PL EN


2011 | 859 | 161-173
Article title

Funkcjonowanie systemów zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach i ich wpływ na modernizację produktową

Title variants
EN
Quality Management Systems in Polish Enterprises and Their Influence on Product Modernisation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper discusses the influence a quality management system has on an organisation’s modernisation. The essence of quality management contained in ISO series 9000 norms is described along with eight rules of management that can be used by organisations to modernise. The basic tools of quality management in organisations that use QMS are also discussed.
Contributors
author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, piotr.kafel@uek.krakow.pl
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Zarządzania Jakością, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, tadeusz.sikora@uek.krakow.pl
References
 • Balon U., Kafel P. [2006], Przegląd zarządzania, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, nr 717, Kraków.
 • Gruszka A., Niegowska E. [2001], Komentarz do norm ISO 9000:2000, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Henrykowski W. [2007], Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Historia i teraźniejszość, „ABC Jakości”, nr 1-2.
 • Jedynak P. [2006], Potrzeba ciągłego doskonalenia jako przesłanka oceny systemu zarządzania jakością, Materiały Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków.
 • Jedynak P. [2007], Ocena znormalizowanych systemów zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Kafel P., Sikora T. [2005], Badania satysfakcji klientów w świetle normy ISO 9001:2000, „Problemy Jakości”, nr 6.
 • Kindlarski E. [1993], Zarządzanie przez jakość w polskich przedsiębiorstwach (firmach), Wydawnictwo Bellona, Warszawa.
 • Kołodziejski S., Krakowska J., Kaźmierski M. [2002], Badania opinii personelu (2), „Personel i Zarządzanie”, nr 23.
 • Lyon D. [2001], Staff Satisfaction: One of the Keys to a Successful Practice, „Journal of Financial Planning”, Nov. 14, nr 11.
 • Obiedziński M.M. [2008], Optymalizacja procesów w przedsiębiorstwie, „Przemysł Spożywczy”, nr 4.
 • PN-EN ISO 19011:2003 Wytyczne dotyczące audytowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.
 • PN-EN ISO 9000:2006 Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia.
 • PN-EN ISO 9004:2001 Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania.
 • The ISO Survey of Certifications [2007], www.iso.org (7.01.2009).
 • Tkaczyk S. [1998], Wymagania jakościowe dla polskich przedsiębiorstw w zmieniającej się Europie [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się Europie, red. T. Wawak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Wawak T. [2000], Zintegrowany system zarządzania w warunkach zaostrzającej się konkurencji rynkowej [w:] Zintegrowane systemy zarządzania jakością, red. T. Sikora, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3794eb18-336d-4261-b53e-5a95a8922339
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.