PL EN


Journal
2013 | 39 | 2 | 159-170
Article title

Niespójność postulowana – profilaktyka i interwencja

Authors
Content
Title variants
EN
Postulated Inconsistency – Prevention and Intervention
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The notion of an educational environment relates to the objective institutional and personal conditions of a local community where the socialization process of children and teenagers takes place. Sociologists of local communities and social pedagogues examine such communities and construct their typologies. Changes in these communities after 1989 make it difficult to obtain the knowledge needed to distinguish the types of educational environments. Authorities of local communities solve two types of social problems which is a very difficult task. One of the problems refers to the limitation of negative phenomena, e.g. unemployment or homelessness. Another one is to create the conditions indispensable to manage free time of children and teenagers.
PL
Pojęcie środowiska wychowawczego odnosi się do obiektywnych warunków instytucjonalnych i osobowych społeczności lokalnej w której przebiega proces socjalizacji dzieci i młodzieży. Socjologowie społeczności lokalnych i pedagogowie społeczni badają takie społeczności i dokonują ich typologii. Zmiany zachodzące w tych społecznościach po 1989r utrudniają uzyskanie wiedzy potrzebnej do wyróżnienia typów środowisk wychowawczych. Władze samorządowe społeczności lokalnych rozwiązują dwa rodzaje problemów społecznych, których skuteczne rozwiązywanie jest bardzo trudne. Jeden problem to ograniczanie zjawisk negatywnych np. bezrobocia, bezdomności. Drugi problem to tworzenie warunków niezbędnych do zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży.
Journal
Year
Volume
39
Issue
2
Pages
159-170
Physical description
Contributors
author
 • Łużycka Wyższa Szkoła Humanistyczna
References
 • Allan G. (1999), Praca socjalna, wspólnota i nieformalne systemy pomocy socjalnej, [w:] Socjologia pracy socjalnej, red. M. Davies, Katowice.
 • Bajor H. (2006), Lokalni liderzy wobec przeszłości, [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa.
 • Buchowski M. (2006), Dystynkcja przez pracę w społeczności lokalnej, [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa.
 • Burdyka K. (2011), Klub sportowy jako organizator czasu wolnego młodzieży wiejskiej. Szkic z animacji wolontariatu w środowisku marginalizowanym, [w:] Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkiem, red. E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, Zielona Góra.
 • Gawin D. (2006),Między ideologią a społecznikostwem. Lokalny wymiar polskiej polityki, [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa.
 • Gąsior-Niemiec A. (2006), Galicja na Podkarpaciu – czyli o lokalnej niefortunności tradycji, [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa.
 • Hajduk B., Hajduk E. (2008), O pomocy społecznej i nieskutecznej, Zielona Góra.
 • Hajduk E. (2005), Człowiek dobry, Kraków.
 • Lewicka M. (1993), Aktor czy obserwator. Psychologiczne mechanizmy odchyleń od racjonalności w myśleniu potocznym, Warszawa-Olsztyn.
 • Malikowski M. (1999), Encyklopedia socjologii, T. 2, Warszawa.
 • Piatycz E. (2011), Formy animacji czasu wolnego dzieci i młodzieży w warunkach zagrożenia wykluczeniem społecznym, [w:] Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkiem, red. E. Narkiewicz-Niedbalec, M. Zielińska, Zielona Góra.
 • Pyszczek G. (2006), Środowiska kultywujące tradycje lokalne – społeczne otoczenie i uwarunkowania, [w:] Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. J. Kurczewska, Warszawa.
 • Radziewicz-Winnicki A. (2008), Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności, Warszawa.
 • Rotter A. (2005), Proces socjalizacji dzieci w warunkach ubóstwa społecznego, Katowice.
 • Smolińska-Theiss B. (1993), Dzieciństwo w małym mieście, Warszawa.
 • Wincławski W. (1976), Typowe środowiska wychowawcze we współczesnej Polsce, Warszawa.
 • Zadłużny M. (2012), Formalne i pozaformalne obszary zawodowej edukacji tanecznej w Polsce, [w:] Dyskursy młodych andragogów, red. M. Olejarz, Zielona Góra.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-379a3091-f356-4277-95b5-06ed15f70706
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.