PL EN


2016 | 2(27) | 196-206
Article title

Zarządzanie pracownikami z pokolenia paradoksów

Content
Title variants
EN
Managing the workforce from the full of paradoxes generation
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The oldest representatives of generation Z have already entered the labor market, which sets a lot of new challenges for human resource managers, associated with their adoption into companies. It becomes necessary to learn values, needs and motivations in order to apply adequate human resource management methods. According to the authors the situation gets complicated by the fact that generation Z demonstrates contradictory qualities, which undoubtedly makes it difficult to fully understand its representatives. Hence they can be described as the “generation of paradoxes”. This article aims to identify and generally chartacterise the paradoxes typical of the representatives of this generation. The article also attempts to answer the question: How to manage the workforce from generation full of paradoxes? The article is based on domestic and foreign literature as well as on research conducted by the authors.
Year
Issue
Pages
196-206
Physical description
References
 • Bruzzese A., 2013, You’ll need new techniques to manage these employees, http://www.usatoday.com/story/money/columnist/bruzzese/2013/10/20/on-the-job-generation-z/2999689/ (08.10.2015).
 • Carr N., 2013, Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 • Chester E., 2007, Młodzi w pracy. Jak zadbać o pracowników z pokolenia Y, Wydawnictwo Onepress/Helion, Gliwice.
 • Elmore T., 2010, Generation iY: Our Last Chance to Save Their Future, Poet Gardener Publishing, Atlanta.
 • Elmore T., 2015, A Generation of Paradox, http://growingleaders.com/blog/a-generation-of-paradox/(07.10.2015).
 • Ericson T., 2008, A Name for the New Generation: The: Re-Gens, https://hbr.org/2008/07/a-name-for-the-new-generation (8.10.2015).
 • Euromonitor International: Strategy Briefing, 2011, Make Way for Generation Z: Marketing to Today’s Tweens and Teens, http://oaltabo2012.files.wordpress.com/2012/03/make-way-for-generation-z1.pdf (10.10.2015).
 • Foster R., Kaplan S., 2003, Twórcza destrukcja, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź.
 • Gelb M.J., 2012, Myśleć jak Leonardo da Vinci. Siedem kroków do genialności na co dzień, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Gołembski M., Wojtkowiak G., 2004, Zarządzanie przez paradoksy, [w:] Engelhardt J., Brojak-Trzaskalska M. (red.), W kierunku uniwersalnego modelu zarządzania, Management Forum 2020, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin-Międzyzdroje.
 • Happen Group, 2014, Generation Z, Londyn, http://www.cornwall.gov.uk/media/8938343/Generation-Z.pdf (9.10.2015).
 • Lewis M., 2000, Exploring paradox: Toward a more comprehensive guide, Academy of Management Review, vol. 25, no. 4, s.760-765.
 • McCrindle M., 2014, The ABC of XYZ, Understanding the Global Generations, McCrindle Research Pty Ltd, Australia.
 • McGee R., Rennie A., 2012, Budowanie zaangażowania pracowników. Zestaw narzędzi, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Morawski M., Niemczyk J., Perechuda K., Stańczyk-Hugiet E. (red.), 2010, Zarządzanie. Kanony i trendy, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Northeastern University, FTI Consulting, Meet Generation Z, 2014, 4th Innovation Imperative Series Poll, Washington, http://www.northeastern.edu/innovationsurvey/pdfs/Innovation_Imperative_GenZ_PollPres.pdf (07.10.2015).
 • Owen H., 1997, Open Space Technology, 2nd ed., Berrett-Koehler Publishers INC, San Francisco.
 • Rymszewicz V., 2015, Pokolenie Z – generacja indywidualistów, http://blog.goldenline.pl/2015/06/15/pokolenie-z-generacja-indywidualistow/ (07.10.2015).
 • Sladek S., Grabinger A., 2014, Gen Z, XYZ University, http://xyzuniversity.com/wp-content/uploads/2014/02/GenZ_Final.pdf (09.10.2015).
 • Szczerski T., 2008, Planowanie jako walka z niepewnością, [w:] Kostera M. (red.), Nowe kierunki w zarządzaniu, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa.
 • Tulgan B., 2009, Not Everyone Gets a Trophy: How to Manage Generation Y, Jossey-Bass, San Francisco.
 • Wit B., Meyer R., 2007, Synteza strategii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Zook Ch., 2010, Niepowstrzymany rozwój. Jak zmienić firmę, gdy zmienia się rynek, MT Biznes, Warszawa.
 • Zydel R., 2010, Młodzi w krzywym zwierciadle, Harvard Business Review Polska, nr 10, s. 65.
 • Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B., 2014, Pokolenie Z na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi, [w:] Stor M., Fornalczyk A. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 350, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Żarczyńska-Dobiesz A., Chomątowska B., 2015, Problem zaangażowania członków uczelnianych organizacji studenckich – wybrane problemy, referat wygłoszony na konferencji „Zarządzanie ludźmi w sektorze publicznym i non-profit” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, 21-22 września 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-3798c043-b0f0-426f-be81-a691a02c3538
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.