PL EN


2014 | 2 | 2 | 196-205
Article title

Transnationale und grenzenlose Europastadt Görlitz/Zgorzelec?

Authors
Content
Title variants
PL
Transnarodowe miasto europejskie Görlitz/Zgorzelec?
EN
Görlitz/Zgorzelec as a transnational European city?
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
Transnarodowe powiązania są logiczną konsekwencją procesów zachodzących w wyniku globalizacji i europeizacji. W ich efekcie granice państwowe odgrywają coraz mniejszą rolę. Administracje niemiecko-polskiego miasta bliźniaczego Görlitz/Zgorzelec wykorzystały w 1998 roku swoje położenie do tego, by zwrócić na siebie uwagę opinii publicznej, proklamując nazwę „Miasto Europejskie/ Europa-Miasto” (Europastadt). Niniejszy tekst powstał w oparciu o przeprowadzone po obu stronach granicy studium przypadku, mające na celu zbadanie transnarodowego obszaru tego „Miasta Europejskiego”, w którym granica formalnie nie pełni już funkcji dzielącej. Chodziło o odtworzenie codziennego życia i związanych z tym marszrut jego mieszkańców. W centrum uwagi znajduje się przede wszystkim ukazanie rozwoju miasta oraz zmian dotyczących funkcji granicy.
EN
Transnational links emerge as a logical consequence of the processes determined by globalization and Europeanization. The result of these processes is a diminishing importance of state borders. In this context Görlitz/Zgorzelec represents an interesting case. In the year 1998 the municipal authorities of this German-Polish twin city made use of its distinctive location by proclaiming the special name ‘European city/ Europe-city’ (Europastadt) in order to attract attention of the public opinion. This article is based on the case study conducted on the both sides of the state border crossing the city and it aims at exploration of the transnational space of this ‘European city’, where the formal state border actually does not have a dividing function anymore. The research goal was to reconstruct the city dwellers’ everyday life practices and patterns of movement by placing these phenomena within the city’s developmental path and the changing function of the state border.
Year
Volume
2
Issue
2
Pages
196-205
Physical description
Contributors
  • Freie Universität Berlin
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2353-3781
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37949ea0-d645-4f94-87ee-b5b319a1157a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.