PL EN


2019 | 22 | 21-42
Article title

Jedna hrobka ve dvou dynastiích. Předběžná zpráva o výzkumu mastaby AS 104 v jižním Abúsíru

Content
Title variants
EN
One tomb in two dynasties. Preliminary report on the excavation of mastaba AS 104 at Abusir South
Languages of publication
CS
Abstracts
EN
During the spring season of 2018, the mastaba of Nyankhseshat (AS 104; 29.60 × 13.20 m), belonging to the transitional type of tombs, was excavated at Abusir South. The tomb is located to the southeast of Ity’s tomb (AS 10) on the edge of Wadi Abusiri. The whole structure, with the core of irregular limestone blocks and mud brick casing, was built on a platform with a trapezoidal section. The superstructure consisted of a cruciform chapel, Serdabs 1 and 2, three shafts and a corridor chapel. The name of the tomb owner and his most important title – property custodian of the king – were preserved on an offering basin and a wooden panel in the western wall of the chapel (with a shortened form as Ishet). The mastaba was built in the early Fourth Dynasty. However, it was reused in the first half of the Fifth Dynasty (the reign of Neferirkare) when a stela of scribe of Treasury Sekhemka and his consort, Henutsen, were added, along with four limestone offering basins found in situ in the corridor. Although all the shafts were looted, they brought to light remains of burials. Apart from human bones, the remnants of the burial equipment were uncovered, including fragments of wooden coffins, travertine and copper model vessels, ceramic sherds and a mud sealing with the name of King Neferirkare. Animal bones and natural animal mummies were collected as well. Three structures, excavated only partially, were located in the vicinity of AS 104: AS 105 (to the east), AS 107 (to the north) and AS 108 (to the south).
CS
Na samé jižní výspě abúsírské nekropole, na okraji Wádí Abúsírí, byla v průběhu jarní expedice 2018 prozkoumána poměrně rozsáhlá hrobka, označená jako AS 104 (29,60 × 13,20 m). Byla tvořena kamenným jádrem a vnějším pláštěm cihlového zdiva. Svojí architekturou spadá do kategorie tzv. hrobek přechodného typu, kombinujících prvky starší zádušní architektury z Raně dynastické doby a mladší z počátku Staré říše. Je tudíž možné ji datovat do začátku 4. dynastie, velmi pravděpodobně do doby vlády panovníka Snofrua. Jejím vlastníkem byl vysoce postavený úředník, správce královského majetku Nianchsešat. Avšak jak ukázal výzkum, mastaba byla později využívána znovu, a to před polovinou 5. dynastie. Tehdy byla minimálně jedna šachta opět použita a do východní stěny hrobky byla vsazena zdobená vápencová stéla nových majitelů – písaře pokladnice Sechemky a jeho choti Henutsen. Přestože všechny šachty byly vykradené, každá nesla stopy po pohřbu. Kromě lidských kostí byly odkryty i pozůstatky pohřební výbavy, jako např. fragmenty dřevěných rakví, travertinové a měděné modely nádob, keramické zlomky nebo otisk pečeti se jménem panovníka Neferirkarea. V průběhu výzkumu byly sesbírány nejen lidské, ale i zvířecí kosti a přírodní mumie zvířat. V nejbližším okolí mastaby se nacházely další stavby, ty byly v rámci expedice zachyceny pouze částečně: AS 105 (východně), AS 107 (severně) a AS 108 (jižně). Výzkum přinesl řadu důležitých nálezů a zjištění o málo známé době v Abúsíru, o době těsně před tím, než tuto lokalitu opustili vysocí úředníci, již se poté nechávali pohřbívat v Gíze. Jarní práce v Abúsíru rovněž poskytly informace o počátcích nové éry před polovinou 5. dynastie, kdy se zde opět začaly budovat hrobky a byly využity i již existující stavby
Contributors
author
  • Antropologické oddělení, Národní muzeum, petra_havelkova@nm.cz
  • Český egyptologický ústav, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37a4c72e-1af5-435a-9e78-78dfd76b0e42
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.