PL EN


2012 | 2.2(20.2) | 213-230
Article title

Tożsamość tekstu w przestrzeni komunikacji międzykulturowej. Na przykładzie twórczości dwóch indyjskich poetów współczesnych

Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
References
 • A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 110.
 • P. Nazareth, Total Vision, „Canadian Literature” 1986, nr 110, s. 184.
 • J. Nehru, Odkrycie Indii, przeł. S. Majewski,K. Rapaczyński, oprac. E. Słuszkiewicz, Warszawa 1957, s. 540 i 545
 • T. Gerlach, Indie w świadomości Indusów, Wrocław1988, s. 152.
 • S. Rushdie, Imaginary Homelands: Essays and Criticism, 1981-1991, New Delhi 1991, s. 26-27.
 • A. Sen, Positional Objectivity, „Philosophy & Public Affairs” 1993, Vol. 22, nr 2,s. 126-145.
 • L. Korporowicz, Osobowość i komunikacja w społeczeństwie transformacji, Warszawa 1996,s. 149-159.
 • U. Eco, Interpretation and Overinterpretation. World, History, Texts, Cambridge 2002, s. 64.
 • M.K. Byrski, Why Premchand’s „Nirmalā” is Indian,[w:] Dānasāgarah. Ocean darów dla Hanny Wałkówskiej, red. J. Sasche, Wrocław 1993, s. 21, ActaUniversitatis Wratislaviensis, 1523. Classica Wratislaviensia, 17.
 • W. Lalewicz, Komunikacja językowa i literatura, Wrocław 1975, s. 74.
 • B. Walker, The Hindu World. An Encyclopedic Survey of Hinduism, t. 1,Delhi 1983, s. 441.
 • . Rutkowska,D. Stasik, Zarys historii literatury hindi, Warszawa 1992, s. 103-104
 • M. K. Byrski, Przekaz tekstów objawionych i normatywnych w tłumaczeniach,czyli praktyka zależnego powstawania, „Przegląd Orientalistyczny” 2008, nr 3-4, s. 171
 • M. Eliade, Joga. Nieśmiertelność i wolność, przeł.B. Baranowski, oprac. T. Ruciński, Warszawa 1984, s. 233.
 • A. Schweitzer, Wielcy myśliciele Indii, przeł. K. Pruska, K. Pruski, Warszawa 1993, s. 29
 • Upaniszady. Czhandogja, Kena, Katha, Brihadaranjaka, Iśa, Paramahansa, Kaiwalja, Nirisimha,przeł. S.F. Michalski, Warszawa 1913, s. 11 i 18.
 • F. Tokarz, Z filozofii indyjskiej.Kwestie wybrane, cz. 2, wyd. T. Ruciński, Lublin 1985, s. 115.
 • T.S. Eliot, Poezje wybrane, przeł. W. Dulęba [i in.], Warszawa 1960, s. 149.
 • R. Czekalska, Traktat o sztuce celebracjiczyli Główne struktury tematyczne w liryce Aśoka Wadźpeji. Analizy, Kraków 2009
 • U.R. Anantha Murthy, Being a Writer inIndia, [w:] Tender Ironies. A Tribute to Lothar Lutze, red D. Chitre [i in.], wyd. 2 popr., Tübingen–Würzburg 2003, s. 131.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37a9f195-cf48-4845-9307-458deac40ba2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.