PL EN


2015 | 13 | 316-318
Article title

Nieznane czy zapomniane konspiracyjne tomiki poetyckie 1939-1945 (monografia Krzysztofa Woźniakowskiego Marginalia i obrzeża)

Content
Title variants
EN
Unknown or forgotten conspiracy poetry tomes 1939–1945 (monograph by Krzysztof Woźniakowski Marginalia and periphery)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł recenzyjny monografii: K. Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939-1945, Opole 2013, s. 224.
EN
Review of book: K. Woźniakowski, Marginalia i obrzeża. Szkice o zapomnianych konspiracyjnych tomikach poetyckich lat 1939-1945, Opole 2013, s. 224.
Keywords
PL
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Instytut Nauk o Informacji
References
  • K. Woźniakowski: Polska literatura Wileńszczyzny 1944-1984. Wrocław 1985
  • K. Woźniakowski: Między ubezwłasnowolnieniem a opozycją. Związek Literatów Polskich w latach 1949-1959. Kraków 1990
  • K. Woźniakowski: W kręgu jawnego piśmiennictwa literackiego Generalnego Gubernatorstwa (1939-1959). Kraków 1997
  • K. Woźniakowski: Prasa-kultura-wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. Kraków 1999
  • K. Woźniakowski: Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945). Kraków 2001
  • K. Woźniakowski: Prasa-kultura-wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. Seria druga. Kraków 2005
  • K. Woźniakowski, B. Góra: Bibliografia jawnych druków polskojęzycznych Generalnego Gubernatorstwa. Kraków 2008
  • K. Woźniakowski: Polskojęzyczna prasa gadzinowa czasów okupacji hitlerowskiej 1939-1945 : studia i szkice zebrane. Opole 2014
  • J. Myśliński, Prasoznawstwo w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, „Konspekt” 2004 nr 19
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37a9258b-7f3a-4f2e-85a8-c9abadbd628b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.