PL EN


2016 | 17 | 213-228
Article title

Codzienność jako materia działalności animatora kultury

Authors
Content
Title variants
EN
Everyday life as a matter of cultural animator’s activities
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł porusza kwestię codzienności jako potencjalnej materii pracy dla animatora kultury. Jego celem jest zwrócenie uwagi na doniosłą rolę, jaką codzienność może stanowić w pracy animacyjnej. Za punkt widzenia w niniejszych rozważaniach autorka przyjmuje animację kultury w perspektywie antropologicznej, która nastawiona jest przede wszystkim na pozytywną identyfikację uczestników animacyjnych działań z własnym sposobem życia. Artykuł będący teoretycznym rozwinięciem spostrzeżeń autorki, opartych na wieloletnich badaniach pracy animacyjnej, przekonuje do rozpoznania codzienności jako istotnej wartości w życiu i uczynienia z niej materii samorozwoju dorosłego człowieka oraz poprawy relacji z innymi członkami społeczeństwa.
EN
The articles brings up a question about everyday life as a potential matter of work for cultural animator. Its purpose is to take note of the significant role that everyday life may play in the work related to animation. As a standpoint in present reflections, the author takes on cultural animation in an anthropological perspective, the latter being oriented above all to positive identification of the participants of animation activities with her own lifestyle. The article with its theoretical unfolding of the author’s perceptions based on many years of cultural animation research, convinces us to recognize everyday life as a vital value in life and to make everyday life a matter of self-development of an adult as well as betterment of the relation with other members of the society.
Year
Volume
17
Pages
213-228
Physical description
Dates
published
2016
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Społecznej i Andragogiki, julia.kluzowicz@uj.edu.pl
References
 • Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Kraków 2003.
 • Dzięgielewska M., Kultura dnia codziennego a oświata dorosłych, „Edukacja Dorosłych” nr 4.
 • Dzięgielewska M., Teorie życia codziennego – poszukiwanie znaczeń, [w:] Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie, red. Malewska E., Śliwerski B., Kraków 2002.
 • Godlewski G., Animacja i antropologia, [w:] Animacja kultury. Doświadczenia i przyszłość., red. G. Godlewski i in., Warszawa 2002.
 • Godlewski G., Animacja i antropologia: następna generacja, [w:] Lokalnie: animacja kultury/ Community Arts, red. I. Kurz, Warszawa 2008.
 • Grad J., Badania uczestnictwa w kulturze artystycznej w polskiej socjologii kultury, Poznań 1997
 • Jankowski D., Pedagogika kultury. Studia i koncepcja, Kraków 2010.
 • Jastrzębski J., Odkrywanie codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny
 • Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 1999.
 • Kargul J., Animacja Kultury, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. I. Śnieciński J. M. (red.), Warszawa 2003.
 • Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012.
 • Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 2007.
 • Kopczyńska M., Animacja społeczno-kulturalna: podstawowe pojęcia i zagadnienia. Warszawa 1993.
 • Malewski M., Edukacja dorosłych w pojęciowym zgiełku, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, nr 2/2001.
 • Niżniowska A., Potencjał edukacyjny codzienności. Perspektywa andragogiczna, „Teraźniejszość – Człowiek – Wychowanie”, numer specjalny, Wrocław 2003.
 • Rutkowiak J., Święto i codzienność wobec idei społeczeństwa uczącego się, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny, Wrocław 2003
 • Schütz A., O wielości rzeczywistości, [w:] O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej, Kraków 2008.
 • Siarkiewicz E., Pomiędzy codziennością a powszechnością, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny, Wrocław 2003.
 • Witkowski L., Przekleństwo codzienności, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja”, numer specjalny, Wrocław 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-37aa9e95-a8bd-425c-a9f8-2dd8e026ba0c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.