [w:] Innowacje w rozwoju turystyki, red. M. Jalinik, Wyd. Politechnika Białostocka, Białystok 2008.
 • Prange-Barczyński T., Zawód sommelier, Wyd. Magazyn Wino, Warszawa 2007.
 • Rekowski M., Światowe rynki wina, Wyd. Akademia, Poznań 2013.
 • Robinson J., Kurs wiedzy o winie, Wyd. Magazyn Wino, Warszawa 2013.
 • Schuster M., Degustacja win, Wyd. Wig-Press, Warszawa 2001.
 • Sidorkiewicz M., Sommelier jako nowa profesja w polskiej branży hotelarsko-gastronomicznej, „Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu” 2014, 46.
 • Szajna R., Sommelier – nowy trend w gastronomii, Wyd. Edukacja i Kultura Leonardo da Vinci, Rzeszów 2006.
 • Witkiewicz Z., Ligocki S., Informacje o zawodzie sommelier, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie, Gdańsk 2008.
 • Witkiewicz Z., Ligocki S., Organizacja i technika pracy w zakładzie gastronomicznym, Wyd. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk 2008.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3793d60e-bee8-41f9-b4d7-9a436368b917
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.