PL EN


2016 | Volume 30, Issue 4 | 92-101
Article title

Zmiany w turystycznym transporcie lotniczym Egiptu w latach 2005–2014

Authors
Content
Title variants
EN
Changes in the Tourist Air Transport in Egypt in 2005–2014
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rewolucja zwana arabską wiosną znalazła swoje odbicie w zmianach wielkości lotniczego, turystycznego ruchu pasażerskiego w krajach Afryki Północnej, zwłaszcza w Egipcie i Tunezji. Głównym przedmiotem prezentowanych badań jest ocena zmian wielkości ruchu turystycznego w Egipcie. Celem pracy jest pokazanie wielkości negatywnego oddziaływania wydarzeń politycznych w Egipcie na spadek ruchu turystycznego oraz dochodów z turystyki w tym kraju. Do analizy i korelacji wybrano zmiany wielkości turystycznego ruchu lotniczego w Egipcie na wybranych lotniskach. W 2011 roku, w porównaniu do 2008 roku, w porcie lotniczym w Szarm el-Szejk ruch pasażerski zmniejszył się o 37%, a w Hurghadzie o 27%. Stabilizacja sytuacji politycznej w kolejnych latach spowodowała wzrost wielkości przewozów lotniczych. Jednak zamach wojskowy w 2013 roku kolejny raz doprowadził do spadku ruchu turystycznego. Dopiero uspokojenie sytuacji politycznej w 2014 roku przyniosło wzrost liczby turystów. Jednak dochody z turystyki w 2014 roku stanowią jedynie 62% dochodów z najlepszego dla egipskiej turystyki 2010 roku. Według danych statystycznych całkowita liczba turystów zagranicznych, którzy odwiedzili Egipt w 2011 roku, spadła o 33% w porównaniu z 2010 rokiem. Wprawdzie w 2012 roku nastąpił jej wzrost o 18% w porównaniu do 2011 roku, jednak kolejny rok, wraz z nasileniem wydarzeń politycznych, przyniósł spadek o 15%, a niewielki wzrost – o 5% – nastąpił dopiero w 2014 roku.
EN
Revolution, called the “Arab Spring” was reflected by the changes of air, tourist passenger traffic in North Africa, especially in Egypt and Tunisia. The main object of this study is to evaluate changes in the volume of tourism in Egypt. The aim of the paper is to show the size of the negative impact of political developments in Egypt, the decline of tourism and the tourism income in the country. The analysis is concerned with changes in the size of the tourist traffic to Egypt at selected airports. In Egypt, at the airport of Sharm El-Sheikh passenger traffic decreased by 37% in 2011 as compared to 2008, and in Hurghada by 27% for the same period. The stabilization of the political situation in the following years has increased the volume of air traffic. However, the military coup in 2013, once again led to a decline in tourist traffic. It was calming the political situation in 2014 resulted in an increase in the number of tourists. However, income from tourism in 2014 represent only 62% of the income of the best Egyptian tourist 2010. According to statistical data, the total number of foreign tourists who visited Egypt in 2011 declined by 33% compared to 2010. While in 2012 there was an increase in the number of tourists by 18% compared to 2011, but the following year, together with increased political events brought a decline of 15%, a slight 5% increase occurred only in 2014.
Contributors
author
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego, jan.wendt@ug.edu.pl
References
 • Abdou, D.S., Zaazou, Z. (2013). The Egyptian revolution and post-economic impact. Topics in Middle Eastern and African Economies, 15(1), 92–115.
 • Al-Shuwekhi, A.R. (2015, 20 grudnia). USD 7,5 bn tourism income to Egypt in 2014, Daily News Egypt. Pozyskano z http://www.dailynewsegypt.com/2015/02/01
 • Araña, J.E., León, C.J. (2008). The impact of terrorism on tourism demand. Annals of Tourism Research, 35(2), 299–315.
 • Aziz, H. (1995). Understanding Attacks on Tourists in Egypt. Tourism Management, 16(2), 91–95.
 • Baker, D.M.A. (2014). The Effects of Terrorism on the Travel and Tourism Industry. International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage, 2(1), 58–67.
 • Butterfield, W.M., Atalla, S., Hakim, R., Yacoub, S. (2012). Assessment of the Tourism Sector in Egypt, USAID.
 • Egyptian Holding Company for Airports and Air Navigation (EHCAAN) (2015, 20 grudnia). Pozyskano z http://www.ehcaan.com/statistics.aspx
 • Hanna, M.S. (2013). The tourism crisis in post January 25th Egypt. Cairo: American University in Cairo, School of Global Affairs and Public Policy.
 • Ilieş, A., Wendt, J.A. (2015). Geografia turystyczna. Podstawy teorii i zagadnienia aplikacyjne. Gdańsk: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu.
 • Marciniak, M., Dłużewska, A. (2015). Wpływ Wiosny Arabskiej na turystykę w Egipcie. Turystyka kulturowa, 9, 38–53.
 • Nowak, M., Wendt, J. (2010). Hurghada as one of the major destination of Polish tourism. W: J. Wendt (red.). Chosen problems of geographical research in Poland and Romania, Oradea: Editura Universitatii Oradea, 99–109.
 • Sönmez, A.F., Graeffe, A.R. (1998). Influence of terrorism risk on foreign tourism decision. Annals of Tourism Research, 25(1), 112–144.
 • Tourism Highlights, 2015 Edition (2015, 20 grudnia). UNTWO. Pozyskano z http://www.e-unwto.org./doi/book/10.18111/9789284416899
 • World Tourism Barometer, 13 (2015, 23 grudnia). UNWTO. Pozyskano z: http://www.unwto. org/barometer/december-2015-volume-13
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-379ce4e3-5a58-4d62-a17f-aa8f12737981
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.