PL EN


Journal
2013 | 2(5) | 215-233
Article title

Losy sacrum w „świeckiej epoce”. Émile Durkheim versus Philip Rieff o „sakralnym” i „świeckim porządku”

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Defining the Sacred in a Secular Age. Émile Durkheim’s versus Philip Rieff ’s Theories of Sacred and Social Orders
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł omawia dwa epistemologicznie przeciwstawne rozumienia sacrum i jego miejsca w społeczeństwie, wyrażone w socjocentrycznej teorii klasyka socjologii Emile’a Durkheima oraz ontologicznej teorii kultury neofreudysty Philipa Rieffa. Teorie te służą za punkt wyjścia do refleksji nad dokonującym się właśnie w naukach społecznych „zwrotem postsekularnym”.
EN
This paper examines epistemologically contradicting backgrounds of Emile Durkheim’s and Philip Rieff’s theories of the sacred. Tension between Durkheim’s sociocentric and Rieff’s neo-ontological assumptions of this concept is used as an explanatory frame for analysing the “postsecular” turn taking place in contemporary social sciences.
Journal
Year
Issue
Pages
215-233
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski; Wydział Historyczny; Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
References
 • Agamben G. 2008. Suwerenna władza i nagie życie Homo sacer: sovereign power and bare life, tłum. M. Salwa, Prószyński i Sk-a, Warszawa.
 • Ahmed A. 1992. Postmodernism and Islam. Predicament and promise, Routledge, London, New York.
 • Asad T. 1993. Genealogies of Religion. Discipline and Reasons of Power in Christianity and Islam, The John Hopkins University Press, Baltimore.
 • Cannell F. 2006. Introduction. The Anthropology of Christianity, [w:] The Anthropology of Christianity, red. F. Cannell, Duke Univeristy Press, Durham, London, s. 1–49.
 • Davie G. 2007. The Sociology of Religion, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.
 • Douglas M. 2004. Symbole naturalne. Rozważania o kosmologii, tłum. E. Dżurak, WUJ, Kraków.
 • Douglas M. 2007. Czystość i zmaza, tłum. M. Bucholc, PIW, Warszawa.
 • Durkheim E. 1990. Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, tłum. A. Zadrożyńska, PWN, Warszawa.
 • Evans-Pritchard E. 2007. Religia Nuerów, tłum. K. Baraniecka, M. Olszewski, Wydawnictwo „Marek Derewiecki”, Kęty.
 • Habermas J. 2007. Filozoficzny dyskurs nowoczesności, tłum. M. Łukasiewicz, Universitas, Kraków.
 • Hervieu-Léger D. 1999. Religia jako pamięć, tłum. I. Borowik, NOMOS, Kraków.
 • Herzfeld M. 2004. Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, tłum. M.M. Piechaczek, WUJ, Kraków.
 • Lubańska M. 2008. Postchrześcijaństwo i postjudaizm w teorii kultury Philipa Rieffa, „Slavia Meridionalis” 2008, nr 8, s. 365–390.
 • Lukes S. 2012. Durkheim. Życie i dzieło, tłum. E. Klekot i E. Szul-Skjoeldkrona, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • Lynch G. 2012. The Sacred in the Modern World. A Cultural Sociological Approach, Oxford University Press, Oxford, New York.
 • Milbank J. 2006. Theology and Social Theory. Beyond Secular Reason, Blackwell Publishing House, Malden, Oxford.
 • Needham R. 1972. Belief, language and experience, The University of Chicago Press, Chicago.
 • Ricoeur P. 1985. Religia, ateizm, wiara, [w:] Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie. oprac. S. Cichowicz, tłum. E. Bieńkowska, PAX, Warszawa.
 • Rieff P. 2006. My Life among the Deathworks. Illustrations of the Aesthethics of Authority, University of Virginia Press, Charlottesville, London.
 • Rieff P. 1987. The Triumph of the Therapeutic. Uses of Faith after Freud, University of Chicago Press, Chicago, London.
 • Tambiah S. 2007 Magia, nauka, religia a zakres racjonalności, tłum. B. Chlebowicz, WUJ, Kraków.
 • Taylor Ch. 2007. The Bulwark of Belief, [w:] A Secular Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, London.
 • Turner V., Turner E. 1992 [1978]. Image and Pilgrimage in Christian Culture. Athropological Perspectives, Columbia University Press, New York.
 • Zondervan A.A.W. 2005. Sociology and the Sacred. An Introduction to Philip Rieff’s Theory of Culture, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-379afe7b-ade9-4154-8425-bf3487464ffb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.