PL EN


2013 | 4(42) | 133-144
Article title

Projektové vyučovanie ako inovačná metóda vyučovania

Content
Title variants
EN
Project teaching as an innovative educational method
Languages of publication
SK
Abstracts
SK
Cieľom príspevku je poukázať na podstatu projektové vyučovania a jeho využitia vo vyučovacom procese. Projektové vyučovanie je jednou z možností ako zefektívniť vyučovací proces, viesť žiakov k riešeniu komplexných problémov a orientovať činnosť na aktívne učenie, čím sa utvárajú trvalé hodnoty a podporujú sa tvorivé schopnosti žiaka.
EN
The aim of this paper is to highlight the essence of the project teaching and its use in the educational process. Project teaching is one of the ways to streamline the learning process, leading students to solve complex business problems and focus on active learning, which are forma to of lasting value and encourage the creative abilities of the pupil.
Contributors
  • Prešovska Univerzita v Prešove
References
  • Bekéniová, Ľ., 2005. Projektové vyučovanie a tvorivá dramatika ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby a školy. Metodicko-pedagogické centrum v Prešove, 2005.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37a5202a-a400-46a7-8faf-6f8e53d9cfcd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.